Bilder av Tilkoblingskabel til flerbruksterminal
Bilder av Tilkoblingskabel til flerbruksterminal
Spesifikasjoner
  • Kobler kameraer og tilbehør sammen via flerbruksterminalporter

  • Passer til opptak fra flere vinkler med den trådløse radiomottakeren som fjernkontroll

  • Ca. 80 cm