Bilder av Gun Zoom-mikrofon
Spesifikasjoner
  • Lades direkte fra og kontrolleres av kameraet ditt

  • Zoom-mikrofonmodus justerer lydområdet slik at det samsvarer med posisjonen til videozoom

  • Med Gun-mikrofonmodus kan du spille inn lyd fra ett bestemt område

  • Festes enkelt til kamera med sko for aktivt grensesnitt

  • Kun monomikrofon

Les om våre energibesparende funksjoner og vårt engasjement for en mer bærekraftig fremtid. Gå til eco-nettstedet