BRAVIA XR 

Verdens første TV med kognitiv intelligens

Bli helt oppslukt av en spennende og bevegende opplevelse som føles som verdenen rundt oss.

SISTE NYTT