α Universe bevegelseskonkurranse

Kraften til Eye AF

Bevegelser som rører deg

Å fange bevegelse i et bilde kan tolkes på mange måter; en abstrakt fargestripe i det en motorsykkel suser forbi, eller vanndråper som faller fra et kitebrett.

Sony Alpha-kameraer tilbyr enestående ytelse ved høye ISO-verdier, og den innebygde 5-akslede bildestabiliseringen åpner en verden av muligheter, enten du fryser handlingen med kort lukkertid eller bruker lang eksponering for å strekke ut tiden.

Delta i konkurransen ved å dele bildene dine på Instagram. Konkurransen er åpen for bilder som er postet på Instagram fra 31. januar 2020 til 15. mars 2020.

Vinnerbildet vil bli kåret av et dommerpanel bestående av fotoeksperter, og vinneren vil motta et Sony G Master-objektiv!

Bidragene vil bedømmes basert på kreativitet, originalitet og bildets visuelle/emosjonelle inntrykk. Vinnerbildene vil bli annonsert på α Universe og sosiale mediekanaler.

Vilkår og betingelser

KJØP INGEN BETINGELSE

1. Promotøren av Sony α Universe sin konkurranse for bevegelsesbilder på Instagram («Konkurransen») er Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, United Kingdom («Sony»). Konkurransen er på ingen måte sponset, støttet eller administrert av, eller assosiert med Instagram. Instagram er herved frikjent for alt ansvar av hver deltaker i denne Konkurransen.

2. Konkurransen er åpen for individer over 18 år med en personlig Instagram-konto og bosted i Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia, Spania, Nederland, Sveits, Polen, Norge, Østerrike, Sverige, Belgia, Danmark, Finland, Hellas, Romania, Estland, Litauen, Latvia, Ungarn, Bulgaria, Irland, Tsjekkia, Slovakia eller Tyrkia. («Kvalifiserte land»). Ansatte i Sony-gruppens selskaper og deres familiemedlemmer er ikke kvalifiserte til å delta.

3. Konkurransen starter den 31. januar 2020 og avsluttes ved midnatt den 15. mars 2020 («Konkurranseperioden»)

4. For å delta i Konkurransen må du fullføre følgende trinn:

Trinn 1: følg @alphauniversebysony.eu sin Instagram-konto.
Trinn 2: last opp, på din egen Instagram-konto, et foto tatt av deg personlig med et Sony α-serie kamera og legg til følgende emneknagg (hashtag), avhengig av ditt bostedsland:

Liste over godkjente emneknagger per land:

Tyskland: #AlphaMovementDE
Storbritannia: #AlphaMovementUK
Frankrike: #AlphaMovementFR
Italia: #AlphaMovementIT
Spania: #AlphaMovementES
Nederland: #AlphaMovementNL
Sveits: #AlphaMovementCH
Polen: #AlphaMovementPL
Norge: #AlphaMovementNO
Østerrike: #AlphaMovementAT
Sverige: #AlphaMovementSE
Belgia: #AlphaMovementBE
Danmark: #AlphaMovementDK
Finland: #AlphaMovementFI
Hellas: #AlphaMovementGR
Romania: #AlphaMovementRO
Estland: #AlphaMovementEE
Litauen: #AlphaMovementLT
Latvia: #AlphaMovementLV
Ungarn: #AlphaMovementHU
Bulgaria: #AlphaMovementBG
Irland: #AlphaMovementIE
Tsjekkia: #AlphaMovementCZ
Slovakia: #AlphaMovementSK
Tyrkia: #AlphaMovementTR


5. Innsendte bilder må ha bli tatt med et kamera fra Sony α-serien. Instagram-kontoen din må være offentlig for å delta i konkurransen. Etter posting må bildet ditt bli værende på Instagram-kontoen din frem til avslutningen av Konkurranseperioden beskrevet i del 3 ovenfor, hvis ikke kan det hende at deltakelsen din ikke anerkjennes.

6. Ved å sende inn bilder i samsvar med del 4 ovenfor og deltakelse i Konkurransen, anses deltakeren som enig i og bundet av Konkurransens regler og disse vilkårene og betingelsene. Eventuelle videre instruksjoner fra Sony, publisert på denne nettsiden eller Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu er en del av reglene for Konkurransen.

7. Ifølge del 9 nedenfor, skal bildene være bevegelsesfotografier som drar nytte av funksjonene til ditt Sony α-kamera. Det finnes ingen begrensninger for antall bilder du kan laste opp for å delta, men hvert bilde må være unikt og samsvare med disse vilkårene og betingelsene.

8. Bilde(r) som har blitt modifisert ved bruk av redigeringsprogramvare eller tilsvarende programmer er akseptert. Deltakeren garanterer at bildeforbedringer ble gjort ved bruk av programvare skaffet på lovlig vis.

9. Deltakere tillates ikke å bruke tagger eller bidra med nedsettende, ærekrenkende, obskønt, pornografisk, profant, truende eller ulovlig materiale (både når det gjelder bilder og eventuelle kommentarer/tagger) eller materiale som kan utgjøre eller oppmuntre til oppførsel som anses som kriminell eller kan føre til sivilt erstatningsansvar, eller på andre måter bryte med loven eller Instagrams brukervilkår. Deltakere kan ikke sende inn bilder med vannmerker, fotokreditering eller andre varemerker fra tredjeparter.

10. Sony vil gjennomgå alle kvalifiserte bidrag postet via Instagram i løpet av Konkurranseperioden, og bildene vil bedømmes av Sony alene basert på bildets kreativitet, originalitet og visuelle/emosjonelle inntrykk. Sony vil velge ut en liste med nominerte bilder basert på de ovennevnte kriteriene, og den endelige beslutningen om vinnerne vil tas av en uavhengig dommer hvis beslutning vil være endelig og bindende.

11. Deltakeren hvis bilde har blitt utvalgt som vinner vil bli kontaktet i en direktemelding på Instagram fra Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu og må sende inn EXIF-data relatert til det valgte bildet for å demonstrere samsvar med konkurransekravene. Sony vil så følge opp med den potensielle vinneren via e-post med instruksjoner om hvordan premien mottas. Hvis den potensielle vinneren ikke svarer eller følger instruksjonene i den første Instagram-direktemeldingen innen fem (5) dager, eller hvis dataene viser at bildet ikke samsvarer med disse vilkårene og betingelsene, vil deltakeren ikke kvalifiseres til å motta prisen, og en alternativ vinner vil kåres. Et maksimum antall tre (3) alternative vinnere kan bli kontaktet.

12. Ett vinnerbidrag vil bli valgt, og vinneren kan velge et Sony G Master-objektiv fra listen nedenfor:

FE 16–35 mm f/2,8 G Master (omtrentlig verdi av €2720 / £2300)
FE 24–70 mm f/2,8 G Master (omtrentlig verdi av €2685 / £2269)
FE 70–200 mm f/2,8 G Master OSS (omtrentlig verdi av €2960 / £2500)

13. Kontant- eller kredittalternativer er ikke tilgjengelige. Premier kan ikke byttes eller overføres. Hvis premien viser seg å være utilgjengelig, har Sony rett til å tilby en annen premie av samme verdi.

14. Vinneren er ene og alene ansvarlig for eventuelle individuelle skatteplikter tilknyttet mottak av premien(e), og ved å motta premien samtykker vinneren til å frikjenne Sony fra slike plikter.

15. Vinneren vil bli kontaktet av Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu innen tidlig april 2020, og premien vil bli sendt ut innen midten av mai 2020 uten kostnader for vinneren. Premier vil kun bli sendt til adresser i de Kvalifiserende Landene nevnt i del 2 ovenfor.

16. Aksept av premier representerer vinnerens samtykke til Sonys bruks av vinnerens navn, bilde og/eller likhet til redaksjonelle, reklame-, promoterings- og markedsføringsformål uten videre godtgjørelse med mindre loven forbyr det. Med unntak av varsling av vinnere, vil ingen henvendelser angående bidrag og kåring av vinnere aksepteres.

17. Ved å sende inn bilder til Konkurransen, garanterer deltakeren at: (1) bildene følger konkurransens regler og disse vilkårene og betingelsene; (2) bildene er originale bilder tatt av deltakeren med et kamera fra Sony α-serien; (3) deltakeren eier alle rettigheter (inkludert opphavsrett) til bildet/-ene; og (4) bildene bryter ikke med rettighetene til en tredjepart (inkludert retten til publisitet, privatliv eller andre tilsvarende personrettigheter) og at deltakeren har fått tillatelse til å bruke bilder av eventuelle personer i innsendte bilder. Deltakeren anerkjenner at innsending av bilder fra tredjepartskilder (inkludert og for eksempel andre nettsteder og blogger) ikke er tillatt og at bruk av slike bilder kan være et brudd på opphavsretten.

18. Bidrag kan bli avvist, og premier kan trekkes tilbake, hvis Sony oppdager et brudd på kravene for deltakelse, disse vilkårene og betingelsene, eller offentlig opptreden og moralitet.

19. Deltakeren gir Sony en ugjenkallelig, ikke-ekskluderende, kostnadsfri lisens til å kopiere, modifisere, redigere, adaptere, publisere, reprodusere, vise, distribuere og på andre måter bruke de innsendte bildene i hvilke som helst medier på nett i Europa i perioden som etterfølger deltakelsen i konkurransen frem til 15. mars 2022 (inkludert retten til å sub-lisensiere til andre selskaper i Sony-gruppen). Deltakeren anerkjenner og samtykker spesielt til at innsendte bilder kan publiseres på Sony-gruppens nettsteder og sosiale media-kontoer og at Sony kan redigere eller endre bildene (f.eks. ved å beskjære eller legge til motiv, musikk, eller lydeffekter). Eventuell annen bruk av bildene avhenger av samtykke med deltakeren. Deltakeren garanterer at de har rettighetene som kreves for å innvilge lisensen beskrevet i denne klausulen. Deltakeren samtykker til å gi avkall på alle moralske rettigheter i bruken av de innsendte bildene.

20. Sony erkjenner ikke ansvar ved publisering av innsendte bilder, og deltakeren har eneansvar for å løse og dekke kostnadene relatert til eventuelle konflikter som oppstår med tredjeparter involvert i bildene de har sendt inn. Deltakeren samtykker til å godtgjøre og holde Sony og dets tilknyttede selskaper, direktører, ansatte og aktører skadeløs fra og mot enhver type krav, skader, tap, kostnader eller utgifter som kan oppstå i tilknytning til hans/hennes deltakelse i Konkurransen. Dette gjelder også Sonys bruk av innsendte bilder og deltakerens aksept eller bruk av premier.

21. Sony kan ikke representere eller garantere, verken direkte eller indirekte, angående dets Konkurranse og premier, noe annet enn det som står tydelig i disse vilkårene og betingelsene. Sony er ikke ansvarlig for eventuelle tekniske feil eller feil på Instagram sin plattform som kan hindre en deltaker i å delta i Konkurransen eller i å motta eller sende direktemeldinger. Sony har ikke ansvar for død eller personlig skade grunnet egen uaktsomhet.

22. Deltakernes personopplysninger vil behandles i samsvar med Sonys personvernerklæring, som kan hentes her: https://www.sony.co.uk/eu/pages/privacy/en_GB/privacy_overview.html Personopplysningene vil kun brukes til Konkurransens administrerings- og publisitetsformål, inkludert kommunikasjon relatert til Konkurransen, administrering av bidrag, utsending av premier, fremvisning av vinnerbidrag, markedsføring og reklame for Sony og formål tilknyttet disse aktivitetene. Ved å delta i Konkurransen samtykker du til at ditt navn, alder, land og kamerainformasjon kan publiseres sammen med det innsendte bildet ditt.

23. Alle personopplysninger fra deltakere vil makuleres og slettes etter at Konkurransen er avsluttet, med unntak av vinnerne og deltakerne som får bildene sine brukt.

24. Mangel på Sonys håndhevelse av disse reglene eller vilkårene utgjør ikke et avkall på det forbeholdet.

25. Med mindre lokal lov i deltakerens bostedsland er annerledes, er Konkurransen, inkludert dets bidragskrav og disse vilkårene og betingelsene, underlagt engelsk lov. Enhver konflikt er under jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.