α Universe-naturfotograferingskonkurranse 
α Universe-naturfotograferingskonkurranse
Fange inn naturen 

Det har absolutt vært noen rare måneder, men for mange av oss har det vært en varm sommer, og forhåpentligvis har du kommet deg ut og kunnet nyte naturen på sitt beste. Enten du har sett soloppganger eller solnedganger, fugler i hagen eller ganske enkelt et tre som sto alene som inspirerte deg til å ta opp kameraet, vil naturen alltid være en kilde til kreativitet for fotografer.

I den nyeste konkurransen vår vil vi at du deler din tolkning av naturen via Alpha Universe Instagram-kontoen vår, og får muligheten til å vinne noen flotte premier. Konkurransebidraget vil gjelde for bilder postet på Instagram fra 2. oktober 2020 til 15. november 2020 og tre vinnerbilder vil velges ut av et panel bestående av fotografieksperter.

Premiene er:

1. premie
Alpha 6600 + E 18–135 mm f/3,5–5,6 OSS-sett ELLER Alpha 7 III-hus (vinneren kan velge)

2. premie
FE 24–105 mm f/4 G ELLER E 16–55 mm f/2,8 G (vinneren kan velge)

3. premie
RX100 V

Bidragene vil vurderes basert på kreativiteten, originaliteten og det visuelle/emosjonelle uttrykket i bildet, og vinnerbidragene vil offentliggjøres på α Universe og sosiale medier.


© Albert Dros 

Vilkår og betingelser
KJØP INGEN BETINGELSE

1. Promotøren av Sony α Universe Instagram-konkurransen i naturfotografering («Konkurransen») er Sony Europe B.V., The Heights, Brooklands, Weybridge, Surrey, KT13 0XW, Storbritannia («Sony»). Konkurransen er på ingen måte sponset, støttet eller administrert av, eller assosiert med Instagram. Instagram er herved frikjent fra alt ansvar av hver deltaker i denne Konkurransen.

2. Konkurransen er åpen for individer over 18 år med en personlig Instagram-konto og bosted i Tyskland, Storbritannia, Frankrike, Italia, Spania, Nederland, Sveits, Polen, Norge, Østerrike, Sverige, Belgia, Danmark, Portugal, Finland, Hellas, Romania, Estland, Litauen, Latvia, Ungarn, Bulgaria, Irland, Tsjekkia, Kroatia, Slovenia, Slovakia eller Tyrkia. («Kvalifiserte land»). Ansatte i Sony-gruppens selskaper og deres familiemedlemmer er ikke kvalifiserte til å delta.

3. Konkurranse starter den 2. oktober 2020 og avsluttes ved midnatt den 15. november 2020 («Konkurranseperiode»)

4. For å delta i Konkurransen må du fullføre følgende trinn:

Trinn 1: Følg Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu.

Trinn 2: Last opp et bilde til Instagram-kontoen din som du personlig har tatt med et kamera i Sony Alpha-serien eller RX-serien, og legg til følgende emneknagg, avhengig av hvilket land du bor i:

Liste over gyldige emneknagger for land:

Tyskland: #AlphaNatureDE
Storbritannia: #AlphaNatureUK
Frankrike: #AlphaNatureFR
Italia: #AlphaNatureIT
Spania: #AlphaNatureES
Nederland: #AlphaNatureNL
Sveits: #AlphaNatureCH
Polen: #AlphaNaturePL
Norge: #AlphaNatureNO
Østerrike: #AlphaNatureAT
Sverige: #AlphaNatureSE
Belgia: #AlphaNatureBE
Danmark: #AlphaNatureDK
Portugal: #AlphaNaturePT
Finland: #AlphaNatureFI
Hellas: #AlphaNatureGR
Romania: #AlphaNatureRO
Estland: #AlphaNatureEE
Litauen: #AlphaNatureLT
Latvia: #AlphaNatureLV
Ungarn: #AlphaNatureHU
Bulgaria: #AlphaNatureBG
Irland: #AlphaNatureIE
Tsjekkia: #AlphaNatureCZ
Kroatia: #AlphaNatureHR
Slovenia: #AlphaNatureSI
Slovakia: #AlphaNatureSK
Tyrkia: #AlphaNatureTR

5. Innsendte bilder må være tatt med et kamera i Sony Alpha-serien eller RX-serien. Instagram-kontoen din må være satt til offentlig for å kunne delta i konkurransen. Når bildet er postet, må det bli liggende på Instagram-kontoen din frem til slutten av Konkurranseperioden som er beskrevet i del 3 ovenfor, ellers blir ikke bidraget godkjent.

6. Ved å sende inn bilder i samsvar med del 4 ovenfor og deltakelse i Konkurransen, anses deltakeren som enig i og bundet av Konkurransens regler og disse vilkårene og betingelsene. Eventuelle videre instruksjoner fra Sony, publisert på denne nettsiden eller Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu er en del av reglene for Konkurransen.

7. Ifølge del 9 nedenfor, skal bildene være i stilen naturfotografi, og dra nytte av funksjonene til Sony Alpha- eller RX-kameraet ditt. Det finnes ingen begrensninger for antall bilder du kan laste opp for å delta, men hvert bilde må være unikt og samsvare med disse vilkårene.

8. Bilde(r) som har blitt modifisert ved bruk av redigeringsprogramvare eller tilsvarende programmer er akseptert. Deltakeren garanterer at bildeforbedringer ble gjort ved bruk av programvare skaffet på lovlig vis.

9. Deltakere tillates ikke å bruke tagger eller bidra med nedsettende, ærekrenkende, obskøne, pornografiske, profane, truende eller ulovlig materiale (både når det gjelder bilder og eventuelle kommentarer/tagger), eller materiale som kan utgjøre eller oppmuntre til oppførsel som anses som kriminell eller kan føre til sivilt erstatningsansvar, eller på andre måter bryte med loven eller Instagram sine brukervilkår. Deltakere kan ikke sende inn bilder med vannmerker, fotokreditering eller andre varemerker fra tredjeparter.

10. Sony vil gjennomgå alle kvalifiserte bidrag postet via Instagram i løpet av Konkurranseperioden, og bildene vil bedømmes av Sony alene basert på bildets kreativitet, originalitet og visuelle/emosjonelle inntrykk. Sony vil velge ut en liste med nominerte bilder basert på de ovennevnte kriteriene, og den endelige beslutningen om vinnerne vil tas av et uavhengig panel av fotografieksperter hvis beslutning vil være endelig og bindende.

11. Deltakeren hvis bilde har blitt utvalgt som vinner vil bli kontaktet i en direktemelding på Instagram fra Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu, og må sende inn EXIF-data relatert til det valgte bildet for å demonstrere samsvar med konkurransekravene. Sony vil så følge opp med den potensielle vinneren via e-post med instruksjoner om hvordan premien mottas. Hvis den potensielle vinneren ikke svarer eller følger instruksjonene i den første Instagram-direktemeldingen innen fem (5) dager, eller hvis dataene viser at bildet ikke samsvarer med disse vilkårene og betingelsene, vil deltakeren ikke kvalifiseres til å motta prisen, og en alternativ vinner vil kåres. Et maksimum antall tre (3) alternative vinnere kan bli kontaktet.

12. Tre vinnerbilder velges av et panel av fotografieksperter og premiene er:

1. premie
Alpha 6600 + E 18–135 mm f/3,5–5,6 OSS-sett ELLER Alpha 7 III-hus (vinneren kan velge)

2. premie
FE 24-105mm f/4 G ELLER E 16–55 mm f/2,8 G (vinneren kan velge)

3. premie
RX100 V

13. Kontant- eller kredittalternativer er ikke tilgjengelige. Premier kan ikke byttes eller overføres. Hvis premien viser seg å være utilgjengelig, har Sony rett til å tilby en annen premie av samme verdi.

14. Vinneren er ene og alene ansvarlig for eventuelle individuelle skatteplikter tilknyttet mottak av premien(e), og ved å motta premien samtykker vinneren til å frikjenne Sony fra slike plikter.

15. Vinneren vil bli kontaktet av Instagram-kontoen @alphauniversebysony.eu innen slutten av desember 2020, og premien vil bli sendt ut innen slutten av januar 2021, uten kostnader for vinneren. Premier vil kun bli sendt til adresser i de Kvalifiserte landene nevnt i del 2 ovenfor.

16. Ved å sende inn bilder til Konkurransen, garanterer deltakeren at: (1) bildene følger konkurransens regler og disse vilkårene; (2) bildene er originale bilder tatt av deltakeren med et kamera fra Sony Alpha- eller RX-serien; (3) deltakeren eier alle rettigheter (inkludert opphavsrett) til bildet/-ene; og (4) bildene bryter ikke med rettighetene til en tredjepart (inkludert retten til publisitet, personvern eller andre tilsvarende personrettigheter), og at deltakeren har fått tillatelse til å bruke bilder av eventuelle personer i innsendte bilder. Deltakeren anerkjenner at innsending av bilder fra tredjepartskilder (inkludert for eksempel andre nettsteder og blogger) ikke er tillatt og at bruk av slike bilder kan være et brudd på opphavsretten.

17. Bidrag kan bli avvist, og premier kan trekkes tilbake, hvis Sony oppdager et brudd på kravene for deltakelse, disse vilkårene eller offentlig opptreden og moralitet.

18. Deltakeren gir Sony en ugjenkallelig, ikke-eksklusiv, gratis lisens til å kopiere, endre, redigere, tilpasse, publisere, reprodusere, vise, distribuere eller på andre måter bruke de innsendte bildene i alle elektroniske medier i Europa i perioden etter innsending til Konkurransen og frem til 14. november 2022 (inkludert rett til underlisens til andre selskaper i Sony-gruppen). Spesifikt anerkjenner og samtykker deltakeren i at innsendte bilder kan publiseres på Sony-gruppens nettsider og sosiale medier, og at Sony kan redigere eller endre bildene (f.eks. beskjæring eller tillegging av bilde-, musikk- eller lydeffekter). All annen bruk av bildene vil være underlagt avtale med deltakeren. Deltakeren garanterer at han/hun har de nødvendige rettighetene til å gi lisensen som er beskrevet i dette punktet. Deltakeren samtykker i å oppgi alle ideelle rettigheter til bruken av de innsendte bildene.

19. Sony erkjenner ikke ansvar ved publisering av innsendte bilder, og deltakeren har eneansvar for å løse og dekke kostnadene relatert til eventuelle konflikter som oppstår med tredjeparter involvert i bildene de har sendt inn. Deltakeren samtykker til å godtgjøre og holde Sony og dets tilknyttede selskaper, direktører, ansatte og aktører skadesløse fra og mot enhver type krav, skader, tap, kostnader eller utgifter som kan oppstå i tilknytning til hans/hennes deltakelse i Konkurransen. Dette gjelder også Sonys bruk av innsendte bilder og deltakerens aksept eller bruk av premier.

20. Sony kan ikke representere eller garantere, verken direkte eller indirekte, angående dets Konkurranse og premier, noe annet enn det som står tydelig i disse vilkårene og betingelsene. Sony er ikke ansvarlig for eventuelle tekniske feil eller feil på Instagram sin plattform som kan hindre en deltaker i å delta i Konkurransen eller i å motta eller sende direkte meldinger. Sony har ikke ansvar for død eller personlig skade grunnet egen uaktsomhet.

21. Deltakerens personopplysninger vil behandles i henhold til Sonys personvernerklæring som er tilgjengelig på og vil kun brukes for administrasjon av og reklame for Konkurransen, inkludert for kommunikasjon knyttet til Konkurransen, håndtering av innsendinger, sending av premier, visning av vinnende bidrag, Sony-markedsføring og reklameaktiviteter og for formål underordnet disse aktivitetene. For vinnende bidrag kan Sony publisere navnet ditt, landet ditt og kamerainformasjonen din med mindre du har innvendinger mot at slik informasjon publiseres.
22. Alle personopplysninger fra deltakere vil makuleres og slettes etter at Konkurransen er avsluttet, med unntak av vinnerne og deltakerne som får bildene sine brukt.
23. Mangel på Sonys håndhevelse av disse reglene eller vilkårene utgjør ikke et avkall på det forbeholdet.
24. Med mindre lokal lov i deltakerens bostedsland er annerledes, er Konkurransen, inkludert deltakerkravene og disse vilkårene, underlagt engelsk lovgivning. Enhver konflikt er under jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.