[VIDEO] BRAVIA-tilgjengelighetsfunksjoner – tekst for video

Videotittelen Slik gjør du det – Tilgjengelighet vises på skjermen.

Sceneendring.
Seks ikoner for BRAVIA™-tilgjengelighetsfunksjoner vises på skjermen. Disse er TalkBackTekstforstørrelseTekstingLydutgang til hodetelefonerTilgjengelighetssnarvei og Google Assistant.

Fortellerstemme:
BRAVIA har en rekke funksjoner som øker tilgjengeligheten for personer med ulike grader av funksjonshemminger.
TV-er fra Sony kan styres av blinde og synshemmede brukere gjennom en innebygd TalkBack-skjermleser og tekstforstørrelsesalternativer.

Ikonene TalkBack og Tekstforstørrelse fremheves.

Fortellerstemme:
Her er et eksempel.

Sceneendring.
Menyen Sony Select på BRAVIA-TV-en vises på skjermen. På venstre side av menyen er noen av menyelementene oppført loddrett: fra toppen, Top FeaturedSmart HomeMedia & Video, og så videre. Elementet Top Featured velges først.

TV-skjermleser:
Valgte Top Featured, en av syv, i listen med syv elementer.

Fokuset rettes ned mot det neste elementet, Smart Home.

TV-skjermleser:
Valgte Smart Home, to av syv.

Fokuset rettes videre mot det neste elementet, Media & Video.

TV-skjermleser:
Valgte Media & Video, tre av syv.

Sceneendring.
Seks ikoner for BRAVIA-tilgjengelighetsfunksjoner vises på skjermen igjen.

Fortellerstemme:
I tillegg kan TV-er fra Sony brukes av døve eller hørselshemmede personer gjennom funksjoner for teksting.

Ikonet Teksting fremheves.

Sceneendring.
Innstillingsmenyen System på BRAVIA-TV-en vises med systemalternativer oppført loddrett, som TilgjengelighetOmDato & klokkeslett, og så videre.

Fortellerstemme:
Velg tilgjengelighet og deretter teksting i innstillingsmenyen.

Når Tilgjengelighet velges, flyttes fokuset til funksjonsmenyen Tilgjengelighet , og deretter blir elementet Teksting valgt.

Fortellerstemme:
Herfra kan du slå på global teksting i kabel-, antenne- og strømmeinnhold.

Menyen Teksting vises, som inneholder elementene Kabel/antenne og Strømming & annet innhold, og deretter blir Strømming & annet innhold valgt.

Fortellerstemme:
Når det er aktivert, blir en rekke tilpassbare alternativer tilgjengelige for å skreddersy utseendet på tekstingen, hvis dette er ønskelig.

Nå blir den detaljerte innstillingsmenyen Teksting vist.

Sceneendring.
Seks ikoner for BRAVIA-tilgjengelighetsfunksjoner vises på skjermen igjen, og ikonet Lydutgang til hodetelefoner fremheves.

Fortellerstemme:
En annen nyttig funksjon for døve eller hørselshemmede personer er muligheten til å koble en Bluetooth-lydenhet til TV-en, for eksempel hodetelefoner eller nakkehøyttalere.

Sceneendring.
En bruker som sitter i en sofa foran en BRAVIA-TV, illustreres. Nå har brukeren på seg hodetelefoner, mens det zoomes inn på TV-skjermen med Bluetooth-alternativet under menyen Hurtiginnstillinger som vises for å koble til.

Sceneendring.
Seks ikoner for BRAVIA-tilgjengelighetsfunksjoner vises på skjermen igjen, og ikonet Tilgjengelighetssnarvei fremheves.

Fortellerstemme:
Tilgjengelighetssnarveien vår gjør at tilgjengelighetsfunksjoner kan slås av og på raskt, slik at det er enkelt å dele TV-en i en husholdning.
Hold inne dempeknappen på fjernkontrollen til meldingen på skjermen vises.

Sceneendring.
En illustrasjon av BRAVIA-TV-en vises med fjernkontrollen på venstre side.
En melding vises nederst på TV-skjermen etter et par sekunder, der det står Tilgjengelighetssnarvei slo på TalkBack.

TV-skjermleser:
TalkBack på.

Fortellerstemme:
Hvis denne prosessen gjentas, slås funksjonen av.

Sceneendring.
Seks ikoner for BRAVIA-tilgjengelighetsfunksjoner vises på skjermen igjen, og ikonet Google Assistant fremheves.

Fortellerstemme:
BRAVIA-TV-er fra Sony har også funksjoner for talekontroll, slik at du raskt kan få tilgang til favorittunderholdningen din og styre TV-alternativer med stemmen – med litt hjelp fra Google.

Fortellerstemme:
Hold inne Google Assistant-knappen på fjernkontrollen for å komme i gang.

Fortellerstemme:
BRAVIA-TV-er fra Sony får stadig bedre tilgjengelighetsfunksjoner for hvert år, noe som øker alles uavhengighet samt brukervennligheten.

Fortellerstemme:
Hvis du vil ha mer informasjon om bestemte tilgjengelighetsfunksjoner på BRAVIA-TV-en din, kan du skanne denne koden med mobilenheten din eller via en nettleser på www.sony.net/A11y.GoogleTV.

Videotittelen Slik gjør du det – Tilgjengelighet vises på skjermen igjen.

Videoen avsluttes med SONY-logoanimasjonen og -lyden.