ECM-B10 – utvalgt videotranskribering

Alpha-logo

 

Bildetekstene «Avanserte mikrofoner for avanserte kameraer» og «DIGITALT LYDOPPTAK» vises over grafikk som representerer bølgeformen i lydsignaler

 

Sekvens med bilder av ECM-B1M- og ECM-B10-mikrofoner med bildetekstene «ECM-B1M – for ulike typer opptak» og «ECM-B10 – kompakt og allsidig»

Bildeteksten «Shotgunmikrofon med ECM-B10 for digital signalbehandling» vises over et opptak av kontrollene bak på en ECM-B10-mikrofon

 

Bildeteksten «Shotgunmikrofon for opptak i flere retninger» vises over grafikk som representerer et tradisjonelt stort mikrofonhus. Deretter vises bildeteksten «i en kompakt størrelse» over ECM-B10 sett fra siden

ECM-B10 sett fra siden med grafikk som viser fire mikrofonkapsler koblet til en digital signalprosessor (DSP), med bildetekstene «med digital signalbehandling» og «med bruk av konsentrasjonsteknologi»

 

Et kamera sett forfra fra venstre med ECM-B10 og en vindskjerm koblet til. Grafikken illustrerer digital lydoverføring fra mikrofon til kamera med bildetekstene «Digital lydoverføring» og «for lydopptak uten forringelse»

 

Bildetekstene «Mer enn bare opptak i flere retninger» og «Tre opptaksmønstre i én mikrofon»

Bildeteksten «Tre tilgjengelige opptaksmønstre» over tre diagrammer som viser ulike mønstre for retningsfølsomhet, med bildeteksten «Flere retninger» til venstre, «Én retning» i midten og «Alle retninger» til høyre

Bildeteksten «Flere retninger» vises over et diagram med følsomhetsmønsteret for opptak i flere retninger

Bildeteksten «Ta opp lyd i et fokusert område foran mikrofonen» vises over et opptak av en bruker som filmer på frihånd med ECM-B10 og en vindskjerm festet til kameraet. Deretter vises et opptak av en vlogger som snakker til et kamera på et stativ med ECM-B10 koblet til, etterfulgt av et opptak av en vlogger som lager mat på et kjøkken og bruker et opptaksgrep som stativ for kameraet med ECM-B10 koblet til

Bildeteksten «demper lyd fra utenfor aksen og bak kameraet» vises over et opptak av en vlogger som tar en selfie på frihånd, med kameraet montert på et opptaksgrep og med ECM-B10 og en vindskjerm koblet til

Delt skjermbilde – til venstre vises bildetekstene «Alle retninger» og «Tar opp lyd fra alle retninger» over et diagram som illustrerer følsomhetsmønsteret for opptak i alle retninger, og et videoklipp av en vlogger som snakker. Til høyre vises bildetekstene «Flere retninger» og «Fokuserer på stemmen foran» over et diagram som viser følsomhetsmønsteret for opptak i flere retninger, og det samme videoklippet, men med vesentlig mindre omgivelses- og bakgrunnsstøy

Bildeteksten «Én retning» vises over et diagram med følsomhetsmønsteret for opptak i én retning

Bildeteksten «Tar opp lyd fra et stort område foran kameraet» vises over et opptak av en bruker som filmer med et gimbalmontert kamera med ECM-B10 og en vindskjerm koblet til. Deretter vises et diagram som viser følsomhetsmønsteret for opptak i én retning og et opptak av et band som opptrer utendørs

 

Bildeteksten «Alle retninger» vises over et diagram med følsomhetsmønsteret for opptak i alle retninger

Bildetekstene «Fanger opp lyd fra alle retninger» og «for opptak av lyd foran og bak kameraet» vises over et opptak av en intervjusituasjon. Et kamera med ECM-B10 koblet til er montert på et opptaksgrep, som stativ på et lavt bord, med intervjueren og intervjuobjektet plassert henholdsvis bak og foran kameraet

Delt skjermbilde – Til venstre vises bildetekstene «Flere retninger» og «Fokuserer på stemmen foran» over et diagram med følsomhetsmønsteret for opptak i flere retninger, og et klipp fra et intervju der stemmen til intervjuobjektet er betydelig mer fremtredende enn stemmen til intervjueren. Til høyre vises bildetekstene «Alle retninger» og «Fanger opp stemmer forfra og bakfra i like stor grad» over et diagram som viser følsomhetsmønsteret for opptak i alle retninger, og samme intervjuklipp der stemmene til intervjueren og intervjuobjektet nå er like fremtredende

Bildeteksten «For opptak av omgivelseslyder» vises over et opptak av en bruker som holder et kamera ved siden av en elv, omgitt av skog

Delt skjermbilde – Til venstre vises bildetekstene «Flere retninger» og «Fokuserer på lyden foran» over et diagram med følsomhetsmønsteret for opptak i flere retninger, og et klipp med lyden av rennende vann. Til høyre vises bildetekstene «Alle retninger» og «Fanger inn lyder fra omgivelsene» over samme klipp, men der andre lyder (f.eks. fuglesang) er mer fremtredende i tillegg til det rennende vannet

 

Bildeteksten «Bytt direktivitet med én enkelt bryter» vises over en raskt skiftende sekvens med bilder av ulike kontekster der det vil passe med ulike direktiviteter

 

Bildeteksten «Ta opp klar lyd i enhver situasjon»

Bildeteksten «Innebygd støydemping» vises over et opptak av en person som snakker til kameraet

Delt skjermbilde – Til venstre vises bildetekstene «Filter for støydemping AV» og «Bakgrunnsstøyen fra viften er distraherende», med hørbar støy fra en vifte i nærheten. Til høyre vises bildetekstene «Filter for støydemping PÅ» og «Bakgrunnsstøyen fra viften er redusert» over det samme klippet, men med vesentlig redusert viftestøy

Bildeteksten «Redusert vindstøy» vises over et opptak av en vlogger som tar en selfie med ECM-B10 og en vindskjerm festet på kameraet, og som holder kameraet i hånden med et opptaksgrep

Delt skjermbilde – Til venstre vises bildetekstene «Uten medfølgende vindskjerm» og «Vindstøy fanges opp» over et klipp av en vlogger som snakker til kameraet, med hørbar vindstøy. Til høyre vises bildeteksten «Med medfølgende vindskjerm» og «Redusert vindstøy» over samme klipp, men med betydelig mindre vindstøy

Bildeteksten «Ingen kabler eller batterier» vises over et opptak av en bruker som fester ECM-B10 og en vindskjerm til MI-skoen på kameraet, og som gjør seg klar til opptak

 

Bildeteksten «Støv- og fuktbestandig design*» vises over et opptak av en bruker som filmer en elv fra lav høyde, med kameraet montert på en gimbal med ECM-B10 og en vindskjerm koblet til

Fotnote til bildetekst: «Ikke garantert 100 % støv- og fuktbestandig.»

 

Bildeteksten «Digital shotgun» over et tidligere vist opptak av en vlogger som tar en selfie utendørs, og holder et kamera montert på et opptaksgrep med ECM-B10 og en vindskjerm koblet til. Deretter vises et innendørsopptak av vloggeren som snakker til et kamera montert på et stativ, med ECM-B10 sett bakfra, etterfulgt av et opptak av et band som opptrer utendørs

Bildeteksten «for slående lyd, mindre» vises over en matlagingsscene og en mugge på et kjøkken. Deretter vises en vloggscene utendørs der vloggeren filmer seg selv og sier «Check it out»

 

Bildeteksten «Shotgunmikrofon med ECM-B10 for digital signalbehandling» vises over et opptak av kontrollene bak på en ECM-B10-mikrofon

 

Bilde av kameraer med tilkoblede ECM-B1M- og ECM-B10-mikrofoner og bildetekstene «ECM-B1M – for ulike typer opptak» og «ECM-B10 – kompakt og allsidig»

 

Bilde av en rekke Alpha-kameraer med ulike typer mikrofoner koblet til

 

SONY-logo