Skytjeneste

Skytjeneste

Skytjeneste
Grått ikon for opplasting/nedlasting fra skyen Grått ikon for opplasting/nedlasting fra skyen

Skytjenester

C3 Portal

Del raskere. Få tilgang overalt.

Camera-Connect-Cloud

Samarbeid øyeblikkelig og enkelt om produksjonene dine – med alle, når som helst og hvor som helst.
Et filmteam på tre personer står i et skogsområde, og én person i midten av bildet justerer et filmkamera fra Sony som er koblet til skyen via en Xperia-smarttelefon.