Produktpresentasjonsinnstilling. | Vloggkameraet ZV-1F | Sony

Bildeteksten «Produktpresentasjonsinnstilling»

 

Bildeteksten «Still inn produktpresentasjonsinnstilling» over et opptak av kameraets LCD-skjerm med brukeren som tar på produktpresentasjonsknappen, som aktiverer funksjonen og viser meldingen «Plasser produktet i midten»

 

Bildeteksten «Produktpresentasjonsinnstilling: På» over et opptak tatt på ZV-1F med brukeren i fokus; deretter introduserer hun et kosmetisk produkt i forgrunnen, og fokuset går automatisk over til produktet; og når produktet fjernes fra forgrunnen, returneres fokuset til brukeren

 

Bildeteksten «Produktpresentasjonsinnstilling: Av» over det samme opptaket som viser brukeren i fokus; mens det kosmetiske produktet introduseres i forgrunnen og deretter fjernes, er fokuset fremdeles på ansiktet hennes og produktet forblir ufokusert

 

Delt skjerm som gjentar de to opptakene ovenfor ved siden av hverandre til sammenligning; venstre: bildeteksten «Av» over opptaket med produktpresentasjonsinnstillingen inaktiv; høyre: bildetekst: «På» over opptaket med produktpresentasjonsinnstillingen aktivert, som viser de automatiske fokusovergangene i modusen for produktpresentasjonsinnstilling

 

«SONY»-logo