GRUNNLEGGENDE OM OBJEKTIVER

Termliste for objektiver
[FL] Fluorittobjektiv/ [Super ED] Super ED-glass (ekstra lav brytningsindeks )/ [ED] ED-glass

Objektiver med vanlig optisk glass får problemer med kromatisk aberrasjon, noe som fører til bilder med lavere kontrast, fargekvalitet og oppløsning. ED-glass ble utviklet for å motvirke slike problemer, og det brukes i utvalgte objektiver. Det forbedrer kromatisk aberrasjon på telefotoavstander og gir enestående kontrast i hele bildet, selv ved bruk av store blenderåpninger. Super ED-glass og fluorittobjektiver gir forbedret kompensasjon for kromatisk aberrasjon. Fluoritt er også lettere enn vanlig optisk glass, noe som bidrar til å redusere objektivets totalvekt.


[1] Glass [2] ED-glass [3] Super ED-glass og fluorittobjektiv [4] Fokalplan

[Aspherical] Asfærisk linse

Sfærisk aberrasjon oppstår når lysstråler fra en enkel sfærisk linse treffer bildeplanet på en forskjøvet måte, og dette skyldes en forskjell i lysbrytningen på ulike steder i linsen. Denne forskyvningen kan forringe bildekvaliteten i objektiver med stor blenderåpning. Løsningen er å bruke en eller flere spesialformede asfæriske elementer i nærheten av blenderen for å forhindre denne forskyvningen, slik at bildet blir skarpt og har god kontrast selv ved største blenderåpning. Man kan også bruke asfæriske linser andre steder i objektivet for å redusere forvrengninger. Gode asfæriske linser kan redusere antall nødvendige elementer, noe som gir mindre og lettere objektiver.


[1] Sfærisk linse [2] Asfærisk linse [3] Fokalplan

[XA] XA-objektiv (ekstremt asfærisk)

Det er mye vanskeligere å produsere asfæriske linser enn enkle sfæriske linser. De nye XA-elementene (ekstremt asfærisk) gir ekstremt nøyaktig overflatepresisjon som holdes innen 0,01 mikrometer med nyskapende fremstillingsteknologi. Dette gir en overlegen kombinasjon av høy oppløsning og den vakreste bokehen du noensinne har sett.


[1-1] Vanlig asfærisk objektivoverflate [1-2] Uønsket bokehresultat [2-1] XA-objektivoverflate (ekstremt asfærisk) [2-2] Vakkert bokehresultat

[AA] Avansert asfærisk linse

Avanserte asfæriske (AA) elementer er en videreutviklet variant som har et ekstremt tykkelsesforhold mellom sentrum og kanten. AA-elementer er svært vanskelige å fremstille og avhenger av den mest avanserte støpeteknologien som finnes, for å få den presise formen og overflaten som er nødvendig. Resultatet er en stor forbedring i reproduksjon og gjengivelse.

[ED Aspherical] Asfærisk ED-linse

Et asfærisk ED-element er et asfærisk linseelement laget av ED-glass (med ekstra lav brytningsindeks). ED-glass reduserer effektivt fargeaberrasjon, og en asfærisk profil kan nøyaktig kompensere for en rekke optiske aberrasjoner, blant annet sfærisk aberrasjon, koma og forvrengning. Siden det asfæriske ED-elementet kombinerer funksjonene til ED-glass med en asfærisk profil i ett element, kan de brukes til å lage kompakte og lette linser med god optisk ytelse.

[APD] Apodiserende element

I et vanlig objektiv er lysmengden som fanges opp i ytterkantene av objektivet, omtrent det samme som lysmengden i sentrum. Dette resulterer i jevne, skarpe prikker i punkt b og c nedenfor. Et spesialfilter kjent som et apodiserende optisk element fanger inn mindre lys i ytterkantene av et objektiv, noe som resulterer i at punktene ved kantene spres i stedet. En jevnere bakgrunnsuskarphet oppnås på grunn av denne optiske egenskapen.

T-nummer
Fordi STF-objektivet med det apodiserende optiske elementet fanger inn mindre lys enn vanlige objektiver, erstattes F-trinn av T-nummer (overføring). I praksis betyr dette at to verdityper kan brukes om hverandre for å stille inn eksponeringen.

[1] STF-objektiv [2] Vanlig objektiv [3] Apodiserende optisk element [4] Defokusering av STF-objektiv (rundt fokuspunkt a) [5] Defokusering av konvensjonelt (rundt fokuspunkt a)

[Nano AR] Antireflekterende nanobelegg

Antireflekterende nanobelegg fra Sony gir et objektivbelegg med en presis og jevn nanostruktur som gjør det mulig med nøyaktig lysgjennomstrømming samtidig som refleksjoner som fører til gjenskinn og dobbeltkonturer, reduseres. De refleksjonsreduserende karakteristikkene til det antireflekterende nanobelegget er bedre enn vanlige antireflekterende belegg, inkludert belegg med en ujevn nanostruktur, og dette belegget gir betydelig bedre klarhet, kontrast og bildekvalitet.


[1] Innfallende lys [2] Reflektert lys [3] Overført lys [4] Glass [5] Antireflekterende belegg [6] Antireflekterende nanobelegg

Med antireflekterende nanobelegg

Med antireflekterende nanobelegg

Uten antireflekterende nanobelegg

Uten antireflekterende nanobelegg

[Nano AR II] Antireflekterende nanobelegg II

Et nytt antireflekterende nanobelegg II som kan påføres jevnt på store objektivelementer eller høybuede elementoverflater, er utviklet for å dempe indre refleksjoner som kan forårsake gjenskinn og dobbeltkontur. Resultatet er klare, skarpe bilder. Til tross for objektivets brede visningsvinkel, opprettholder det antireflekterende nanobelegget II høy klarhet og kontrast gjennom hele bildet, selv i vanskelige lysforhold.

[A] Konvensjonelt belegg [B] Antireflekterende nanobelegg II
[1] Konvensjonelt belegg [2] Antireflekterende nanobelegg II [3] Glass [4] Høybuet glassoverflate [5] Reflektert lys
*Bildet representerer teoretisk bruk av konvensjonelt belegg på en høybuet glassoverflate.

[A] Konvensjonelt belegg [B] Antireflekterende nanobelegg II

[F coating] Fluorbelegg

Det eksponerte frontelementet på ethvert objektiv kan bli tilgriset av vann, gjørme, olje, fingeravtrykk og andre ting som ikke bare gjør bildekvaliteten dårligere, men som i noen tilfeller ødelegger objektivet. Sony har en god løsning på dette med et fluorbelagt frontelement som resulterer i en større vannkontaktvinkel, noe som igjen reduserer objektivets fuktbarhet og effektivt avverger forurensende stoffer. Vann- eller oljebasert skitt som likevel skulle feste seg til objektivet, kan enkelt tørkes vekk. Fluorbelegget beskytter dermed ikke bare de dyrebare objektivene, det sørger også for at du ikke trenger å bekymre deg om å holde dem rene ute i feltet.

Godta YouTube-informasjonskapsler for å se denne videoen

Gå til innstillingene for informasjonskapsler nedenfor, og slå på YouTube-informasjonskapsler i «Functional»-delen.

ZEISS® T*-belegg 

Det er godt kjent at objektivbeleggteknologien – damppåføring av et tynt, jevnt lag på objektivoverflaten som reduserer refleksjoner og maksimerer overføring – opprinnelig ble patentert av ZEISS. Det var også ZEISS som utviklet og beviste at belegg med flere lag er svært effektivt på fotoobjektiver, og det er denne teknologien som ble til T*-belegg.

Før det ble vanlig med belegg på objektiver, reflekterte linsene en stor del av lyset, og dette reduserte overføringen og gjorde det vanskelig å bruke objektiver med flere linser. Med mer effektive belegg kunne man utvikle mer kompleks optikk med mye bedre ytelse. Ved å redusere refleksjonene internt i objektivet fikk man også mindre gjenskinn og bedre kontrast.

ZEISS T*-belegget brukes ikke på et hvilket som helst objektiv. T*-symbolet kan bare brukes på objektiver som har flere elementer og har oppnådd den nødvendige ytelsen i hele den optiske banen. Symbolet er derfor en garanti for høy kvalitet.


[1] Lyskilde [2] Bildesensor [3] Redusert refleksjon

Belegg med flere lag

Selv om det meste av lyset som treffer et optisk glass, går rett gjennom, blir noe av det reflektert og skaper gjenskinn og dobbelkonturer. Man unngår dette ved å legge et tynt lag med antireflekterende belegg på linsens overflate. α-objektiver bruker et eksklusivt type belegg for effektivt å undertrykke slike problemer fra en rekke ulike bølgelengder.

[IF] Intern fokusering

Bare den midtre eller bakre gruppen i det optiske systemet beveger seg for å fokusere, så lengden på objektivet endres ikke. Fordelene med dette er rask autofokus og en kort minste fokusavstand. Dessuten roteres ikke filtertråden foran på objektiv, noe som er veldig praktisk hvis du bruker polarisasjonsfilter.

[PZ] Motorisert zoom

α-objektiver fra Sony med motorisert zoom gir bedre kontroll og flere muligheter for spennende videoer med jevn zoom som det er vanskelig å oppnå manuelt. Detaljer som jevn akselerering er også viktig, og sporingen er selvsagt utmerket i hele zoomrekkevidden. Alt dette muliggjøres av en kombinasjon av moden teknologi fra videokameraene våre og avanserte nyskapinger, fra optisk og mekanisk utforming til original utløserteknologi, som jobber side om side i et nøye utformet hus. Intern zoom er nok en fordel: Lengden på objektivet forblir likt mens du zoomer, og røret roterer ikke, slik at du kan bruke polariseringsfilter og andre posisjonsavhengige filtre uten ekstra støtte.

[SMO] Smooth Motion Optics

SMO (Smooth Motion Optics) er et optisk design fra Sony for utskiftbare objektiver, og det er spesielt utviklet for å hjelpe til med å oppnå best mulig bildekvalitet og høyest mulig oppløsning på bevegelige bilder.

SMO-designet løser tre hovedproblemer som er avgjørende for videoskaping:

– Fokusforskyvning (en ustabilitet i visningsvinkel når du fokuserer) minimeres effektivt ved hjelp av en intern fokusmekanisme.

– Små fokusforskyvninger som kan oppstå under zooming, reduseres med en spesiell mekanisme for sporingsjustering.

– Sidebevegelser langs den optiske aksen ved zooming elimineres ved hjelp av en intern zoommekanisme som holder lengden til objektivet konstant ved alle fokallengder.

Det nødvendige presisjonsnivået krever både nøyaktig utforming og konstant overvåkning i løpet av fremstillingen, med det er absolutt verdt det når man ser fordelene med objektiver med stor blenderåpning for video, spesielt på store sensorer.

[IZ] Intern zoom

En type objektivzoommetode. Fordelen med intern zoom er at lengden til objektivet er konstant under zooming, og røret dreies ikke, så polarisasjonsfiltre og andre posisjonsavhengige filtre kan brukes uten ekstra støtte.

[LR MF] Linear Response MF

Linear Response MF forbedrer kontroller for manuell fokusering. Fokusringen har oppløsning med høy kontroll slik at brukerens innstilling følges presist ved manuell fokusering. Linear Response MF realiserer også intuitiv fokusering og er nesten likeverdig med mekanisk manuell fokusering. Fokuset endres lineært som respons på dreiing av fokusringen slik at brukeren har umiddelbar kontroll for rask og nøyaktig manuell fokusering.

[Flytende F] Flytende fokus 

Den flytende fokusmekanismen gir en jevn høy oppløsning fra uendelig til nærmeste fokusavstand. Dette systemet bidrar til å redusere alle typer aberrasjon til svært små nivåer og dermed opprettholde en skarp, høy oppløsning fra uendelig fokus i landskapsbilder og helt ned til nærbildefokus i portretter og lignende motiver.

[XD LM] Lineær XD-motor (ekstremt dynamisk)

Den lineære XD-motoren (ekstremt dynamisk) har blitt utviklet for å gi mer drivkraft og effektivitet enn tidligere modeller. På denne måten får du mest mulig ut av den stadig økende hastigheten til nåværende og fremtidige kamerahus. Den lineære motoren og komponentene har blitt grundig omarbeidet for å oppnå en betydelig økt drivkraft.

Godta YouTube-informasjonskapsler for å se denne videoen

Gå til innstillingene for informasjonskapsler nedenfor, og slå på YouTube-informasjonskapsler i «Functional»-delen.

[DDSSM] Direktedrevet supersonisk bølgemotor

Et nytt DDSSM-system brukes til presis posisjonering av den tunge fokusgruppen som kreves for fullformat. Dette gjør det mulig med presis fokus selv på objektivets grunneste dybdeskarphet. DDSSM-systemet er også svært stillegående, så det passer utmerket til å ta opp video der fokus stadig skifter.

[RDSSM] Ringdrevet supersonisk bølgemotor

RDSSM er en piezoelektrisk motor som bidrar til jevn og lydløs AF-bruk. Motoren gir høyt dreiemoment ved sakte rotasjon samt umiddelbar start- og stopprespons. Den er også ekstremt stillegående og bidrar til å holde autofokus stille. Objektiver med RDSSM har også en posisjonssensitiv detektor for å registrere direkte hvor mye objektivet dreies, en faktor som forbedrer den generelle AF-presisjonen.

RDSSM består av en rotor (til venstre), en stator (til høyre) og piezoelektriske elementer.

[LM] Linær motor

Spesialutviklede lineære motorer gir direkte, kontaktløs elektromagnetisk drift av objektivfokusgruppen for svært stille og responsiv drift. Den stillegående driften, raske responsen og presisjonsbremsingen til det kontaktløse lineære drivsystemet er ikke bare en fordel for stillbilder, men er også den jevne, stille driften som filmskapere trenger. 

[SAM] Smooth Autofocus Motor

SAM-objektiver bruker ikke fokusmotoren i kamerahuset, men har en innebygget autofokusmotor som driver fokuselementgruppen direkte. Siden den innebygde motoren roterer fokusmekanismen direkte, er betjeningen betydelig jevnere og mer stillegående enn på vanlige kamerakoblede autofokussystemer.

[STM] trinnmotor

En trinnmotor (STM) er en motor med en mekanisme som deler den roterende betjeningen på et antall trinn for å kontrollere rotasjonen. Den roterer ett trinn hver gang den mottar en elektrisk impuls. STM gjør at objektivet kan fokusere jevnt og stillegående under bildetaking og videoopptak.

[FHB] Fokusknapp 

Når du har justert fokuset slik du vil ha det, trykker du på denne knappen på objektivet for å låse fokuset på den avstanden. Du kan også tilordne forhåndsvisningsfunksjonen til denne knappen via kameraets innstillinger.

[FRL] Fokusrekkeviddebegrenser

Med denne funksjonen sparer du noe tid under AF-betjening ved å begrense fokusrekkevidden. For makroobjektiver kan denne grensen både være nær og langt unna (som vist). På SAL70200G er grensen kun satt til langt unna. På SAL300F28G kan du velge enten langt unna eller en egendefinert grense.

[I/A ring] Iris-/blenderring 

Iris-/blenderringen gir mulighet for intuitiv kontroll av blenderåpningen. Den gir sømløs kontroll av blenderåpningen for enestående brukervennlighet.

[I/A click] Iris-/blenderklikkbryter 

En iris-/blenderring gir den umiddelbare kontrollen og responsen profesjonelle brukere trenger både til stillbilder og video. En AV/PÅ-klikkbryter gjør at klikkstoppene til blenderringen kan aktiveres eller deaktiveres etter behov. Aktivering av klikkstoppene gir følbar respons som gjør det lettere å merke hvor mye ringen er justert, og er derfor det godt valg for stillbilder. Når klikkstoppene er deaktivert, beveger blenderringen seg jevnt og stille og gir sømløs, stille kontroll for filming.

[I/A lock] Iris-/blenderlåsbryter

En irislåsbryter forhindrer uønskede eksponeringsendringer under bildetaking. Når den er låst, låses blenderåpningen enten i [A]-stillingen eller kan roteres mellom en av de manuelle innstillingene. Når den er ulåst, kan blenderåpningsringen roteres mellom [A] og en av de manuelle innstillingene uten begrensninger.

[ZRDSL] Zoom Rotation Direction Select Locking Switch 

Zoomringretning som kan veksles. En enkel mekanisk operasjon er alt som kreves for å veksle zoomringretningen etter den individuelle brukerens preferanser. Zoomringretningen kan veksles enkelt etter behov.

[OSS] Optisk SteadyShot 

Optisk SteadyShot-modus gjør det enkelt å fange inn skarpe bilder under håndholdt fotografering i ulike forhold. Modus 2-stabiliseringen legger til rette for dynamiske panoramabilder, og modus 3 gir et mer stabilt søkerbilde, noe som gjør sporingen og innrammingen enklere.

[OSS-modus] Optisk SteadyShot-modus

Optisk SteadyShot-modus gjør det enkelt å fange inn skarpe bilder under håndholdt fotografering i ulike forhold. Modus 2-stabiliseringen legger til rette for dynamiske panoramabilder, og modus 3 sørger for optimal stabilisering når du skal fokusere på og fotografere dynamiske og uforutsigbare idrettsøyeblikk.

[DMR] Designen tåler støv og fuktighet 

Objektivet er utviklet for å tåle støv og fuktighet og sikrer dermed pålitelig betjening ved fotografering utendørs under krevende forhold.

[Circular] Sirkulær blenderåpning 

Hvis en blenderåpning har 7, 9 eller 11 blader, blir formen på åpningen en mangekant med 7, 9 eller 11 sider når blenderåpningen gjøres mindre. Dette har en uheldig effekt på defokuserte lyspunkter i bilder, som fremstår som mangekantet i stedet for runde. α-objektiver overvinner dette problemet med en unik utforming som sørger for at blenderåpningen er en nærmest perfekt sirkel fra største åpning og ned to trinn. Resultatet blir jevnere og mer naturlig defokusering.


Sammenligning av utforming av blenderåpning [1] Vanlig blenderåpning [2] Sirkulær blenderåpning