Nyskapende måter å skape elektrisitet på

Sony Computer Science Laboratories, Inc. (Sony CSL) jobber med å finne flere nyskapende måter å skape elektrisitet på fra fornybare energikilder som samfunn over hele verden kan dra nytte av.

Hva er åpne energisystemer?

Etterspørselen etter fornybar energi øker stadig, og ukonvensjonelle åpne energisystemer håndterer automatisk elektrisitet i lokalsamfunn basert på etterspørsel fra enkelthjem og bygninger og den varierende produksjonen fra fornybare energikilder.

Vanlige el-systemer
Vanlige el-systemer
Åpne energisystemer
Åpne energisystemer

Lokal energi

Vanligvis produseres elektrisitet på en sentralisert måte, og deretter distribueres den via forsyningslinjer over store avstander. Til slutt når den beboere og bedrifter. Åpne energisystemer har en desentralisert strømforsyning og et batterilagringsnettverk for fornybare strømkilder. Energien deles deretter mellom lokale brukere innenfor nettverket.

Effektiv deling av fornybar energi mellom brukere
Effektiv deling av fornybar energi mellom brukere

Lokal fornybar energi, for både husstander og bedrifter, produseres med direkte og effektiv peer-to-peer-energiutveksling. Et likestrømsbasert åpent energisystem anvender seg av likestrøm, som produseres av solcellepanel, lagres i batterier og deles mellom brukere med en peer-to-peer-mekanisme.

Vi gjør el-systemer mer selvstendige og pålitelige

Et åpent energisystem forbedrer levedyktigheten til fornybar energiproduksjon med en selvstendig elektrisitetsutveksling. Ettersom et åpent energisystem opererer uavhengig av et vanlig strømnett, kan det være spesielt nyttig på steder som mangler pålitelige strømnett, eller der det ofte oppstår strømbrudd.

Vi gjør el-systemer mer selvstendige og pålitelige
Vi innfører likestrømsbaserte åpne energisystemer

Fakultetene ved Okinawa Institute of Science and Technology (OIST) Graduate University har blitt utstyrt med likestrømsbaserte åpne enenergisystemer (DCOES). Sony CSL har kunnet demonstrere selvstendig elektrisitetsutveksling siden desember i 2014.

Yoshiichi Tokuda
Vi gir mennesker over hele verden elektrisitet

Yoshiichi Tokuda

Sony CSL

Arbeidet med å forske på og utvikle nye bærekraftige energisystemer, kjent som åpne energisystemer (OES), startet i 2010 med et prosjekt hvis formål var at mennesker uten elektrisitet skulle kunne se kampene i fotball-VM i 2010. Mer enn ti ulike lokalsamfunn i den nordlige regionen i Ghana, som lå utenfor rutenettet, ble i stand til å se kamper fra fotball-VM i Sør-Afrika takket være solkraft.
Vi fortsetter denne utviklingen av likestrømsbasert selvstendig elektrisitetsutveksling, for tiden i Okinawa. Dette gjør at elektrisitet fra lokale fornybare kilder kan brukes og deles effektivt i områder uten store kraftstasjoner eller strømnett.
Sony CSL håper å kunne realisere drømmen om å gi elektrisitet til mennesker over hele verden gjennom bærekraftige systemer som benytter seg av fornybar energi i fremtiden.

Sony Computer Science Laboratories, Inc.

Vi jobber for allmennhetens beste og benytter oss av fordelene forskningen vår gir, til å gi mennesker over hele verden et bedre liv. Vi i Sony CS blir inspirert til å utvikle teknologi og bedrift som kan føre til en lysere fremtid for alle.

Sony CSL

Finn ut mer om teknologiene til Sony