Xperia™ Ear

Ressurssparing det er godt å høre om

Mobilprodukter endrer måten folk lever og jobber på, og gjør fremtiden lysere med nyskapende funksjoner og utforminger. Xperia™ Ear er et av disse kraftige verktøyene. Finn ut hvordan vi utvider til nye markeder samtidig som vi er vårt miljøansvar bevisst.

Nyskapende produkter fortjener avansert miljøytelse

Mobilenheter som skal bæres rundt og brukes når som helst, må kunne yte uten problemer og være støtbeskyttet. Materialet vi brukte for å få til dette, måtte ha de helt riktige egenskapene. Vi presenterer den nye Xperia™ Ear, med resirkulert SORPLAS™-plast, kun fra Sony.

Xperia™ Ear og -smarttelefon

Hva er Xperia™ Ear?

Det er en ny smartenhet du bruker i øret, for å kommunisere håndfritt. Bare snakk til den digitale assistenten for å lese e-post, ringe og besvare anrop, samt sjekke og administrere kalenderen. Og dette kan du gjøre helt uten å ta ut smarttelefonen. 

Vi setter et eksempel på utsiden

Det er ikke nok å bare ønske noe. Hemmeligheten er å sette seg konkrete mål og jobbe mot dem. Vi så på hvilke deler som brukte mest plast som en måte vi kunne nå målene våre om bruken av resirkulert plast på.

Mer resirkulert plast kunne brukes

Xperia™ Ears ladeveske. Med tanke på brukssituasjonene til produktet bestemte Sony seg for å bruke SORPLAS™, noe som gir optimal støtbeskyttelse og svært holdbar maling. Gjentatte tester og forbedringer har sørget for at denne typen er god nok for våre kvalitetsprodukter med ca. 45 % resirkulert plast. Xperia™ Ear har også en type SORPLAS™ som lages av materialer som kasserte optiske plater fra fabrikker og resirkulerte vannflasker. På denne måten bidrar vi til økt gjenvinning.

Tåler å bli mistet

Tåler å bli mistet

Det utvendige skallet må være robust nok til å beskytte hodetelefonene og veskens innebygde lader. Gjentatte falltester og endringer av utformingen for å forbedre støtbeskyttelsen har resultert i en god beskyttelse.

Skjønnhet som varer

Skjønnhet som varer

Malingen må også være holdbar, ettersom vesken kommer i kontakt med håndkrem, vendes rundt i vesker, og bæres rundt. Derfor ble materialets maling og kjemiske motstandsdyktighet testet og bekreftet.

Et nytt syn på innpakning

Vi designet innpakningen slik at den skulle være vakker og samtidig smart og ressursbesparende. Da måtte vi omarbeide strukturen, slik at vi kunne bruke mindre papir. Dette er en innpakning med appell.

Vektreduksjon på ca. 30 %

De fleste innpakningene er laget av papp, noe som beskytter varene godt under forsendelsen. Xperia™ Ear-innpakningen lages av resirkulert papir med en bølgestruktur som drastisk reduserer vekten sammenlignet med vanlige kartonger av resirkulert papir. Samtidig er den også svært robust. Dette bidrar til å redusere vekten og gir også en betydelig reduksjon av papirmengden.

Den vakre utførelsen overvinner svakheter

Den ruglete overflaten som forårsakes av bølgestrukturen, bøtes på ved å påføre et svært trykklart papirlag på utsiden. Vi utviklet en ny teknologi for å skjære ut papiret der det bøyer seg. Dette resulterte i en innpakning med vakkert pregede overflater og brettede kanter.

Xperias innpakning

Presis kontroll av kjemiske stoffer gir ro i sjelen

Sony har egne standarder for håndtering av kjemiske stoffer som brukes i deler og materialer, og disse gjelder over hele verden. Bare se på bromerte flammehemmere (BFR). Enkelte BFR-er er skadelige for mennesker, brytes ikke ned i naturen og hoper seg opp i levende organismer. Sony Mobile Communications ble en ledende aktør på dette feltet da de forbød bruken av BFR i mobiltelefoner (i kretskort, kabler og kabinetter) i 2002. Vi har unngått å bruke BFR i Xperia™ Ear ved å ta i bruk de samme metodene som for Xperia™-smarttelefoner og -nettbrett.

Enda et steg nærmere null utslipp på mobilfeltet

Sonys veikart til en mer bærekraftig verden kalles Veien til null. For å nå målene i den globale miljøplanen vår tilnærmet vi oss de nye smartenhetene med ressurssparing i tankene. Slik kan vi utvide bruken av resirkulert plast og samtidig redusere papirbruken. Sony vil også komme med nye miljøtiltak i nye produkter og kategorier.

Tilgjengeligheten på modellen kan variere i region og land.
[Informasjon per januar 2017, basert på forskning fra Sony.]

Smarte Xperia™-produkter

Smarte produkter

Se flere produkter fra Sony med miljømessige funksjoner