Xperia™: mot null plastemballasje

Tilgjengeligheten av produkter og tjenester avhenger av land.

Jobber for å fjerne all plastemballasje

Green Management 2025 (GM2025) ble påbegynt i april i 2021 og er et sett med miljømål på mellomlang sikt som utgjør en del av Veien til null-planen til Sony. Gjennom GM2025 reduserer vi gradvis plastemballasjen til de bærbare produktene våre, og vi jobber for å fjerne den helt.

Fjerner plast fra Xperia-emballasje

[1]   De oppgitte tallene er andelene (prosent og vekt) av plast som brukes i individuell emballasje for globale modeller.
[2]  Endringer fra 2018 til 2019: plastesker byttet ut med esker av papirmasse / mellomstykker av plast byttet ut med kort.
[3]  Endringer fra 2019 til 2020: ny eskekonstruksjon / materialbruk redusert inkludert plast (hovedsakelig PP-folie). 
[4]  Endringer fra 2020 til 2021: overflatelaminering på esker byttet ut med lakk / plastomslag på medfølgende USB-kabel byttet ut med papirhylse / klistremerke med overflatelaminering byttet ut med lakk.

Designe beskyttende og funksjonell emballasje uten plast

Fjerning av engangsplast

Nyutvikling og fjerning av beskyttende plastemballasje

Som en del av vår plan for økt bærekraft reduserer vi bruken av plastemballasje ved å fjerne plastkomponenter eller bytte dem ut med papirmaterialer. Dette kan for eksempel være å bytte ut plastlaminering med en slitesterk lakk på Xperia 1 III, og bytte ut USB-plastomslaget med en papirhylse.

[1] Laminering → Slitesterk lakk    [2] Plastfolie → Papir    [3] Plast → Massivpapp eller masse
[4] Klistremerke    [5] USB-kabelhylse

Bilde av papir som skal resirkuleres
Nøye utvalgte materialer for å unngå bleking

Rommene inne i smarttelefonesker er formet av papirmasse fra fabrikkavfall i en spesialutviklet form. Papirmassen er nøye utvalgt for å oppnå den ønskede hvite fargen uten behov for bleking.

Reduserer den ytre eskens plastinnhold

Bevarer produktbeskyttelse og emballasjefunksjonalitet

[1] Plast → Papir    [2] Plasteske fjernet

Jobber for å fjerne plastemballasje

Tomoyuki Nishizaki

Packaging Design Engineer
Sony Corporation, Mobile Communications Business Group, 
Product Development Division, Product Design Department

Portrettbilde av Packaging Design Engineer

Miljøbevissthet blir stadig mer fremtredende. Havforurensning på grunn av at vi kaster for mye engangsplast, har nylig fått mer oppmerksomhet fra mediene, og miljømålene til Sony på mellomlang sikt (Green Management 2025) består blant annet av et prioritert punkt om å redusere plastemballasje. Miljøbevissthet har lenge vært et av temaene for utformingen av Xperia-emballasje. Vi jobber med å fjerne eller bytte ut plastemballasjematerialer for Xperia, samtidig som vi jobber for å opprettholde den nødvendige ytelsen. Når det gjelder 2019-modellen, byttet vi for eksempel ut plastesker med esker av papirmasse, og fjernet plasten fra emballasjen samtidig som vi beholdt den gode ytelsen. Vi i Mobile Communications Business Group jobber med å fjerne plastmaterialer helt innen de neste par årene.

RELATERTE PRODUKTER