Lyden hakker i WF-SP700N-øretelefonenes høyre enhet

Overføringen mellom spilleren og den venstre enheten prioriteres på grunn av hodesettets egenskaper. Dette kan forhindre at det kommer lyd fra eller at lyden hakker i den høyre enheten.

MERK: Når du bruker denne enheten til telefonsamtaler, kommer det bare lyd fra den venstre enheten til hodesettet.

Kontroller følgende, og prøv de relevante løsningene:

Lyden hakker i den høyre enheten til hodesettet

I omgivelser med Wi-Fi®, mikrobølgeovner, trådløse telefoner eller andre enheter som sender radiobølger med et frekvensbånd på 2,4 GHz, kan løsningen på problemet være å stille inn hodesettet til Priority (prioritet) i Stable Connection (stabil tilkobling).

MERK: Bruk alltid Priority (prioritet) i lydkvalitetmodusen for iPhone, iPad eller andre Bluetooth® AAC-kodekkompatible enheter.

Still lydkvalitetsmodusen inn på Priority (prioritet) i stabil tilkoblingsmodus:

For smarttelefoner:

Når du bruker en smarttelefon, angir du modusen ved hjelp av den dedikerte appen Headphones Connect.

  

1. Last ned appen Headphones Connect fra Google Play™.

  

2. Koble hodesettet til smarttelefonen, åpne deretter Headphones Connect, og endre innstillingene

For Walkman®-enheter:

1. Velg innstillinger.

2. Velg tilkoblingsinnstillinger for Bluetooth®-/lydenhet

3. Velg trådløs avspillingskvalitet

4. Angi Priority (prioritet) i SBC-tilkobling.

5. Start tilkoblingen til hodesettet på nytt

Det kommer ikke lyd fra den høyre enheten til hodesettet

1. Start hodesettet på nytt, og koble det deretter til spilleren.

2. Slå strømmen AV.

En illustrasjon av den venstre hodetelefonen til WF-1000X

Trykk på og hold nede knappen (i ca. to sek) på den venstre enheten på hodesettet til den blå indikatorene blinker. Den høyre enheten vil slå seg av samtidig. Begge enhetene slår seg også automatisk av når du plasserer dem i ladevesken.

  

3. Slå strømmen PÅ.

En illustrasjon av den venstre og høyre hodetelefonen til WF-1000X

Trykk på og hold nede knappene (i ca. to sek) på venstre og høyre enhet til de blå indikatorene blinker.

4. Koble hodesettet til spilleren, og kontroller at det kommer lyd fra hodesettet.