TV-er og hjemmekino


Lær mer om TV-ens modellnavn

Det kan se ut som TV-ens modellnavn består av et vilkårlig sett med tall og bokstaver, men det er en logikk bak dette.

Hver modell består av tre segmenter som kan hjelpe deg med å finne viktig informasjon om TV-en.

De tre delene er:


2K (KDL) eller 4K (KD) Eksempel på TV-modell
Skjermstørrelse Eksempel på TV-modell Eksempel på TV-modell
Serienavn Eksempel på TV-modell

MERK:

 • Når du søker etter generell informasjon på støttesiden, kan du bruke modellnavnet
 • Her er noen eksempler på riktige modellnavn: KD-55X8507C, KDL-32EX710 and KLV-40NX520

Slik sjekker du modellnavnet
På produktets etikett

Modellnavnet finner du vanligvis på etiketten på baksiden av TV-en. Det kan også være inngravert på TV-ens frontpanel. Vær oppmerksom på at modell- og serienummerne er forskjellige:

 1. Modellnavn
 2. Serienummer
Eksempel på modellnavn og serienummer
I TV-ens brukerinnstillinger

Alternativ A – Android TV™ fra Sony (programvareversjon 3.533 eller eldre):

 1. Trykk på HOME-knappen på fjernkontrollen
 2. Velg [Settings] (Innstillinger) > [TV] > [About] (Om) > [Device name] (Enhetsnavn) > [System Information] (Systeminformasjon)
Systeminformasjonskjermbilde

Alternativ B – Android TV™ fra Sony (programvareversjon 3.843 eller nyere):

 1. Trykk på Help-knappen på fjernkontrollen
 2. Velg [System Information] (Systeminfomasjon)
Smart hjelpeskjerm

Systeminformasjonskjermbilde

Alternativ C – gjelder for ikke-Android TV-er:

 1. Trykk på HOME-knappen på fjernkontrollen
 2. Velg [Help] (Hjelp) eller [Settings] (Innstillinger) > [Customer Support] (Kundestøtte). Modellnavnet vises øverst til høyre på skjermen
Systeminformasjonskjembilde – ikke-Android

MERK: Fremgangsmåten kan variere avhengig av modell og programvareversjon.


Blu-ray Disc-spillere (BDP-er) og hjemmekinoanlegg

Nedenfor finner du noen eksempler på BDP-er og hjemmekinoanlegg:

 1. Modellnavn
 2. Serienummer
BDP- og HC-enheter