GRUNNLEGGENDE OM OBJEKTIVER

Fokallengde, visningsvinkel og perspektiv
Fokallengde

Fokallengde

Fokallengde, eller fokallengderekkevidde på zoomobjektiver, er vanligvis det man først går ut fra når man skal ha et objektiv til en spesifikk situasjon. Fokallengden avgjør to karakteristikker som er svært viktige for fotografer: forstørrelse og visningsvinkel.

Lengre fokallengder gir større forstørrelse og omvendt. Vidvinkelobjektiver med korte fokallengder har liten forstørrelse, og derfor må du gå tett opp til et motiv på vanlig størrelse for at det skal fylle bilderammen. men det betyr også at du får plass til større motiver uten å måtte gå langt unna. Telefotoobjektiver med lang fokallengde har stor forstørrelse, slik at du kan fylle bilderammen med motiver som er lenger unna kameraet.

[1] Objektivets sekundære bildehovedpunkt [2] Fokallengde [3] Visningsvinkel (måles diagonalt) [4] Fokallengde (bildesensorplan)

En teknisk definisjon på fokallengde

- Teknisk innføring -

Objektivets fokallengde defineres som avstanden fra det sekundære bildehovedpunktet til det bakre fokuspunktet når fokus er satt til uendelig. Det sekundære bildehovedpunktet er ett av seks kardinalpunkter som brukes som referansepunkter i en optisk linse (fremre og bakre fokuspunkter, primære og sekundære knutepunkter og primære og sekundære bildehovedpunkter). Det finnes ikke noen forhåndsbestemt posisjon for det sekundære bildehovedpunktet i et sammensatt objektiv – det kan være inne i objektivrøret eller utenfor røret, avhengig av objektivets utforming – så det er ikke enkelt få en nøyaktig måling av fokallengden selv.

Fokallengde og visningsvinkel

Visningsvinkel beskriver hvor mye av scenen foran kameraet som kommer til å fanges inn av sensoren. For å bruke litt mer tekniske termer kan vi si at det er videreføringen av vinkelen til bildet som fanges inn på sensoren, målt diagonalt. Det er viktig å huske at visningsvinkelen bestemmes av både fokallengden til objektivet og formatet til kamerasensoren, så visningsvinkelen til et spesifikt objektiv er ikke den samme på fullformat- og APS-C-kameraer. Ulike objektiver med samme fokallengde har alltid samme visningsvinkel når de brukes på sensorer av samme størrelse.

Sammenligningen av fokallengde og visningsvinkel viser dette forholdet for både fullformat- og APS-C-kameraer.

*Fokallengde i ( ): tilsvarende fokallengde ved montering på digitalkameraer med utskiftbare objektiver med 35 mm fullformatsensorer

Perspektiv

Med lange fokallengder ser det ofte ut som om objekter i forgrunnen og bakgrunnen er nærmere hverandre på det endelige bildet. Dette er en velkjent effekt, men den skyldes ikke selve objektivet. Det som egentlig skjer, er at du må være lenger unna motivet når du bruker et telefotoobjektiv. Så sett i forhold til avstanden fra kameraet til objekter i forgrunnen og bakgrunnen, er de faktisk nærmere hverandre. Eller sagt på en annen måte: Siden både objektene i forgrunnen og objektene i bakgrunnen er et godt stykke unna kameraet, er de relative størrelsene deres på det endelige bildet nærmere virkeligheten. Når du bruker et vidvinkelobjektiv, må du vanligvis gå tett opptil objektet i forgrunnen for at det skal bli stort nok i bilderammen, og derfor ser objekter som er lenger unna, relativt mindre ut. Perspektivforskjellen er faktisk et resultat av hvor langt unna motivet du er.

Bilde ved fokallengde på 24 mm

Fokallengde på 24 mm, 84-graders visningsvinkel

Bilde ved fokallengde på 300 mm

Fokallengde på 300 mm, 8-graders visningsvinkel