GRUNNLEGGENDE OM OBJEKTIVER

Blenderåpning, f-tall og dybdeskarphet
Blenderåpning og eksponering

Objektivets blenderåpning – enkelte ganger også omtalt som en irisblender – er en genial oppfinnelse med en åpning som du kan variere størrelsen på, slik at du kan bestemme hvor mye lys som kommer gjennom objektivet. Blenderåpningen og lukkertiden er hovedmåtene å kontrollere eksponeringen på. For en gitt lukkertid krever mørke omgivelser en større blenderåpning slik at mer lys kan nå bildesensoren, mens lysere omgivelser krever en mindre blenderåpning for å gi en god eksponeringen. Eventuelt kan du beholde samme blenderåpning og heller endre lukkertiden for å få lignende resultat. Men størrelsen på åpningen avgjør også hvor parallelle lysstrålene som strømmer gjennom objektivet, er, noe som påvirker dybdeskarpheten. Så du må kontrollere både blenderåpning og lukkertid for å skape bilder som ser ut slik du vil ha dem.

F-nummermatte

- Teknisk innføring -

F-nummeret er objektivets fokallengde delt på den effektive diameteren til blenderåpningen. Så når blenderåpningen er satt til største åpning på et 35 mm G-objektiv på F1.4, blir den effektive diameteren til blenderåpningen 35 ÷ 1,4 = 25 mm. Merk at hvis du endrer fokallengden på objektivet, vil også diameteren til blenderåpningen på et gitt F-nummer endres. For eksempel krever en blenderåpning på F1.4 på et 300 mm telefotoobjektiv en effektiv blenderåpningsdiameter på 300 ÷ 1,4 ≈ 214 mm. Det ville gitt et enormt og svært dyrt objektiv, og dette er grunnen til at det ikke finnes mange telefotoobjektiver med veldig stor maksimal blenderåpning. Fotografen trenger ikke egentlig å vite hva den faktiske blenderdiameteren er, men det er greit å kunne prinsippet.

F-nummer eller F-trinn

Alle objektiver har en største og minste blenderåpning, og dette uttrykkes via et F-nummer, men det er største blenderåpning som oftest oppgis i spesifikasjoner. Ta for eksempel Sony 35 mm F1.4 G. 35 mm refererer til fokallengden (vi kommer straks tilbake til dette) og F1.4 er største blenderåpning. Men hva betyr egentlig F1.4? Du får mer teknisk informasjon under F-nummermatte, men helt enkelt kan vi si at lave F-numre referer til store blenderåpninger, og F1.4 er omtrent så stor blenderåpning du får på vanlige objektiver. Objektiver med største blenderåpning på F1.2, F2 eller F2.8 refereres ofte til som lyssterke.

De vanlige F-numrene på objektiver er, fra stor til liten, 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 og av og til 32 (dere matematikere ser sikkert at dette er potenser av kvadratroten til 2). Dette er de fullstendige trinnene, men det finnes også trinn som korresponderer til halvparten eller en tredjedel av det fullstendige trinnet. Når du hever størrelsen på blenderåpningen med et helt trinn, dobler du mengden lys som kan passere gjennom objektivet. Og motsatt: Når du minsker størrelsen på blenderåpningen med et helt trinn, halverer du mengden lys som når sensoren.

[1] Effektiv blenderåpning (størrelsen på det ytterste glasset) [2] Blenderåpning [3] Fokallengde Merk: Verdiene for blenderåpning og fokallengde i illustrasjonen er omtrentlige.

Blenderåpning og dybdeskarphet

Dybdeskarphet refererer til det området av et fotografi som fremstår som skarpt, foran og bak det faktiske fokuspunktet.

Med ekstremt grunn dybdeskarphet kan området som er i fokus, være på bare noen få millimeter. På motsatt ende kan noen landskapsbilder ha veldig dyp dybdeskarphet der alt er i fokus, fra det som er like ved kameraet, til landskapet flere kilometer unna. Når du har kontroll på dybdeskarpheten, har du også kontroll på en av de beste teknikkene for kreativ fotografering.

Enkelt sagt gir større blenderåpninger grunnere dybdeskarphet, så hvis du vil ta portretter med uskarp bakgrunn, bør du bruke stor blenderåpning. Men det er andre faktorer å ta hensyn til også. Objektiver med lang fokallengde kan generelt sett gi grunnere dybdeskarphet (dette er delvis på grunn av det vi lærte ovenfor: En blenderåpning på F1.4 i et 85 mm-objektiv er mye større enn F1.4 i for eksempel et vidvinkelobjektiv på 24 mm), og avstanden mellom motivene i scenen har også noe å si for den opplevde dybdeskarpheten.

Blenderåpning (venstre til høyre): Åpen (stor) til lukket (liten) Dybdeskarphet (venstre til høyre): grunn til dyp

Tre tips til effektiv defokusering

- Fotograferingstips -

Det ligger mer bak bilder med vakker defokusering enn bare det å velge et lyssterkt objektiv og bruke største blenderåpning. Dette er første tips, men av og til er det ikke nok med stor blenderåpning for å få ønsket resultat. Tips nummer to er avstanden mellom motivet og bakgrunnen. Hvis bakgrunnen er veldig tett opptil motivet, kan det havne innenfor området for dybdeskarphet, eller være så nært at det ikke blir uskarpt nok. Når det er mulig, bør du ha god avstand mellom motivet og bakgrunnen du vil ha defokusert. Tredje tips er fokallengden til objektivet du bruker. Som vi nevnte ovenfor, er det enklere å få grunn dybdeskarphet med lengre fokallengde, så dette er også noe du kan benytte deg av. Mange fotografer foretrekker objektiver på mellom 75 og 100 mm til portretter fordi de gir en pent defokusert bakgrunn.