G Master

Intervju med teknikerne

Teknikerne hos Sony diskuterer konseptet bak G Master-objektivet – et resultat av nyskapende teknologi og kompromissløs optisk design.

Visjonen bak G Master

G Master-serien er en ny merkevare med en klar visjon av fremtidens kameraer, som gir deg optimal bildekvalitet med høy oppløsning og bokeh 

Produktplanlegging

Akira Shiraishi

Akira Shiraishi

Shiraishi:

Da vi lanserte α7-serien i 2013, presenterte vi et utvalg som baserte seg på et konsept om liten størrelse med høy ytelse, og som hovedsakelig bestod av F4-zoomobjektiver og relativt små primeobjektiver. På bakgrunn av dette ble vi kontaktet av en rekke kunder som ville ha F2.8-zoomobjektiver og F1.4-primeobjektiver.

I mellomtiden hadde kamerahusene utviklet seg fra α7R med en oppløsning på rundt 36,4 millioner piksler, til α7R II som hadde rundt 42,4 millioner piksler og femakset bildestabilisering.

Bildesensorer blir mer og mer avanserte, og vi tror at høy oppløsning i økende grad spiller en viktig rolle. Det samme gjelder objektiv-bokeh, som kommer til å bli etterspurt i like stor grad. Vi har utviklet F2.8-zoom- og F1.4-primeobjektivene med store blenderåpninger og lansert en ny merkevare som kombinerer høy oppløsning og bokeh på en effektiv måte.

Sony vet hvordan bildesensorer kommer til å se ut, så dette objektivet ligger i forkant av stadig forbedret kameraytelse 

Vi har utviklet følgende tre produkter under G Master-merkevaren. Det første er FE 24–70 mm F2.8 GM-standardzoomobjektivet, som ved alle fokallengder er på et nivå med høyoppløsningsytelsen til et primeobjektiv. Det neste er FE 85 mm F1.4 GM-portrettobjektivet, som setter bokeh i høysetet, både det området som er i skarpt fokus og i bakgrunnen. Så har vi FE 70–200 mm F2.8 GM OSS-telefotozoomobjektivet, som er laget for å fange inn kraftig oppløsning i telefotoenden og bokeh i portrettspekteret.

Objektivene tar i bruk en rekke nyskapende teknologier, som de nyutviklede XA-linseelementene (ekstremt asfæriske). Sony er en ledende produsent av bildesensorer og ser hvordan utviklingen blir. Jeg tror formålet med G Master-serien er å produsere objektiver som ligger i forkant av fremtidens teknologi.

G Master-objektivet

Suverene asfæriske objektiver

Masanori Kishi
G Master-serien hadde ikke vært mulig uten denne komponenten

Viseadministrerende direktør – avdeling for mekanisk linsedesign

Masanori Kishi

Kishi:

Da vi utviklet G Master-serien, tok vi i bruk et XA-linseelement (ekstremt asfærisk) med en overflatepresisjon på 0,01 mikrometer. Asfæriske linser er vanskelige å produsere, og det var en utfordring for oss å se hvor mye vi kunne forbedre overflatepresisjonen.

Mens vi utviklet teknologien, samarbeidet vi med ingeniørene på et produksjonssted som tilhører Sony Global Manufacturing & Operations Corporation i prefekturet Aichi i Japan. Der har de produksjonsteknologi for asfæriske linser. Etter å ha gjort oss godt kjent med hver enkelt produksjonsprosess innførte vi vår egen prosess.

Jeg tror at XA-linsene vi klarte å produsere, er av verdens beste kvalitet. Jeg tror grunnen til at vi klarte å fininnstille dem i så stor grad, var at vi fikk lov til å bruke den unike, rettighetsbeskyttede teknologien fra Sony, og utvikle den teknologien i et samarbeid med produksjonsanlegget.

Overflatepresisjon for vanlige objektiver
OVERFLATEPRESISJON FOR VANLIGE OBJEKTIVER
Overflatepresisjon for XA-linser
OVERFLATEPRESISJON FOR XA-LINSER (0,01 MIKROMETER)
Ekstremt asfæriske linser

XA-linsene (ekstremt asfæriske) gir høy oppløsning og naturlig bokeh ved å optimalisere de andre linseelementene

Når vi designer objektiver, gir vi vanligvis ikke samme effektivitet og følsomhet til alle linseelementene. I stedet tilpasser vi designen ved å tildele ulike roller til hvert linseelement. Det samme gjelder G Master-serien. Siden vi har et XA-linseelement med høy overflatepresisjon, kan vi tilby ulike funksjoner, f.eks. kompensasjon for følsomhet og aberrasjon. Vi kan sørge for at objektivet leverer høyere oppløsning enn noensinne. 

Jeg tror grunnen til at G Master-serien yter både høy oppløsning i hele bildet og svært naturlig bokeh, er at vi har klart å lage XA-linseelementer med ekstremt høy overflatepresisjon på 0,01 mikrometer. Det er ingen overdrivelse å si at G Master-serien ikke hadde vært mulig hvis det ikke var for utviklingen av XA-linseelementene.

Høy oppløsning og bokeh endelig sammen

En mer effektiv kombinasjon av motstridene komponenter med en frekvens på 50 linjepar per millimeter som et utgangspunkt for MTF

Masanori Kishi

Kishi:

Siden høy oppløsning og vakker bokeh er motstridene krefter, er det vanskelig å forene dem i sin ultimate form. Med hensyn til oppløsning har vi tatt i bruk MTF1 med en spatial frekvens på 50 linjepar per millimeter som utgangspunkt for designen. Det er vår mest utfordrende standard noensinne.

Høyere spatial frekvens gjør at objektivet er bedre i stand til å gjengi ørsmå endringer i kontrasten. For å oppnå dette fjernet vi flere optiske aberrasjoner som kromatiske aberrasjoner og komaaberrasjoner i designfasen. Vi gjennomførte gjentatte simuleringer for å fjerne aberrasjoner som oppstår i hjørnene av bildet, før vi endelig fant frem til den optiske designen vi var ute etter. 

Siden det kan være mange lavfrekvente komponenter, avhengig av motivet som skal avbildes, er ikke høyere spatial frekvens alene en garanti for et godt objektiv. Målet bør være et bilde som ser bra ut med det blotte øye, så det som virkelig er av betydning, er å oppnå en utforming som balanserer alle frekvensene best mulig.

Da vi jobbet med å skape høyere oppløsning i designfasen, måtte vi stadig kontrollere bokeh. Vi brukte bokeh-simulering til å forsikre oss om at forbedringen av MTF-ytelsen ikke hadde negativ innvirkning på bokeh. 

Objektiv-bokeh er et veldig komplisert fag, og det finnes forskjellig typer bokeh. Du har f.eks. fremre og bakre bokeh samt bokeh fra kort avstand og lang avstand. Siden de ulike typene bokeh også varierer avhengig av fokallengden, kan det ikke vurderes bare ved simulering alene. 

Bokeh-simuleringene må integreres av kyndige teknikere. Det har vi klart ved hjelp av erfaringen og kunnskapen til Sony. Vi er kontinuerlig på søken etter nye bokeh-effekter.

Bokeh-simuleringsbilder

Bokeh-simuleringsbilder

11-blads sirkulær blenderåpning

Shiraishi:

Flere komponenter innen optisk design påvirker bokeh, men det er vanskelig å unngå disse helt under selve designfasen. Det er forskjeller i sluttproduktet, derfor kontrolleres og justeres objektivene i G Master-serien i løpet av produksjonsprosessen. Dette for å sikre at objektivene gir best mulig bokeh før de sendes ut. 

For å kunne utføre disse justeringene må det bl.a. utvikles nytt justeringsutstyr og innlemmes en justeringsmekanisme i objektivet. Anordningene som implementerer dette trinnet i prosessen, må være utarbeidet på forhånd. Ved å fininnstille bokeh på denne måten kan vi levere førsteklasses objektiver til kundene våre, og denne innstillingen og holdningen er en viktig del av G Master-mentaliteten.    

FE 85 mm F1.4 GM- og FE 70–200 mm F2.8 GM OSS-objektivene tar i bruk en 11-blads sirkulær blenderåpning. Det er første gang et objektiv gjør det. Dagens 11-blads sirkulære blenderåpninger er et resultat av etterspørselen etter bokeh-former som er så sirkulære som mulig ved større blenderåpninger. En annen fordel ved å øke antall blader er en mer kompakt utforming for blenderenheter med svært store blenderåpninger.

Objektivene tilpasses ett etter ett i løpet av produksjonsprosessen for å sikre at de gir best mulig bokeh

Bokeh med 11-blads blenderåpning

Bokeh med 11-blads blenderåpning

Bokeh med 7-blads blenderåpning

Bokeh med 7-blads blenderåpning

Nyskapende fremtrekksmekanisme

Optisk design optimaliserer oppløsning og bokeh og settes på prøve av utløserteknologien fra Sony 

Ring Drive SSM og lineær motor

Kishi:

Selv om man finner en balanse mellom høy oppløsning og bokeh og oppnår det høyeste ytelsesnivået, kan man ikke dra nytte av den ytelsen uten sylskarp fokusering. Dermed måtte vi sørge for førsteklasses fokusering. Våre optiske designere har forbedret fokuseringen så mye det lot seg gjøre, samtidig som vi har gitt G Master-serien utrolige fokuseringsfunksjoner for best mulig objektivytelse. Dette gjorde vi ved å kombinere de nyskapende utløserne fra Sony, som er utviklet ved hjelp av vår rettighetsbeskyttede teknologi, med mekanismer som er optimalisert i henhold til de optiske egenskapene til hvert enkelt objektiv. 

FE 70–200 mm F2.8 GM OSS-objektivet løser vektproblemet med fokuslinsen ved å dele fokusgruppene inn i to separate fokusgrupper som fordeler vekten. I tillegg har vi kombinert fokusgruppene med uavhengige utløsere og kontroller, slik at objektivet oppnår jevnere fokusering, ikke bare for stillbilder, men også for videoopptak. Inndelingen i to fokusgrupper skaper en flytende struktur. Det er mulig å korrigere ulike aberrasjoner effektivt, uavhengig av hvor langt unna motivet befinner seg. Takket være den flytende strukturen, som kan kontrolleres helt uavhengig, kan du justere plasseringen av hvert enkelt linseelement til den plasseringen som er optimal på en måte som ikke er mulig i en ordinær flytende struktur. Dermed får du mest mulig ut av objektivene.

1. Ring Drive SSM     2. Lineær motor

Nyskapende utløserteknologi gjør det mulig å ta bilder på en helt ny måte

FE 85 mm F1.4 GM- og FE 70–200 mm F2.8 GM OSS-objektivene har den nye generasjonen Ring Drive SSM-motorsystemer, som optimaliserer Ring Drive SSM-ene som brukes i objektiver av A-typen til kontrast-AF i speilløse kameraer med utskiftbare objektiver. Sistnevnte kameraer, som også benytter kontrast-AF, krever et lite resiprokerende stempel når det fokuserer, noe som igjen krever jevn rotering.

For første gang er Ring Drive SSM kombinert med kulelagre som gir jevnere rotering. FE 85 mm F1.4 GM-objektivet er utstyrt med to posisjonssensorer som registrerer og styrer fokuslinsen. Med utmerket Ring Drive SSM, doble sensorer for posisjonsgjenkjennelse og en avansert fremtrekksalgoritme kan du styre posisjonen til linsen ned til et nivå på 1 mikrometer. Det gir AF med ekstremt høy presisjon.

Ring Drive SSM-motorsystem
Masanori Kishi

Kishi:

Jeg håper folk kommer til å prøve AF på øye-funksjonen (autofokus). Denne funksjonen fokuserer på motivets øyne, og er en kombinasjon av FE 85 mm F1.4 GM-objektivet og α7-serien. De som prøver den, kommer til å se hvor skarp fokusering dette objektivet har. Vanlige 85 mm F1.4-objektiver har i noen tilfeller problemer med å bruke AF til å fokusere på øynene til motivet. Dette skyldes grunn dybdeskarphet. 

Mange profesjonelle bruker manuell fokusering til å oppnå nøyaktig fokusering med 85 mm F1.4-objektiver, så det er fantastisk at vi kan gjøre det enklere å oppnå den samme nøyaktigheten med AF. Til tross for at 85 mm F1.4-objektivet er et objektiv med svært grunn dybdeskarphet, har vi klart å gjøre det presist nok til at fotografer kan fokusere ikke bare på pupillen, men på øyelokkene, tuppene av øyevippene, overflaten eller refleksjonen på pupillen. 

Det er den nyskapende utløserteknologien som er innebygd i objektivene, som har gjort at vi har klart å få til et så høyt presisjonsnivå. Dette vil føre til en helt ny måte å ta bilder på. Før måtte fotografene konsentrere seg om å holde fokuseringen, mens de nå står fritt til å endre synsvinkler og la motivet bevege seg uten at de mister fokus på motivets pupiller.

Akira Shiraishi

Et innlegg fra Akira Shiraishi

Jeg er spesielt glad i FE 85 mm F1.4 GM-objektivet. For ti år siden ble jeg intervjuet om 85 mm F1.4-objektivet av A-typen, og blant α-objektivene er 85 mm F1.4-objektivet ikonisk. Det har eksepsjonelle spesifikasjoner og er et utmerket objektiv til å representere α-merkevaren.

Da vi utviklet det nye 85 mm F1.4-objektivet, var målet å utvikle objektivet som overgår alle. Jeg tror vi har klart det, og jeg håper at alle andre synes det samme om FE 85 mm F1.4 GM-objektivet. Gjennom tilbakemeldingene fra kundene våre om F4-serien var vi i stand til å forbedre ytelsen til de to andre objektivene i G Master-serien, dvs. FE 24–70 mm F2.8 GM- og FE 70–200 mm F2.8 GM OSS-objektivene. Jeg håper at de som nå bruker F4-serien, vil prøve de nye F2.8-modellene.

Et innlegg fra Masanori Kishi

Mens vi jobbet mot den samtidige lanseringen av disse tre eksepsjonelle objektivene, som hører inn under den nye G Master-merkevaren, hevet alle vi utviklerne kontinuerlig standarden. Vi har pakket inn så mye som mulig, f.eks. finkornet betjening, i hvert enkelt objektiv, uten å inngå kompromisser. Helt siden vi lanserte α7-serien, har vi fått mange nyttige vurderinger og tilbakemeldinger fra profesjonelle brukere.    

Disse produktene er et resultat av arbeidet med å finjustere hver minste detalj, enten det gjelder betjening, ytelse eller andre funksjoner, på en måte som svarer på brukernes innspill. Vi har klart å lage objektiver som jeg er stolt av å kunne anbefale, så jeg gleder meg til folk begynner å bruke dem. Jeg håper folk kommer til å sette pris på den flotte kombinasjonen av høy oppløsning og vakker bokeh, som den nye G Master-serien står for.

Masanori Kishi