Bilder av Objektivhette til SEL1635GM
Spesifikasjoner
  • Mål (dia. × L): 107,1 × 31,0 mm

  • Vekt (ca.): 31 g

Finn ut mer om energibesparende funksjoner og engasjement vårt i miljøvernsaken for en mer bærekraftig fremtid Gå til Eco-nettstedet