Bilder av Objektivhette til SEL200600G
Spesifikasjoner
  • Mål (dia. × L): 127 x 103 mm

  • Vekt (ca.): 163,1 g

Finn ut mer om energibesparende funksjoner og engasjement vårt i miljøvernsaken for en mer bærekraftig fremtid Gå til Eco-nettstedet