Bilder av Objektivhette til SEL600F40GM
Spesifikasjoner
  • Mål (dia. × L): 178 x 166,9 mm

  • Vekt (ca.): 246 g

Finn ut mer om energibesparende funksjoner og engasjement vårt i miljøvernsaken for en mer bærekraftig fremtid Gå til Eco-nettstedet