Lyssettingssystem
Lyssetting for raffinerte bilder

Uansett om du tar stillbilder eller video, er lyssettingen nøkkelen til å skape en stemning som effektivt formidler din kunstneriske intensjon. Her introduserer vi et par lyssettingsverktøy og teknikker du kan ta i bruk for å fange inn profesjonelle kvalitetsbilder.

Ledetall for blits (GN)

*Produktets tilgjengelighet er avhengig av området du bor i.

Ekstern blits for større avstander

Ledetall angir blitsenhetens evne til å belyse motiver på avstand. Ledetallet tilsvarer den maksimale distansen mellom blits og motiv ganget med det aktuelle F-nummeret: Ledetall (GN) = avstand (m) x blenderåpning (F-nummer)

. Et ledetall på 60 (i meter ved ISO 100), for eksempel, betyr at et motiv femten meter unna blir ordentlig belyst med en blenderåpner på F4 (60 = 15 x 4). Dersom du minsker størrelsen på blenderåpningen til F8, halveres avstanden slik at motiver maksimalt 7,5 meter (60 = 7,5 x 8) unna belyses ordentlig. Hvis du øker kameraets ISO-innstilling, kan du få resultater som om du hadde brukt en blitsenhet med et høyere ledetall.

Eksterne blitsenheter

Reflektert blits 
Mykner opp skygger og forsterker dybde

Selv om et eksternt blitsoppsett kan forsterke den visuell dybden, er det vanligvis enklere, og noen ganger like effektivt, å reflektere lyset fra en blitsenhet på kameraet fra en overflate i nærheten, for eksempel en vegg eller et tak, for et mer naturlig og bedre dimensjonert lys. Forskjellen kan være dramatisk, og ettersom blitsenhetene er på kameraet, kan du bevege deg fritt og raskt. Hvis du reflekterer blitsen, gir det også bredere dekning, og det er ideelt når du for eksempel skal lyssette en gruppe mennesker.

Direkte blits
DIREKTE BLITS
Takreflektering
REFLEKTERT BLITS
Takreflektering

Rett blitsen mot taket for å fordele og spre lyset for å skape en mykere stemning og mer sofistikerte bilder enn det som kan oppnås med direkte blits.

Direkte blits

Direkte blits

Takreflektering

Reflektert blits

Veggreflektering

Du kan også reflektere fra en vegg hvis du ønsker myke skygger som faller på sidene av motivkonturene. Denne tilnærmingen kan noen ganger blandes bedre med innendørs belysning.

Takreflektering
DIREKTE BLITS
Veggreflektering
REFLEKTERT BLITS
Direkte blits

Direkte blits

Veggreflektering

Reflektert blits

Blitssynkronisering
Rask og langsom synkronisering

Du trenger kort lukkertid med en stor blenderåpning for å skape bokeh i skarpt lys. Hvis du også trenger utfyllingsblits, er den maksimale lukkertiden begrenset, og det kan gjøre det umulig å bruke en blenderåpning som er stor nok. Rask synkronisering (HSS) gjør det mulig å bruke blits ved alle lukkertider, slik at du kan bruke en større blenderåpning om nødvendig.

Langsom synkronisering brukes i situasjoner der en lengre lukkertid er nødvendig for å eksponere bakgrunnen innendørs eller om natten ordentlig. Blitsen utløses for å eksponere motivet, og i stedet for at lukkeren lukkes med en gang, forblir den åpen lenge nok til at bakgrunnen også eksponeres. Dermed får du balanserte bilder der både motivet og bakgrunnen er riktig eksponert.    

Rask synkronisering

[Venstre] Normal [Høyre] HSS

Rask synkronisering

Utfyllende blits vil normalt begrense lukkertiden, noe som gjør det nødvendig med en liten blenderåpning som holder bakgrunnen i fokus. Med HSS kan du bruke kort lukkertid og stor blenderåpning for grunn dybdeskarphet.

Langsom synkronisering

Normal blits eksponerer riktignok motivet, men bakgrunnen blir mørk. Med langsom synkroniseringsblits blir både motivet og bakgrunnen ordentlig eksponert.

Langsom synkronisering

[Venstre] Normal [Høyre] Langsom synkronisering

Ekstern blits
Oppsett med 1, 2 og 3 lys med forholdskontroll

Flere eksterne blitsenheter kan utvide lysalternativene dine dramatisk. Forholdskontroll, via infrarød- eller radiokommunikasjon, kan gjøre det enklere å oppnå den ideelle lysstyrken fra hvert lys.

1 lys: B

1 lys
1 lys

Selv om oppsett med flere lys gir mer allsidighet, kan en enkel, ekstern blits gi nydelige bilder ved å flytte hovedlyskilden vekk fra kameraaksen for dypere og mer interessante skygger og konturer. Reflektert lys utfyller det hele ytterligere. Blitsenheten på kameraet (A) brukes bare for kontroll, mens den eksterne blitsenheten (B) fungerer som den viktigste lyskilden for hele motivet.

2 lys: B+C

2 lys
2 lys

Et oppsett med to lys gir mer allsidighet og kontroll. Du kan plassere blitsenhetene og justere utgangen for å oppnå optimal motivdybde med det helt perfekte forholdet mellom hovedlys og utfyllingslys. Hovedlyset (B) belyser motivet fra siden, mens « utfyllingslyset» (C) mykner opp skygger og lyser opp bakgrunnen. Sammenlignet med oppsettet med ett lys ovenfor, er motivet mye klarere definert, og det skiller seg ut fra bakgrunnen. Akkurat som med oppsettet med ett lys, er blitsen på kameraet (A) bare for kontroll.

3 lys: B+C+D

3 lys
3 lys

Et tredje lys gir ekstra frihet når du skal lyssette bakgrunnen og definere motivkonturene. Dette eksemplet bruker hovedlyset (B) til lyssetting av hovedmotiv, mens utfyllingslys (C) belyser bakgrunnen direkte og generelt. Det tredje lyset, kantlys (D) i dette tilfellet, gir en stram lyslinje som definerer den siden av motivet som er lengst unna hovedlyset, slik at hun skiller seg ut fra en relativt lys bakgrunn. Selv om dette bildet har jevnere lyssetting i hele bildet enn noen av de andre eksemplene, er alle elementene tydelig separert og veldefinerte. Blitsen på kameraet (A) er bare for kontroll.

Blitsenheter som passer til eksternt bruk

Radiokontroll

Selv om en infrarød fjernkontroll duger over kortere avstander der det er godt med omgivelseslys og ingen hindringer som kan blokkere kontrollsignalene, kan en radiofjernkontroll håndtere langt flere forskjellige omgivelser på en pålitelig måte. Blitsen med et radiobasert system (HVL-F45RM) og den trådløse radiofjernkontrollen/-mottakeren (FA-WRC1M/FA-WRR1) fra Sony gjør det enkelt å konfigurere flere avanserte blitsoppsett, og den kan levere detaljerte og nøyaktige kontrolldata til så mange som 15 blitsenheter i 5 grupper (3 grupper i TTL-modus) over en avstand på opptil 30 meter. Kontrollsignalene når mottakerne uavhengig av lysforhold, mottakerposisjon eller hindringer i veien. Trådløse radiosignaler sikrer de mest konsekvente resultatene i flest mulig fotograferingssituasjoner.

Dype komposisjoner
Dype komposisjoner

Med en rekkevidde på cirka 30 meter ved bruk av en blits eller en fjernkontroll med et radiobasert system kan du strategisk plassere og kontrollere lysene, slik at fjerne motiver eller bakgrunnsdetaljer blir best mulig belyst.

Pålitelig i alle slags lysforhold

Mens infrarød kontroll kan forstyrres av skarpt sollys eller andre kilder som inneholder infrarøde komponenter, er radiokontroll pålitelig i alle slags lysforhold.

Pålitelig i alle slags lysforhold
Arbeid rundt hindringer
Arbeid rundt hindringer

Radiokontroll arbeider rundt hindringer som ville blokkert infrarød kontroll. Mottakere kan posisjoneres bak kameraet eller motivet uten at det går ut over påliteligheten.

Trådløs, radiokontrollert blits og fjernkontroll/mottaker

[1] HVL-F45RM (mottaker/ekstern blits)
[2] FA-WRR1 (mottaker) + kompatibel blits (ekstern blits)
[3] FA-WRR1 (mottaker) + studioblits (via synk.-kabel)
[4] HVL-F45RM (fjernkontroll/intern blits)
[5] FA-WRC1M (fjernkontroll)

LED-lys
Ekstra lys for bedre bilder

Av/på

Ekstra lys for bedre bilder

Effektive og langvarige LED-lys kan gi den ekstra belysningen du trenger for å fange inn bilder av høy kvalitet.

Naturlig fargebalanse

LED-lys som ikke er blitt justert er nesten som naturlig sollys, og det er enkelt å tilpasse fargetemperaturen til andre typer lys for å få naturlig fargebalanse, uansett hvor du fotograferer.

Naturlig fargebalanse

Av/på

Kontinuerlig lysstyrkejustering

Av/på

Kontinuerlig lysstyrkejustering

Variabel lysstyrkekontroll gjør at lysstyrken og lysrekkevidden enkelt kan justeres for å skape den ønskede stemningen og få ut det ønskede detaljnivået.