GRUNNLEGGENDE OM OBJEKTIVER

Makrofotografi
Største forstørrelsesforhold

Forstørrelsen til ethvert objektiv avgjøres av fokallengden. Ved makrofotografi har det også noe å si hvor nært vi kan komme motivet. Disse to faktorene, fokallengde og minste fokusavstand, avgjør objektivets største forstørrelsesforhold, som noen ganger omtales som gjengivelsesforhold. Jo nærmere du kommer motivet med et objektiv med en gitt fokallengde, jo større er forstørrelsesforholdet du kan oppnå.

Den klassiske definisjonen på et makroobjektiv er et objektiv med et største forstørrelsesforhold på minst 1:1, eller 1x på objektivspråk. Dette betyr at et motiv kan gjengis i sin naturlige størrelse på kameraets sensor: En gjenstand på 10 mm kan projiseres på sensoren som et bilde på 10 mm når objektivet er nære nok motivet. Et største forstørrelsesforhold på 1:2, eller 0,5x, betyr at den samme gjenstanden på 10 mm blir projisert på sensoren som et bilde på 5 mm, altså halvparten av den naturlige størrelsen.

0,35x-bilde av blomst

0,35 x

1,0x-bilde av blomst

1,0 x

Andre interessante karakteristikker ved makroobjektiver

Makroobjektiver er spesielt utviklet til å gi best mulig optisk ytelse ved korte fokusavstander, og de gir vanligvis skarpest bilder på kortere avstander, men det er ikke dermed sagt at du bare kan bruke dem til makrofotografi. Mange makroobjektiver kan også gi utmerkede resultater når du fotograferer vanlige motiver på vanlige avstander.

Et annet kjennetegn ved makroobjektiver som brukes på korte avstander, er at de har veldig grunn dybdeskarphet. Det betyr at du må være svært nøye med å fokusere riktig, slik at det ønskede motivet får den rette fokusen. I enkelte situasjoner kan et stativ gjøre jobbene enklere. Du må kanskje lukke blenderåpningen en del for å få nok dybdeskarphet på enkelte motiver. Men grunn dybdeskarphet kan være en stor fordel når du vil fremheve noe med skarp fokus og tone ned andre elementer ved å la dem være ute av fokus.

[1] Minste fokusavstand (ca. 13 cm ved en forstørrelse på 1x) [2] Arbeidsavstand (ca. 2 cm ved en forstørrelse på 1x) [3] Minste fokusavstand (ca. 35 cm ved en forstørrelse på 1x) [4] Arbeidsavstand (ca. 16 cm ved en forstørrelse på 1x) [5] Bildesensorplan

Minste fokus- og arbeidsavstand

Objektivspesifikasjonen minste fokusavstand kan være forvirrende. Minste fokusavstand måles fra motivet til det bakre fokalplanpunktet i objektivet, som ligger på bildesensorplanet i kamerahuset. Uttrykket arbeidsavstand brukes for å angi avstanden mellom motivet og det fremste elementet i objektivet.

Hvis et objektiv ifølge spesifikasjonene har en minste fokusavstand på for eksempel 0,2 m (20 cm), har du kanskje bare et par centimeter til rådighet når du fokuserer på minste fokusavstand for å ta et 1:1-makrobilde – avhengig av tykkelsen på kamerahuset og lengden på objektivet. Når du er så nære motivet, kan du få problemer med lyssettingen (det finnes spesielle makroblitser og ringlys som kan hjelpe), det kan være vanskelig å fokusere hvis motivet eller kameraet beveger litt på seg, og du skremmer sannsynligvis vekk levende motiver når du går så nært. Hvis du opplever noen av disse problemene, bør du kanskje skaffe deg et makroobjektiv med lengre fokallengde.