Med BRAVIA får du bærekraft i alle ledd

Med stadig økende etterspørsel etter større TV-skjermer øker også risikoen før høyere ressurs- og strømforbruk. Sony har imidlertid bærekraftsforpliktelser som sparer energi helt fra produktutviklingsfasen til du ser på TV.

En fengslende opplevelse møter miljøhensyn

Med BRAVIA får du de mest fengslende TV-opplevelsene og de beste designene samt nyskapninger som reduserer miljøpåvirkningen med lavere energiforbruk og bruk av ikke-fornybare ressurser.

Lager det, frakter det og bruker det mer effektivt

Avansert teknologi for bærekraft

For å redusere fotavtrykket vårt på miljøet jobber vi med en rekke aspekter i hele produktlivssyklusen, som å redusere bruk av ny plast, forbedre transporteffektiviteten og gå gjennom strømforbruk under bruk.

Produksjon

Bruker mindre ny plast

Kombinerer resirkulering med produktkvalitet

I alle designaspektene, fra materialutvikling til estetikk, har vi lykkes med å øke bruken av resirkulerte materialer og beholdt den gode kvaliteten. På OLED TV-er brukes resirkulert SORPLAS™-plast fra Sony på bakdekselet, den største TV-delen etter areal, noe som reduserer bruken av ny plast med omtrent 60 %.

Produktbilde mot baksiden og SORPLAS-bit
Resirkulert og flott 

Det kan være vanskeligere å oppnå visse stilkvaliteter ved bruk av resirkulerte plastmaterialer på utvendige deler. Den resirkulerte SORPLAS™-plasten vår kan imidlertid brukes med nøye råmaterialutvelgelse, komposisjonsjustering under produksjon og et egenutviklet tilsetningsmiddel og oppnå den flotte, glansede utførelsen kunder forventer fra BRAVIA.

Bilde av utholdenhetstest.
Varig holdbarhet for langvarig bruk

Plast i apparater som TV-er inneholder tilsetningsmidler for robusthet og brannhemming. Utviklingen av SORPLAS™-materialet bidrar til redusert bruk av tilsetningsmidler samtidig som egenskapene til TV-er av vanlig plast oppnås. Som et resultat av dette har TV-en lang levetid med et mindre miljøfotavtrykk.

Mot lukket sirkel med gjentakende resirkulering

En av fordelene med SORPLAS™ er at den ikke forringes for mye selv etter å ha blitt resirkulert mange ganger. Resirkulerte SORPLAS™-deler har potensialet til å redusere avfallsmengder og bidra til et resirkuleringssentrert samfunn.

Produksjon for lavere vekt

Ekstern luftinnsprøyting

Presise støpeteknikker gjør skjermene robuste og flotte med lite vekt, slik at emballasjen også blir tynnere, noe som igjen reduserer plastbruken. Ekstern luftinnsprøyting presser harpiksdeler med luft for å unngå både bøying og avfall.

[1] Fordypninger forårsaket av ujevnt trykk ved normal støping  [2] Ingen fordypninger med støping med ekstern luftinnsprøyting  [3] Utsiden 
[4] Innsiden  [5] I stedet for å overfylle plasten, påføres lufttrykk fra baksiden for å unngå ujevnt trykk.

Transport

Mot mer bærekraftig logistikk
Illustrasjon som viser redusert vekt og forbedret emballasjestruktur sammenlignet med 2018-modellen
Bedre emballasje med mindre plast

Vanligvis kreves det emballasje over og under BRAVIA TV-er, samt på venstre og høyre side. Etter flere simuleringer og årtier med global logistikkerfaring har vi optimalisert emballasjedesignet for å beskytte TV-en med færre emballasjematerialer og oppnådd en reduksjon av plastmengden på ca. 35 %.

Kutter CO2 med mindre og lettere emballasje

Vi har redusert størrelsen på den nyutviklede emballasjen som beskytter produkter under frakt, med 15 % og totalvekten med 10 %. Dette fører til cirka 1,3 ganger flere enheter på én pall. Som et resultat av dette har CO2-utslippet per enhet fra produkttransport blitt redusert med ca. 15 %.

Illustrasjon av støpeprosess med ekstern luftinnsprøyting sammenlignet med den normale støpeprosessen.
Bilder av gammel og ny produktemballasje
Mindre blekk minsker ressursbruken

Produktinformasjonen på emballasjen har blitt nøye gjennomgått med tanke på enkelhet og lengde for å redusere blekkforbruket med ca. 90 %. Dette reduserer miljøpåvirkningen uten å gå på akkord med emballasjedesignet eller -utseendet.

Bruk

God bildekvalitet og lavt energiforbruk
Bilde som viser at lysstyrken på skjermen justeres i forhold til omgivelsene
Optimal visning og energibruk med automatisk lysstyrkekontroll

Når sensoren for omgivelseslys er aktivert, optimaliseres lysstyrken på skjermen i forhold til lyset i rommet, og strømforbruket kan reduseres.

 [1] Mørkere omgivelser  [2] Lysere omgivelser

Bilde som viser at strømforbruket kontrolleres avhengig av lysstyrken på skjermen.
Automatisk seerregistrering

Ved å montere det eksklusive BRAVIA CAM-tilbehøret som registrerer seerbevegelser, dempes skjermen automatisk for å spare strøm når det ikke er noen foran TV-en  .

TV-ens grensesnitt når den er stilt inn på strømsparingsmodus
Enkelt oppsett for ideelt bilde og energibesparing

Ett trinns oppsett gjør TV-oppsettet enklere og mer tilfredsstillende. Du kan velge en strømsparingsmodus som gir den ønskede balansen mellom skjermlysstyrke og strømforbruk i menyen for førstegangsoppsett.

[1] Av  [2] Høy

Bilde som viser at strømforbruket kontrolleres avhengig av lysstyrken på skjermen
Effektivt strømforbruk i henhold til lysstyrken til hver bildeplassering

Få rene og livaktige bilder med unik signalbehandling som optimaliserer hver eneste del av bildet.

[1] Mørk  [2] Vanlig lysstyrke  [3] Lys

Ny bruk av plast for miljøet

Shusuke Tomonaga

Product Design Dept 2, TV Business Group
Om Sony Corporation

Portrett av høyttaleren som vises i intervjuet

Siden 2010 har TV-avdelingen vår brukt SORPLAS™ aktivt. Det er en resirkulert plasttype med en høy resirkuleringsandel som er utviklet for å lage produkter på en miljøvennlig måte.

 Etter hvert som TV-ene blir større og antallet enheter som sendes øker, øker også innvirkningen på miljøet. For å kunne produsere større TV-er og redusere miljøpåvirkningen har vi utviklet materialer sammen med konsernselskaper siden 2018. Vi har ikke bare brukt SORPLAS™ til interne deler, men også til utsiden, som består av en stor andel plast.

For å kunne bruke SORPLAS™ på utvendige deler kreves det gode kunnskaper om design, men etter flere prototyper og oppskriftsforbedringer, utviklet vi en SORPLAS™-formel som kan brukes til bakdekselet, som har den største overflaten. Den vil brukes på noen av BRAVIA XR-modellene fra og med 2021 og dermed redusere bruken av ny plast med 50 % sammenlignet med tidligere modeller.

 BRAVIA vil, i tillegg til SORPLAS™, lansere andre resirkulerte materialer på alle produksjonsanleggene sine og fortsette å jobbe for å redusere miljøpåvirkningen over hele verden.