BRAVIA, underholdning for fremtiden

Den økende etterspørselen etter stadig større TV-skjermer har ført til større forbruk av ressurser og energi. Bærekraftarbeidet til Sony sparer energi helt fra produktutviklingsfasen til du ser på TV-en.

Underholdning møter miljøhensyn

Med BRAVIA får du de mest fengslende TV-opplevelsene og de beste designene, samt nyskapninger som reduserer miljøpåvirkningen med lavere energiforbruk og mindre bruk av ikke-fornybare ressurser. Du kan enkelt velge dine egne stillinger med BRAVIA og bidra til å redusere miljøpåvirkningen.

Lager det, frakter det og bruker det mer effektivt

Avansert teknikk for miljøet

For å redusere miljøpåvirkningen jobber vi med en rekke aspekter i hele produktlivssyklusen, som å redusere bruken av ny plast, effektivisere transporten og gjennomgå energiforbruket.

Bruk

Alle de energibesparende innstillingene dine på ett sted

Med det fleksible og konfigurerbare Eco Dashboard kan du nå administrere energibesparende innstillinger sentralt. Du kan enkelt tilpasse energibesparende innstillinger for TV-bruk, omgivelsene dine og innholdet du ser på – alt på ett sted – og visualisere hvordan du bidrar til å redusere miljøpåvirkningen.

[1] Standardinnstillinger [2] Energibesparende innstillinger på

Bilde av et rom der to personer ser på en TV-skjerm. Venstre side er gjort mørkere, og høyre side er gjort lysere.
Optimal visning og energibruk med automatisk lysstyrkekontroll

De energibesparende funksjonene inkluder avslåing ved inaktivitet og automatisk energisparing med lyssensor. Når for eksempel sensoren for omgivelseslys er aktivert på Eco Dashboard, justeres lysstyrken på skjermen automatisk etter belysningen i rommet, noe som optimaliserer strømforbruket.

[1] Mørkere omgivelser  [2] Lysere omgivelser

Et bilde av to stolpediagram. Det høyre viser en reduksjon på 32 %.
Sparer energi med Eco Dashboard

Ved å slå på energibesparende innstillinger på Eco Dashboard kan du redusere energiforbruket med ca. 32 %.

[1] Standardinnstillinger [2] Energibesparende innstillinger på

Automatisk seerregistrering for ytterligere energisparing

Hvis du monterer BRAVIA CAM for å registrere seerbevegelser, kan skjermen dimmes automatisk for å minimere strømforbruket når ingen sitter foran TV-en, noe som reduserer energibruken med ca. 32 %.

Effektivt strømforbruk i henhold til lysstyrken til hver bildeplassering

Vår unike signalbehandling er utviklet for å levere enestående kontrast og optimal energibruk. Ved å omfordele strøm fra mørke til lyse deler kan du få mer realistiske bilder og redusere energibruken med opptil ca. 33 %.

[1] Mørk [2] Vanlig lysstyrke [3] Lys

Produksjon

Skaper produkter med mindre ny plast

Høy produktkvalitet med resirkulerte materialer

I alle designaspektene, fra materialutvikling til estetikk, har vi lykkes med å øke bruken av resirkulerte materialer og beholde den gode kvaliteten. På OLED-TV-enehar vi for eksempel brukt resirkulert SORPLAS™-plast fra Sony på bakdekselet, den største TV-delen etter areal, noe som reduserer bruken av ny plast med omtrent 60 %.

Bilde av et TV-panel og en haug med plastpelleter.
Resirkulert og flott

Det kan være vanskeligere å oppnå visse stilkvaliteter ved bruk av resirkulerte plastmaterialer på utvendige deler. Den resirkulerte SORPLAS-plasten vår kan imidlertid brukes med nøye utvalgte råmaterialer, komposisjonsjustering under produksjon og et egenutviklet tilsetningsstoff, og gi den flotte, glansede utførelsen som kundene forventer fra BRAVIA.

Nærbilde av et plastpanel med en person iført hansker som holder i et verktøy.
Varig holdbarhet for langvarig bruk

Plast i apparater som TV-er inneholder tilsetningsmidler for robusthet og brannhemming. Utviklingen av SORPLAS-materialet gjør det mulig å bruke minimalt med tilsetningsstoffer og likevel oppnå de samme materialegenskapene som i TV-er med vanlig plast. Resultatet er en TV med lang levetid som er mer miljøvennlig.

Vi prøver å lukke sirkelen med gjentatt resirkulering

SORPLAS er resirkulert plast laget av brukte vannflasker, kasserte optiske plater fra fabrikker og markeder samt en egen flammesikker formel. En av fordelene med SORPLAS er at den ikke forringes for mye, selv etter at den er resirkulert mange ganger. Resirkulerte SORPLAS-deler kan redusere avfall og bidra til et resirkuleringssentrert samfunn.

Bilde av en plate til venstre, og den sammen platen delt opp i mindre knuste partikler til høyre.
Resirkulering på tvers av Sony

Knuste kasserte optiske plater fra plateprodusenten Sony Music Solutions Inc. er én av ingrediensene i SORPLAS, som brukes i bakdekselet.

Et bilde av to stolpediagram. Det høyre viser en reduksjon på 43 %.
Bidrar til å redusere CO2-utslipp

CO2-utslipp fra produksjonen av SORPLAS som brukes i bakdekslene på BRAVIA, kan reduseres med ca. 57 % sammenlignet med produksjon av flammesikker ny plast som brukes på samme måte.

[1] Flammesikker ny plast [2] SORPLAS

Bilde av et SORPLAS-panel merket med tegn.
Klargjør for fremtidig SORPLAS-resirkulering

Med tanke på innsamling til fremtidig resirkulering blir deler som lages av SORPLAS, nå merket, slik at de kan identifiseres og skilles fra andre materialer.

Produserer BRAVIA på en mer miljøvennlig måte

BRAVIA lages på miljøbevisste fabrikker. Fabrikkene våre i Kina har produsert produkter ved hjelp av 100 % fornybar energi siden regnskapsåret 2020.

Transport

Mot mer bærekraftig logistikk

Vi gjennomgår hver eneste emballasjedetalj med tanke på miljøet, og vi benytter oss av en rekke simuleringer og flere tiårs erfaring med global logistikk.

Bilde av to pakker på en vekt som viser en reduksjon på 48 % fra 2018 til 2023.
Bedre emballasje med mindre plast

Vanligvis kreves det emballasje over og under BRAVIA-TV-er, samt på venstre og høyre side. Etter en rekke simuleringer og flere tiårs arbeid med global logistikk, har vi optimalisert emballasjedesignet vårt for å beskytte TV-en med mindre emballasjemateriale.

Bilde av et plastbånd og et papirbånd som brukes i emballasje.

I tillegg har vi erstattet plastbåndene i emballasjen med sterke papirbånd. Vi har redusert den totale plastmengden i emballasjen med ca. 48 %.

Illustrasjon av to lastebiler der den ene har plass til flere enheter samtidig, med «15 %» og en pil ned som viser reduksjonen i CO2-utslipp.
Kutter CO2 med mindre og lettere emballasje

Vi har redusert størrelsen på den nyutviklede emballasjen som beskytter produkter under frakt, slik at den er ca. 15 % mindre og ca. 12 % lettere. Dermed er det plass til flere enheter per pall, noe som har redusert CO2-utslippene per enhet fra produkttransport med ca. 15 %.

Mindre blekk minsker ressursbruken

Produktinformasjonen på emballasjen har blitt nøye gjennomgått med tanke på enkelhet og lengde for å redusere blekkforbruket med ca. 91 %. Dette reduserer miljøpåvirkningen uten at det går på bekostning av emballasjedesignet og -utseendet.

Bilde av to emballasjeesker der den ene har en stor mengde blekk, og den andre minimalt med blekk. «-91 %» viser den reduserte blekkbruken på emballasjen.

Intervjuer med utviklere

Portrett av et intervjuobjekt.
Yusuke Aoshima

Produktdesignavd. 2, produktdesigndiv. 1,
Forretningsgruppen for hjemmeunderholdning
Home Entertainment & Sound Products Business Group
Sony Corporation

Bruk av avansert teknologi for å redusere miljøpåvirkningen

Den økende etterspørselen etter stadig større TV-skjermer har ført til større miljøpåvirkning, og har krevd en reduksjon i strømforbruket til BRAVIA. Nøkkelen til dette er teknologien i skjermen, TV-ens hovedkomponent. BRAVIA oppnår høy bildekvalitet som maksimerer skjermytelsen, samtidig som den reduserer strømforbruket ved å kontrollere LED-bakgrunnslyset nøyaktig, basert på informasjon som videoscener, omgivelseslys, temperatur og tilstedeværelsen og posisjonen til personer som gjenkjennes av BRAVIA CAM. I tillegg har vi også arbeidet med grensesnittdesignet for Eco Dashboard, slik at det er mer intuitivt og enklere for brukerne å kontrollere innstillingene for energisparing. Med disse og en rekke andre tilnærminger fortsetter vi å bidra til å redusere miljøpåvirkningen.

Kunihiro Ishii

Designavd. 1, produktdesigndiv. 2
Forretningsgruppen for hjemmeunderholdning
Home Entertainment & Sound Products Business Group
Sony Corporation

Portrett av et intervjuobjekt.
Kontinuerlig arbeid for å redusere bruken av ny plast

Vi har brukt SORPLAS, den unike resirkulerte plasten til Sony, aktivt i mer enn ti år, og nå bruker vi den i bakdekslene på noen av TV-modellene våre. Vi stod overfor flere utfordringer når vi først skulle ta den i bruk. Ved å samarbeide med avdelingen som har ansvaret for å utvikle SORPLAS, har vi stadig forbedret oppskriften, gjennomført simuleringer og laget prototyper. Vi har lykkes med å bruke SORPLAS i TV-produkter uten at det går på bekostning av ytelsen eller kvaliteten, og dermed redusert bruken av ny plast. Det er også viktig å redusere mengden materialer for demping i emballasjen som beskytter produktet. Dette reduserer den totale plastbruken samtidig som emballasjen blir mindre og lettere, noe som effektiviserer transporten og reduserer CO2-utslippene. Ved å bruke teknologien vår for styrkesimulering og logistikkunnskapen vår har vi testet det faktiske produktet gjentatte ganger for å finne den optimale formen som reduserer bruken av materialer for demping, samtidig som vi bevarer de nødvendige egenskapene for å beskytte produktene. Vi vil fortsette å bruke erfaringen og ekspertisen vår i designaktiviteter for å redusere miljøpåvirkningen ytterligere.