Tiltak som reduserer anleggs fotavtrykk

I Japan og resten av verden har Sony lansert miljøtiltak som fokuserer på både produktenes ytelse og hvordan de produseres.

Fabrikkdrift med tanke på miljøet

Sony fokuserer på å redusere påvirkningen på miljøet ved å begynne der produktene våre skapes. Produksjon av CMOS-bildesensorer krever for eksempel avkjøling av ekstremt støvfrie rom. Vi har iverksatt tiltak for å sikre at rommene er energieffektive, men samtidig opprettholder de kvalitetsnivåene for arbeidsplassen som kreves for å produsere et av våre høyteknologiske produkter.

Nye CMOS-bildesensorer produsert i nye, energieffektive rom
Nye CMOS-bildesensorer produsert i nye, energieffektive rom

Drift av støvfrie rom for presisjonsproduksjon med energieffektivitet

CMOS-bildesensorer er de elektroniske øynene til smarttelefoner og digitalkameraer. Hver eneste Xperia™ og utallige andre enheter fra kameraer til biler har en. Dagens nyeste halvlederprodukter, som CMOS-bildesensorer, kan ikke produseres uten støvfrie rom, og det krever mye energi å opprettholde nødvendig temperatur, fuktighet og hygiene.

Alle bidrar til miljøet

Vi involverer medarbeiderne i miljøvennlige løsninger på arbeidsplassen

Hvis det skal være mulig å opprettholde forhold som kreves for å produsere halvledere, må man dra nytte av erfaringene og kunnskapene til interne interessenter. De er avgjørende for å sette i verk bedre tiltak som kan redusere påvirkningen på miljøet og samtidig opprettholde standardene for rene rom som kreves for produktkvalitet og høy produktivitet.

Alle bidrar til miljøet

Eksempel 1: Nagasaki-anlegget

Effektiv bruk av overskuddsenergi
Vi gjør mer med den energien vi allerede har

Resirkulering av overskuddsvarme for å redusere det totale energiforbruket

Vi fokuserte på klimaanlegget ved Nagasaki Technology Center for å redusere energiforbruket. Ved halvlederproduksjon er det viktig at det støvfrie rommet har riktig temperatur og luftfuktighet. Dette oppnås ved å justere temperaturen på luften utenfra ved å varme den opp eller kjøle den ned.

Energien til den dampbaserte oppvarmingen av dette anlegget kom tidligere fra forbrenning av fossilt brensel. Ved å erstatte dette med varmen som avgis av produksjonsutstyret på anlegget, har vi økt energieffektiviteten omtrent 2,1 ganger.

[1] Luftstrøm fra klimaanlegg [2] Kjøleanlegg [3] Fyrkjel [4] Halvlederfabrikk

Før

I det gamle systemet forsynte en fyrkjel luft som ble blandet med avkjølt luft. Dette kontrollerte temperaturen i det støvfrie rommet. For å holde romtemperaturen stabil var det nødvendig å kjøle ned maskineriet i rommet med avkjølt luft, som ble sluppet ut utenfor rommet som overskuddsvarme. Varmeenergi avgitt ved bruk av maskineriet ble ikke utnyttet produktivt.

Etter

I det nye systemet erstatter overskuddsvarmen fra maskineriet i det støvfrie rommet dampen som ble generert av fyrkjelen for å kontrollere varmen i rommet. Ved å lukke energisløyfen resirkuleres overskuddsvarmen fra arbeid inne i anlegget, noe som reduserer forbruket av fossilt brensel og CO2-utslippene.

Bidrag til energieffektivitet og CO2-utslipp

[1] per år

Bidrag til energieffektivitet og CO2-utslipp

Det nye systemet resulterte i to avgjørende miljøfordeler: Forbedret total energieffektivitet ved å gjenbruke overskuddsvarme og reduksjon av CO2-utslipp ved å redusere bruken av fossilt brensel. Det nye systemet har redusert CO2-utslippene med nesten 52 %, fra omtrent 9300 tonn med den tidligere konfigurasjonen til omtrent 4400 tonn.

Energibesparingstiltakene våre påvirket ikke produksjonen

Shinnosuke Baba

Sony Semiconductor Manufacturing Corporation
Facility Div.

Shinnosuke Baba

Nagasaki Technology Center produserer hovedsakelig halvlederbaserte CMOS-bildesensorer for smarttelefonkameraer. Anleggsavdelingen arbeider kontinuerlig for å sørge for at energiforsyningen til hele produksjonsinfrastrukturen er stabil og brukes effektivt, slik at vi kan levere kvalitetsprodukter til kunder i hele verden.

Vi ga oss selv utfordringen: «Hvor mye overskuddsvarme fra fabrikken kan vi gjenbruke?» Det nye systemet fanger opp og gjenbruker en betydelig mengde overskuddsvarme fra produksjonsutstyret og anlegget. Ved hjelp av erfaring og dataanalyse utformer vi en mye bedre kontroll av varmebalansen for å iverksette energisparingstiltak som ikke påvirker produksjonen. Vi vil at folk skal kunne si at det vi gjør, er «flott på en stille måte!»

Eksempel 2: SDT Thailand

Kreativ reduksjon av klimaanleggbehov
Smartere, mer målrettet klimaanlegg

Sony Device Technology (Thailand) Co., Ltd. (SDT) monterer og leverer halvlederprodukter. Ved å kartlegge luftstrømmer på nytt, bruke delvis luftkjøling og heve temperaturene for avkjølt vann klarer de å drive støvfrie rom med langt mindre energi.

[1] Klimaanlegg [2] Nedkjølt luft [3] Oppvarmet luft [4] Fabrikk

Før

Kraftige vifter ledet nedkjølt luft fra taket for å kjøle ned hele rommet og maskineriet, mens overskuddsvarme ble sugd gjennom lufteventiler i gulvet.

Etter

Det nye systemet bruker naturlig konveksjon og slipper inn den avkjølte luften på gulvplan, der det varme maskineriet er plassert. Den varme luften stiger av seg selv mot taket for resirkulering og bærer med seg støvpartikler bort fra arbeidsflatene.

Bra både for energieffektiviteten og for Sony

Optimalisering av luftstrømmer for optimalisert effektivitet

Det nye systemet har redusert CO2-utslippene med omtrent 67 % sammenlignet med det tidligere systemet, fra omtrent 4000 tonn til omtrent 1300 tonn. Nyinnførte HVAC-enheter styrer luftstrømmen mer effektivt ved å rette luften mot produksjonsmaskiner. De nye strategiene for luftstrøm leder også uønsket støv mot taket og bort fra produksjonsområder.

Bra både for energieffektiviteten og for Sony

[1] per år

Hirotoshi Kikuchi
Simulering av en perfekt balanse mellom energi og ytelse

Hirotoshi Kikuchi

Sony Technology (Thailand) Co.,Ltd
CWS-Asia Pacific OFFICE

Energistyring på fabrikken innebærer kontinuerlig leting etter måter å opprettholde produksjonskvaliteten på og samtidig bruke mindre energi og redusere miljøkonsekvensene. Målet vårt, å innføre et klimaanleggssytem basert på naturlig konveksjon, krevde gjentatte runder med simulering og dataanalyse. Fordi dette systemet er helt annerledes enn tradisjonelle klimaanlegg, trengte vi også hjelp fra produksjonsmedarbeiderne for å få bekreftet at dette ikke hadde negative effekter på arbeidsmiljøet deres.

Dette systemet er installert på fabrikken for montering av Xperia™ i Thailand (Sony Technology (Thailand) Co., Ltd). Andre asiatiske fabrikker skal fornye anleggsutstyret i nær fremtid, og vi håper å videreutvikle energisparingstiltakene våre i forbindelse med disse fornyelsene. Håpet vårt er å oppnå enda større energibesparelser og fortsette å øke tilbudet av produkter fra Sony i hele verden, fra fabrikker som tar hensyn til miljøet.

RELATERTE PRODUKTER

Mobiler, nettbrett og smartenheter
Mobiler, tilbehør og smartenheter

Finn ut mer om teknologien til Sony

Projektorer for neste generasjon
Projektorer for neste generasjon
Nyskapende måter å skape elektrisitet på
Nyskapende måter å skape elektrisitet på
Full av gode ideer
Full av gode ideer