Om denne nedlastingen

Takk for din vedvarende interesse for Sony-produkter.

Sony er alltid opptatt av kvalitet og kundetilfredshet og tilbyr derfor en fastvareoppdatering for DSLR-A330. Se avsnittet om "Nedlasting og installasjon" i dette dokumentet om hvordan du laster ned og installerer fastvareoppdateringen.

Når du har lest informasjon om fastvaren, kan du klikke på "Godta" for å starte nedlasting av fastvaren for din kameramodell.

Om denne nedlastingen

Utgivelsesdato
 • 05/11/2009
Aktuelle modeller
 • DSLR-A330
Gjeldende fastvareversjoner
 • Ver. 1.00
Forbedringer i forhold til tidligere fastvareversjoner

Når [Målemodus] er satt til målemodusene [Sentervektet] eller [Spot], vil eksponeringen bli låst når fokus er bekreftet. (Ved fotografering i AF-modus).

Klargjøring

Sjekk fastvareversjonen etter instruksjonene under:

Hvis fastvareversjonen allerede er ver.1.10, er det ikke nødvendig å oppdatere fastvaren.

 1. Sett kameraets strømbryter på ON.
 2. Trykk på MENU-knappen for å vise menyen.
 3. Velg kategori 3 i oppsettmenyen ved bruk av de horisontale knappene på kontrollknappen.
 4. Velg "Versjon" ved å trykke ned knappen på kontrollknappen. 5. Trykk på midten av kontrollknappen.
 6. Fastvareversjonen vil vises på LCD-skjermen. 7. Trykk på midten av kontrollknappen for å lukke versjonsvisningen.

Systemkrav

 • Windows® 8
  Windows® 7
 • Strømkilde for kameraet
  Et fulladet oppladbart batteri NP-FH50 eller AC-adapter AC-PW10AM (selges separat)
  En oppdatering kan bare utføres når batterinivået er tre gjenværende batteriikoner eller mer. Vi anbefaler at du bruker et tilstrekkelig kraftig batteri eller ACPW10AM (selges separat).
 • USB-kabel levert med kamera
  Kabelen er nødvendig hvis datamaskinen din ikke har et kortspor som passer til opptaksmediet.

  Operasjonene kan ikke garanteres hvis du bruker en kommersielt tilgjengelig USB-kabel.
 • Opptaksmedium
  Ett av følgende opptaksmedier: Memory Stick PRO Duo eller Memory Stick PRO-HG Duo SD-minnekort eller SDHC-minnekort

  Du må formatere opptaksmediet på kameraet på forhånd. Før du formaterer, må du ta sikkerhetskopi av data på opptaksmediet. 

Installer

 • Trinn 1 - Last ned fastvareoppdateringen til datamaskinen din.  • Pass på at ingen andre programmer enn nettleseren kjører.
  • Du må godta vilkårene i lisensavtalen for sluttbrukere nederst på siden. Når du har lest avtalen, klikker du på "Godta". Et vindu vises.
  • Klikk på koblingen "Last ned" for operativsystemet du bruker.
  • Lagre filen på skrivebordet på datamaskinen (anbefales).

 • Trinn 2 - Pakk ut filen som er lastet ned.  Dobbeltklikk på den nedlastede filen for å pakke den ut. Avhengig av hvilket operativsystem du har, pakkes filen kanskje automatisk ut.  Denne figuren viser en nedlasting av oppdateringsfilen for DSLR-A380 (For Windows ®). Filnavnet på oppdateringsfilen for DSLR-A230 er DSCA230V110.exe, og for DSLR-A330 er det DSCA330V110.exe.

  Følgende til må opprettes etter utpakking:
  (*) Filendelsen (*.APP) vises kanskje ikke, avhengig av datamaskinen.
  (*) Siden denne filen er fastvare for kameraet, er det ikke nødvendig å åpne filen.
 • Trinn 3 - Kopier oppdateringsfilen til opptaksmediet (Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / SD-minnekort / SDHC-minnekort).  • Klargjør opptaksmediet (Memory Stick PRO Duo / Memory Stick PRO-HG Duo / SD-minnekort / SDHC-minnekort) til bruk for oppdateringen.
   Formater opptaksmediet på kameraet.

   Merk:

   • Fastvareoppdatering starter kanskje ikke hvis opptaksmediet ikke er formatert.
   • Vær oppmerksom på at alle data, også inkludert beskyttede bilder, vil bli slettet ved formatering og kan ikke gjenopprettes.

   Slik formaterer du opptaksmediet:

   1. Slå AV kamerastrømmen, og sett deretter inn det klargjorte opptaksmediet i kameraet. Pass på at minnekortbryteren er på siden av det innsatte mediet.   2. Skyv strømbryteren til ON.
   3. Trykk på MENU-knappen for å vise menyen, velg Avspillingsmeny 1 ved bruk av kontrollknappene.
   4. Velg "Format" i Avspillingsmeny 1 med multivelgeren, og trykk deretter midt på multivelgeren.
   5. Bekreftelsesvinduet vises. Velg "OK" med multivelgeren, og trykk deretter midt på multivelgeren.
   6. Når formateringen er fullført, trykker du på MENU-knappen for å slå av menyen.

  • Kopier oppdateringsfilen til opptaksmediet
   Kopier oppdateringsfilen (DSCAxxx.APP) til det formaterte opptaksmediet (Memory Stick Pro Duo / SD-minnekort).
  • Hvis datamaskinen din har et kortspor som passer til opptaksmediet.

   • Sett opptaksmediet som er formatert med kameraet, inn i kortsporet på datamaskinen.
   • Kopier den utpakkede oppdateringsfilen (DSCAxxx.APP) til rotkatalogen på opptaksmediet.    Merk: Opptaksmediet MÅ først formateres med kameraet. Ta sikkerhetskopi av dataene dine før formatering, siden alle data (inkludert beskyttede bilder) blir slettet under formateringsprosessen, og ikke kan gjenopprettes.

   • Hvis datamaskinen ikke har kortspor som er kompatibelt med Memory Stick Duo:

    Før du kopierer filen, må du sjekke USB-tilkoblingen.
    • Sett batteriet i kameraet (eller koble til AC-adapter AC-PW10AM)
    • Sett et formatert opptaksmedium inn i kameraet (pass på at opptaksmediet er formatert med kameraet, ikke med datamaskinen).
    • Skyv strømbryteren til ON.
    • Trykk på MENU-knappen for å vise 3 i Oppsettmenyen ved bruk av kontrollknappene.
    • Sjekk at "USB-tilkobling" er satt som "Masselagring".    • Koble kameraet til datamaskinen med USB-kabelen.    • Velg den utpakkede oppdateringsfilen (DSCAxxx.APP) og kopier filen fra datamaskinen til rotkatalogen på opptaksmediet på kameraet.    • Når kopiering av filen er fullført, slettes USB-tilkoblingen.
 • Trinn 4 - Oppdater kamerafastvaren.  Viktig: Ved utføring av fastvareoppdateringer bør du bruke en fullt oppladet batteripakke NP-FH50 eller AC-adapter AC-PW10AM (selges separat).
  Ikke ta ut batteriet eller AC-adapteren under oppdatering av fastvaren, ellers kan kameraet bli permanent skadet.

  1. Slå AV kamerastrømmen, og sett deretter inn det klargjorte opptaksmediet i kameraet. Pass på at minnekortbryteren er på siden av det innsatte mediet.  2. Trykk på MENU-knappen, og slå PÅ strømmen mens du fortsatt trykker på MENU-knappen.

  3. Når følgende bekreftelsesvindu vises, bruker du kontrollknappen til å velge "OK", og trykker deretter midt på kontrollknappen for å bekrefte valget.   Hvis bekreftelsesvinduet ikke vises på LCD-skjermen:

   • Hvis opptaksmediet ikke er formatert, kan det hende at fastvaren ikke starter opp.
   • Kontroller at oppgraderingsfilen (DSCAxxx.app) er i rotkatalogen på opptaksmediet.
  4. Oppdateringsprosedyren vil starte, og følgende skjermbilde vil vises.  5. Ikke slå av kameraet før oppdateringsprosedyren er fullført. (Oppdateringen vil ta omtrent 30 sek.)
  6. Når fastvareoppdateringen er fullført, vises følgende skjermbilde. Siden kameraet automatisk vil starte på nytt etter omtrent 10 sek., må du vente til kameraet starter på nytt.  7. Etter at kameraet har startet på nytt, slår du AV kameraet og fjerner opptaksmediet. Deretter kontrollerer du at kamerafastvareversjonen er blitt oppdatert riktig.
 • Trinn 5 - Sjekk fastvareversjonen.
  1. Sett kameraets strømbryter på ON.
  2. Trykk på MENU-knappen for å vise menyen.
  3. Velg kategori 3 i oppsettmenyen ved bruk av de horisontale knappene på kontrollknappen.
  4. Velg "Versjon" ved å trykke ned knappen på kontrollknappen.  5. Trykk på midten av kontrollknappen.
  6. Fastvareversjonen vil vises på LCD-skjermen: Bekreft at versjonen er "Ver.1.10"  7. Trykk på midten av kontrollknappen for å lukke versjonsvisningen.

Filinformasjon

Filnavn

 • /DSCA330V110.exe