Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • RM-LVR1

Om denne nedlastingen

 • Navn: Fastvareoppdatering Ver.2.00 for RM-LVR1 (Mac)
 • Utgivelsesdato:27/02/2014
 • Fordeler og forbedringer:
  • Nye klokkeinnstillinger lagt til.
  • Hold-knapp lagt til.
  • Kamerainnstillinger lagt til. *1
  • Zoom-funksjon lagt til.
  • Automatisk eksponeringsinnstilling lagt til. *2
  • Automatisk innstilling for kameradato lagt til. *2
  • Advarselsindikator for minnekort lagt til.
  • Funksjon for styring av flere kamera lagt til. *3

  • *1: Bare tilgjengelig med kompatible kamera (Inkludert HDR-AS15, HDR-AS30V og HDR-AS100V).
   *2: Kun tilgjengelig med kompatible kamera (Inkludert DSC-QX10 og DSC-QX100).
   *3: Bare tilgjengelig med kompatible kamera (Inkludert HDR-AS100V).

   Se brukerhåndboken for informasjon om hvordan du kan bruke de nye funksjonene.

Systemkrav

Operativsystemer

Den siste versjonen av fastvaren er kompatibel med følgende Machintosh-versjoner:
 • Mac OS X v.10.5 ~ 10.10

Datamaskin-maskinvare

Den siste versjonen av fastvaren er kompatibel med følgende maskinvare:
 • CPU: Intel-prosessor *
  *Core Solo- og Duo-prosessorer støttes ikke lenger.
 • Ledig harddiskplass: 200MB eller mer
 • RAM: 512MB eller mer
  Merk: Lukk alle andre programmer før du kjører oppdateringen av fastvaren.
 • Strømkilde for fjernkontrollen.
  Merk:Oppdateringen kan bare utføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer. Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.
 • USB-kabel levert med fjernkontrollen.
  Merk:Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktige merknader:

 • Når du utfører fastvareoppdateringen, må du bruke et fulladet batteri.

Slik laster du ned ny fastvare:

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. I bunnen av siden må du leses ansvarsfraskrivelsen og godta betingelsene ved å klikke i avmerkingsboksen. Deretter må du klikke på Download (Last ned).
 3. Nedlastingen av [Update_RMLVR1V200.dmg] vil starte.
 4. Lagre filen på datamaskinens skrivebord (anbefales).

Installer

Når filen er lastet ned er du klar til å installere fastvareoppdatering ver. 2.0 for RM-LVR1.

Trinn 1: Start oppdateringsprogrammet for fastvaren

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbelklikk på filen med navnet [Update_RMLVR1V200.dmg] som du lastet ned. Ikke koble til fjernkontrollen enda.
 3. [Update_RMLVR1V200] pakkes ut.
 4. Dobbeltklikk [FirmwareUpdater]-ikonet.
 5. For å laste kjerne-typen, ber en melding dem om at du skal godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen. 6. Fastvareoppdateringen starter. 7. Koble fjernkontrollen til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen.
  Merk: USB Mode (USB-modus) vises på LCD-skjermen.
 8. Etter at du har kontroller det over, klikker du Next (Neste) i oppgraderingsvinduet for fastvaren. Figur 1 vises i vinduet for fastvareoppgraderingen, og Figur 2 vises på LCD-skjermen. Merk: Fra nå av må du aldri slå av fjernkontrollen før fastvareoppdateringen er fullført.
  Figur 1Figur 2

 9. Etter å ha bekreftet skjermbildene i figurene 1 og 2, klikker du Next (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre i skjermen. (Figur 3)
 10. Etter at du har bekreftet [Current version] (gjeldende versjon) er lavere enn [2.00], klikk Next (Neste).

  Hvis [Current version] (gjeldende versjon) er [Ver.2.00], er det ikke nødvendig å oppdatere. Når du får beskjed om det, stopper du USB-tilkoblingen og klikker Finish (Fullfør).
  Figur 3

 11. Skjermen vist i figur 4 vises.

  Figur 4


 12. Trykk [REC/ENTER] for å utføre tilbakestillingen av fjernkontrollen.


  Merk: Skjermen slår seg av når [ENTER] blir trykket. Fortsett til neste trinn.

 13. Klikk Next (Neste) på vinduet til fastvareoppdateringen (Figur 4).
 14. Etter tilbakestilling kontrolleres det at fjernkontrollen er koblet til igjen, og skjermen i figur 5 vises.
 15. Klikk Run (Kjør) for å starte oppdateringen. Framdriftssøylen vises mens du oppdaterer (ca. 10 minutter).
  Merk: Slå aldri av fjernkontrollen eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.

  Figur 5


 16. Når oppdateringen er fullført, vises skjermbildet i figur 6. Klikk Finish (Fullfør) og koble fra USB-kabelen.

  Figur 6


 17. Slå fjernkontrollen av og på igjen.

Trinn 2: Bekreft at fastvareversjonen til fjernkontrollen er Ver.2.00.

 1. Bruk MENU (Meny) til å velge [Main Settings] (Hovedinnstillinger), og trykk deretter [REC/ENTER]
 2. Velg [Version] (Versjon) og trykk deretter [REC/ENTER]. Skjermen vil vise den gjeldende versjonen av systemets programvare. Hvis "2.00" er synlig (som vist nedenfor), er fastvaren versjon 2.00.