Lær mer om tilleggsfunksjonene

Oppdag hvilke tilleggsfunksjoner som har kommet til etter at du oppdaterte din XAV-601BT/-701BT/-741.

Men før du setter i gang må du kontrollere at du har den siste fastvaren:

 • Velg Settings (innstillinger) på startmenyen
 • Velg General Settings (generelle innstillinger)
 • Velg Firmware Version (fastvareversjon).
 • Bekreft at "JR08_xav_1.13.003" vises som versjon.

Hvis det vises et annet versjonsnummer, må du først oppdatere modellen til den siste fastvaren.
For XAV-601BT
For XAV-701BT
For XAV-741

Tilleggsfunksjon

MirrorLink

 • Lagt til fullskjermsmodus for MirrorLink
  • Gir deg mulighet til å bruke MirrorLink™ på større skjermer i "fullskjermsmodus".
  • Du kan velge mellom modusene Full screen (fullskjerm) eller Normal i innstillingene. (Standardinnstillingen er Full-screen mode (fullskjermsmodus).
   modusene Normalmodusene fullskjerm
 • Lagt til styrbarhet fra fjernkontrollen
  • MirrorLink-bilder som vises på AVC-skjermen kan fjernstyres av fjernkontrollen i tillegg til via berøringsstyring.
  • Tilgjengeligheten til denne funksjonen avhenger av smarttelefonen og programmene på denne. Tilgjengelig informasjon vil bli beskrevet i den nye kompatibilitetslisten.

Brukergrensesnitt

 • Ny knapp "return to playback screen of current source" (gå tilbake til avspillingsskjermen til den gjeldende kilden) på startmenyen.
  • Knappen "Zone x Zone" (sone x sone) på startskjermen vil bli erstattet for bedre brukervennlighet.
  • Innstillingen Zone x Zone (sone x sone) vil isteden bli tilgjengelig i Settings (innstillingene) isteden fra på startskjermen.

   Dagens design

   Ny fastvare

   Ny fastvare
   Innstillingen Zone x Zone (sone x sone) på innstillingsmenyen

Bluetooth håndfriløsning (unntatt XAV-741)

 • Endring av maksimalt antall lagrede kontakter
  • Denne funksjonen er bare tilgjengelig på BT-modeller.
  • Du kan lagre opp til 1000 kontakter isteden for den 500 kontaktene som er definert i den gjeldende spesifikasjonen.

Talekommando (unntatt XAV-741)

 • Talekommandoene til smarttelefonen kan aktiveres ved hjelp av knappen "Home" (hjem) på AVC
  • Denne funksjonen er bare tilgjengelig på Bluetooth-modeller.
  • Tilgjengeligheten til talekommandoene (Siri, Google voice og taleoppringing el. l.) avhenger av smarttelefonen.
   Trykk i 2 sekunder

Talestyring (XAV-701BT)

 • "HOME"-tasten er i øyeblikket tildelt "ATT"
 • "Voice command" (Talekommando) eller "ATT ON/OFF" (ATT AV/PÅ) er et enten/eller alternativ
 • Hvis du vil deaktivere talekommandoer må du endre tastefordelingen på de generelle innstillingene. ("voicecommand" (talekommando) må være valgt)