Artikkel-ID : 00192337 / Sist endret : 12.07.2018Skriv ut

Hvordan kan jeg søke etter stasjoner på Android-TV-en min fra Sony (veiledning for antenne og enkel satellitt)?

  Dette er en trinnvis fremgangsmåte for hvordan du utfører et grunnleggende stasjonssøk med antenne (LNB) for enkel satellitt.

  VIKTIG: Før du begynner stasjonssøket, trenger du grunnleggende informasjon om satellittsystemet (for eksempel hvilken satellitt du mottar signaler fra, eller hvordan signalet distribueres fra satellittantennen til TV-en). Denne informasjonen kan hentes ved å kontakte kringkastings- og satellittantenneleverandøren.

  Den følgende prosedyren gjelder for alle Android-TV-er fra Sony. Avhengig av TV-modellen kan det imidlertid være små forskjeller på layouten på fjernkontrollen og i menygrensesnittet.
  Hvis du trenger mer veiledning, kan du finne mer informasjon i TV-ens innebygde hjelpeveiledning eller på kundestøttesiden for TV-modellen.

  Veiledning for fjernkontroll Veiledning for fjernkontroll
  Bruk piltastene på fjernkontrollen for å navigere i TV-menyen. Velg alternativer ved å trykke på +-knappen. Dette er den runde knappen midt i det runde Menu (Meny)-området på fjernkontrollen.

  1. Slå på TV-en, og kontroller at satellittantennekabelen er riktig koblet til TV-en.
  2. Trykk på HOME (HJEM)-knappen på fjernkontrollen.

  3. Gå til Settings (Innstillinger)-menyen nederst på startskjermen.
   Veiledning for fjernkontroll

  4. Velg Channel Setup (Kanaloppsett) → Digital Setup (Digitalt oppsett)→Satellite Set-up → Digital Satellite Tuning (Satellittoppsett → Digitalt stasjonssøk for satellitt).

  5. Når du blir spurt om Do you want to start Digital Satellite Tuning? (Vil du starte digitalt stasjonssøk for satellitt?), velger du Yes (Ja).
  6. Du blir bedt om å velge konfigurasjon av satellittantenne. 
   I Antenna Configuration (Konfigurasjon av antenne) velger du mellom distribusjon via Fixed antenna (Fast antenne), DiSEqC eller Single Cable (Enkel kabel) og velger Next (Neste).
  7. I dette trinnet blir du bedt om å velge mellom to lister over satellittkanaler. Preferred Satellite (Foretrukket satellitt) eller General Satellite (General satellitt).

   • Preferred Satellite (Foretrukket satellitt) inneholder en kanalliste fra den valgte leverandøren, sammen med standardparametere som skal hjelpe med stasjonssøket.
   • General Satellite (General satellitt) viser alle kanalene på den valgte satellittantennen. Maskinen som skal motta og søke etter parametere, bruker standardinnstillingene, og må kanskje justeres etter installasjonstypen.

   Vi anbefaler at du velger Preferred Satellite (Foretrukket satellitt).
  8. I neste trinn kan du se en liste over leverandører. Velg satellittleverandøren din.
   MERK: Hvis du ikke finner leverandøren du foretrekker i listen, går du tilbake til forrige side og velger General Satellite (Generell satellitt) som nevnt i trinn 7.

  9. Nå vil du være i stand til å angi nettverksparameterne ved å velge satellitten fra listen. Hvis du ønsker et grunnleggende oppsett, kan du beholde standardinnstillingene.

   MERK: Noen parametere kan endres når du søker etter Preferred Satellite (Foretrukket satellitt), og alle parametre kan endres når du søker etter General Satellite (Generell satellitt). Kontakt leverandøren av kringkastingen og satellittantennesystemet hvis du vil ha informasjon om hvilke innstillinger du trenger å angi.
  10. Velg Start.

  TV-en starter nå stasjonssøket. Denne prosessen kan ta opptil én time å fullføre, avhengig av den valgte konfigurasjonen.