Artikkel-ID : 00137997 / Sist endret : 12.07.2018Skriv ut

Jeg kan ikke se programmer fra satellitt-TV

  Hvis du plutselig får problemer med å se satellittprogrammer på TVen din, kan du følge denne fremgangsmåten:

  1. Trykk HOME (hjem)-knappen på fjernkontrollen.
  2. Velg Settings (innstillinger), og trykk deretter Enter-knappen.
  3. Velg Channel setup (kanaloppsett) i kategorien TV, og trykk Enter-knappen.
  4. Velg Digital setup (digitalt oppsett), og trykk deretter Enter-knappen.
  5. Velg Satellite Set-up (satellittoppsett), og trykk deretter Enter-knappen.
  6. Velg Digital Satellite Tuning (stasjonssøk for digital satellitt), og trykk deretter Enter-knappen.
  7. Velg Yes (ja), og trykk deretter Enter-knappen.

   Start Auto tuning (Start automatisk stasjonssøk)
  8. Velg Next (neste), og trykk deretter Enter-knappen.

   Bilde
  9. Velg General Satellite (generell satellitt) eller Preferred Satellite (foretrukket satellitt) (velg satellitten du allerede har utført stasjonssøk for), og trykk deretter Enter-knappen.

   General Satellite (generell satellitt)
  10. Velg Normal Scan (normal skanning), og trykk deretter Enter-knappen.
  11. Hvis du valgte Preferred Satellite (foretrukket satellitt), velger du Operator (operatør) og trykker Enter-knappen.
  12. Velg satellitten som DiSEqC Control Disabled (DiSEqC-kontroll deaktivert) vises for, og trykk deretter Enter-knappen.

   Satellite 1
  13. Velg LNB Configuration (LNB-konfigurasjon), og trykk deretter Enter-knappen.
  14. Velg DiSEqC Control (DiSEqC-kontroll) og endre verdien fra Disabled (deaktivert) for å korrigere verdien.

   DiSEqC Control (DiSEqC-kontroll)
  15. Trykk BACK (tilbake)-knappen gjentatte ganger til du kommer tilbake til Home (hjem)-skjermen, og sjekk om du nå kan se programmer på satellitt-TV.

  VIKTIG: Hvis du går tilbake til hovedskjermen på TVen ved hjelp av HOME (hjem)-knappen, er det mulig at de nye innstillingene ikke blir tatt i bruk.