Artikkel-ID : 00170543 / Sist endret : 02.10.2017

OPPDATERING: Viktig melding for VAIO-datamaskiner med VGP-BPS26-batteripakker – 24. november 2016

  24. November 2016
  Sony Corporation

  Til våre Sony VAIO-kunder

  Denne oppdateringen til kunngjøringen vår av 2. mars 2016 skal informere deg om at vi nylig har blitt gjort oppmerksomme på at ekstra VGP-BPS26-batteripakker som brukes i enkelte VAIO-datamaskinmodeller, kan være mottakelige for overoppheting som følge av en produksjonsfeil. Derfor utvider vi vårt gratis utskiftningsprogram til disse berørte enhetene.

  Hvis du bruker en av VAIO-datamaskinmodellene som er oppført nederst i denne kunngjøringen, ber vi deg klikke her for å bekrefte om din batteripakke er én av de som er berørt.

  SELV OM DU ALLEREDE HAR KONTROLLERT BATTERIPAKKEN, ELLER SKIFTET UT BATTERIPAKKEN SOM SVAR PÅ VÅR TIDLIGERE KUNNGJØRING AV 2. MARS, MÅ DU BEKREFTE PÅ NYTT HVIS BATTERIPAKKEN DIN ER EN AV DE SOM ER BERØRT.

  Kontroller om din batteripakke kan være berørt

  Hvis batteriet ditt er berørt, bør du for din egen sikkerhets skyld fjerne batteripakken fra datamaskinen og bruke en strømadapter mens du venter på den nye batteripakken.

  Vi beklager på det sterkeste eventuelle uleiligheter dette problemet kan lede til.


  2. mars 2016
  Sony Corporation

  Til våre Sony VAIO-kunder,

  Vi har blitt gjort oppmerksomme på at noen av batteripakkene VGP-BPS26 som vi har fått levert fra Panasonic, og som blir brukt i datamaskiner i VAIO SVE-serien som ble lansert i oktober 2012 samt VAIO-datamaskinene som er oppført nedenfor og som er sendt inn til reparasjon i det siste, kan være utsatt for overoppheting på grunn av et produksjonsproblem. Dette kan eventuelt føre til brannskader i batteripakkene. Vi innfører et gratis utskiftningsprogram for de berørte batteripakkene.

  Hvis du bruker en av VAIO-datamaskinmodellene som er oppført nedenfor, ber vi deg bekrefte om din batteripakke er én av dem som er berørt. Hvis den viser seg å være en berørt enhet, ber vi deg umiddelbart å ta ut batteripakken fra PC-en. Når batteripakken er fjernet, kan PC-en fortsatt brukes trygt med en AC-adapter mens du venter på en ny batteripakke.

  Vi regner med å legge ut en oppdatering i begynnelsen av april 2016 med en tidsplan for når vi vil sende nye batteripakker til kundene våre.

  Vi beklager på det sterkeste eventuelle ulemper dette problemet kan medføre.

  Berørt batteripakkemodell: VGP-BPS26*
  *Enkelte batteripakker av denne modellen er ikke berørt. Du kan finne ut om din batteripakke er berørt ved å kontrollere produktkoden.

  Kontroller om din batteripakke kan være berørt

  VIKTIG: Du vil bli bedt om å fylle ut følgende:

  1. Batteriproduktkode (1. i bildet nedenfor). Hvis din batterikode ikke er 185323711 eller 185323721, velger du Annen.
  2. Batteriserienummer (2. i bildet nedenfor)
  3. VAIO-produktnummer (3. i bildet nedenfor) og VAIO serienummer (4. i bildet nedenfor), atskilt med en bindestrek

  Hvordan finner du numrene du trenger?

  1. Åpne batterilåsen til din VAIO
   Image
  2. Ta ut batteripakken
   Image
  3. Kontroller batteriproduktkoden (1.) og -serienummeret (2.)
   Image
  4. Kontroller VAIO-batteriproduktnummeret (3.) og VAIO-serienummeret (4.)
   Image

  VAIO-datamaskinmodeller som kan være utstyrt med en berørt batteripakke

  Nedenfor finner du VAIO-datamaskinmodellene som kan være utstyrt med en berørt batteripakke, enten fordi PC-en ble pakket sammen med en berørt enhet på kjøpstidspunktet eller fordi den ble utstyrt med en berørt enhet som erstatningsdel ved en reparasjon.

  Modeller som kan være solgt sammen med en berørt batteripakke på kjøpstidspunktet:

  SVE1413-serien SVE1513-serien SVE1713-serien

  Modeller som kan ha blitt utstyrt med en berørt batteripakke ved en reparasjon:

  SVE1411-serien SVE1412-serien SVE1413-serien SVE14A1-serien SVE14A2-serien SVE14A3-serien
  SVE1511-serien SVE1512-serien SVE1513-serien SVE1711-serien SVE1712-serien SVE1713-serien
  VPCCA1-serien VPCCA2-serien VPCCA3-serien VPCCA4-serien VPCCB1-serien VPCCB2-serien
  VPCCB3-serien VPCCB4-serien VPCEH1-serien VPCEH2-serien VPCEH3-serien VPCEJ1-serien
  VPCEJ2-serien VPCEJ3-serien