Artikkel-ID : 00172994 / Sist endret : 30.03.2017Skriv ut

Hvordan du kan overføre DV- eller Digital8-videoer til datamaskinen din

  Det kan være nyttig å overføre videofilmer fra ditt Sony Handycam til en datamaskin for redigering, lagring og deling. Men Microsoft Windows Vista, Windows 7 og Windows 8 støtter ikke Sonys USB-baserte strømmefunksjon, slik at her har du to alternative metoder du kan benytte til å lagre DV- og Digital8 -videoer til en datamaskin.


  Alternativ 1: Bruke PlayMemories Home

  Alternativ 2: Bruke Windows Live Photo Gallery

   

  Alternativ 1: Bruke PlayMemories Home

  Du kan importere videoer med Sonys PlayMemories Home, et dataprogram som lar deg importere, organisere og redigere bilder og filmer. De kan deretter sees på TV-apparatet ditt eller en annen enhet, delt på nettet eller lagret på en harddisk. Hvis du ikke allerede har programmet er det tilgjengelig her: Last ned PlayMemories Home

  1. Koble videokameraet til en strømkilde - Sørg for at du bruker strømadapteren
  2. Velg modusen Play/Edit (Spill av/rediger) ved å vippe strømbryteren (Se brukerveiledningen for flere detaljer)
  3. Velg HD eller standard oppløsning hvis videokameraet ditt støtter HD-opptak (high definition). Menyinnstillingene fil avhenge av formatet til opptaket, og formatet du ønsker å benytte ved importen. Hvis du er usikker på hvordan du kan endre innstillingene, må du se i brukerveiledningen. Videoene vil bli importert i HD (High definition) når du importerer videoer som har HDV-formatet, og i STD (Standard definition) når du importerer videoer som har DV-formatet. Her har du en grei oversiktstabell:

   record import table

  4. Sett en kassett med et eksisterende opptak på inn i videokameraet
  5. Start PlayMemories Home på datamaskinen
  6. Koble videokameraet til datamaskinen ved å koble kontakten merket HDV/DV eller DV på videokameraet til i.LINK-porten på datamaskinen med en egnet kabel. For å unngå støt og skade på videokameraet må du koble kabelen til datamaskinen først. (Merk: i.LINK er også kjent som FireWire eller IEEE 1394. Hvis datamaskinen din ikke har noen porter av denne typen er det mange utvidelseskort eller adapter tilgjengelig)

   i.Link cable
   En i.LINK-kabel

   i.LINK port
   En i.LINK-port

  7. Start Importeringen. Vinduet Import from Tape (Importer fra tape) skal nå vises på datamaskinens skjerm.

   Importere automatisk:
   Bekreft at radioknappen Import from the beginning of the tape (Importer fra starten av tapen) er valgt, og klikk deretter Import (Importer).

   Importere manuelt:
   1. Vis scenen du ønsker å starte importen fra på monitorvinduet ved hjelp av enhetens betjeningsknapper
   2. Sørg for at knappen Import from the current tape position (Importer fra gjeldende tapeposisjon) er valgt og klikk deretter Import (Importer)

  8. Når du vil stoppe importeringsprosessen må du klikke Stop Import (Stopp importering). Hvis det importeres mer enn 10 minutter med blank tape vil importeringen stoppe automatisk.

  FEILSØKING

  Hvis datamaskinen fryser under importeringen, eller ikke gjenkjenner videokameraet ditt, må du koble det fra datamaskinen, starte denne på nytt og gjenta prosessen over fra trinn 5. Følgende årsaker kan føre til dette problemet:

  • Hvis du endrer innstillingene VCR HDV/DV og i.LINK CONV på menyen STANDARD SET (Standardoppsett) i videokameraet mens dette er koblet til med en i.LINK-kabel
  • Hvis du endrer innstillingen REC FORMAT (Opptaksformat) på menyen STANDARD SET (Standardoppsett) i videokameraet mens dette er koblet til med en i.LINK-kabel og strømbryteren er satt til CAMERA-TAPE (Kamera-tape)
  • Hvis du justerer strømbryteren på videokameraet mens dette er koblet til med en i.LINK-kabel
  • Prøve å bruke en datamaskin som ikke støtter formatet til videosignalene på videokameraets LCD-skjerm (HDV eller DV)  Alternativ 2: Bruke Windows Live Photo Gallery

  Du kan importere videoer ved hjelp av Windows Live Photo Gallery. Du kan redigere filene, lagre de og dele de med Windows Live Movie Maker.


  Merk: Videoer kan ikke importeres direkte fra et analogt videokamera (slik som Video8 eller Hi8) til datamaskinen din når du bruker Windows Live Photo Gallery. For å kunne gjøre det må du ha en analog enhet for fangst av video på datamaskinen. Disse konverterer analoge lyd- og videosignaler til et digitalt format som importeres av en datamaskin, og de er mange alternativer tilgjengelige.

  1. Koble videokameraet til en strømkilde - Sørg for at du bruker strømadapteren
  2. Koble videokameraet til datamaskinen ved å koble kontakten merket HDV/DV eller DV på videokameraet til i.LINK-porten på datamaskinen med en egnet kabel. For å unngå støt og skade på videokameraet må du koble kabelen til datamaskinen først.
   (Merk: i.LINK er også kjent som FireWire eller IEEE 1394. Hvis datamaskinen din ikke har noen porter av denne typen er det mange utvidelseskort eller adapter tilgjengelig)

   i.Link cable
   En i.LINK-kabel

   i.LINK port
   En i.LINK-port
  3. Hvis du bruker Windows 7 må du installere den rette driveren . Hvis datamaskinen din kjører Windows Vista eller Windows 8, gå til neste trinn
  4. Slå på videokameraet og sett inn tapen som inneholder videoen(e) du ønsker å overføre
  5. Velg modusen Play/Edit (Spill av/rediger) ved å vippe strømbryteren (Se brukerveiledningen for flere detaljer)
  6. Hvis dialogboksen for Autoplay vises etter at du slår på videokameraet, velg Import video using Windows Live Photo Gallery (Importer video ved hjelp av Windows Live Photo Gallery). Hvis Import Video (Importer video) åpnes i stedet, gå til neste trinn
  7. På siden Import Video (Importer video), velg et navn på den nye videofilen i boksen Name (Navn). Velg Choose the parts of the video to import (Velg de delene av videoen som skal importeres) og velg deretter Next (Neste)
  8. Bruk knappene på videokameraet (eller fjernkontrollen til dette) til å søke deg fram til det stedet du ønsker å starte importeringen fra, og trykk deretter avspillingsknappen for å starte avspillingen fra tapen
  9. På siden merket Use the camcorder controls to find the scene you want, and click Import, (Bruk knappene på videokameraet til å finne scenen du vil importere og klikk deretter Import) må du klikke Import
  10. Når du vil stoppe importeringen av video må du klikke Stop (Stopp)
  11. Gjenta trinn 5 til 7 for hver del av tapen som du ønsker å importere
  12. Når du er ferdig med å importere videoer, klikk Finish (Fullfør). Videoen du har importert vil bli lagret som en videofil på datamaskinen din, og vil være tilgjengelig i Windows Live Photo Gallery
  13. Hvis du vil legge videoen til i Windows Live Movie Maker slik at du kan redigere den, klikk på videofilen i Windows Live Photo Gallery, klikk så Make (Lag) og klikk deretter Make a movie (Lag en film)

  Merk: Du kan også importere direkte til Windows Live Movie Maker uten å gå veien om Windows Live Photo Gallery først. Etter at du har koblet til videokameraet må du åpne Windows Live Movie Maker, klikke knappen Movie Maker (Filmredigerer) og deretter klikke Import from device (Importer fra enhet)

  Installere korrekt driver (kun Windows 7)

  Merk: Hvis datamaskinen din kjører Windows Vista eller Windows 8 så trenger du ikke gjøre dette.
  Når videokameraet er tilkoblet må du verifisere at den rette driveren har blitt valgt av Windows 7.

  Windows 7 kommer med to drivere for i.LINK/IEEE 1394. En ny og en eldre versjon. For å fange video må du bruke den eldre drivere (Såkalt legacy-driver). Du må bare følge denne trinnvise instruksjonen for å sikre at den rette er installert.

  • Klikk Start
  • Klikk Control Panel (Kontrollpanel)
  • Klikk Device Manager (Enhetsbehandling)
   (Merk: Hvi du ikke ser Device Manager (Enhetsbehandling) listet opp, må du klikke View By (Vis etter): Category (Kategori) øverst til høyre på vinduet til kontrollpanelet. Deretter må du klikke Large Icons (Store ikoner). Du skal nå se en liste over enheten som er tilgjengelige på kontrollpanelet. Klikk Device Manager (Enhetsbehandling))


   device manager

  • Under Device Manager (Enhetsbehandling) må du se i listen etter IEEE 1394 Bus Host Controllers (IEEE 1394-bussvertskontrollere) og dobbelklikke på denne. Den skal vises som noe i nærheten av 1394 OHCI Compliant Host Controller (1394 OHCI-kompatibel vertskontroller). Hvis denne har ordet (Legacy) etter seg er du klar til å sette i gang. Bare avslutt og gå til Trinn 4 i alternativ 2: Bruke Windows Live Photo Gallery
  • Deretter må du dobbelklikke 1394 OHCI Compliant Host Controller (1394 OHCI-kompatibel vertskontroller). Et hurtigvindu vil vises og si 1394 OHCI Compliant Host Controller Properties (Egenskaper for 1394 OHCI-kompatibel vertskontroller)
  • Klikk fanen Driver og klikk deretter Update Driver (Oppdater driver)
  • Velg Browse my computer for driver software (Søk på datamaskinen etter driverprogramvare) og velg deretter Let me pick from a list of device drivers on my computer (La meg velge fra en liste over enhetsdrivere på datamaskinen). Du vil se en liste over drivere
  • Klikk 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy) (1394 OHCI-kompatibel vertskontroller (Legacy)) og klikk deretter Next (Neste). Sørg for at du velger den som har (Legacy) som end el av navnet.
  • Dette vil installere driveren 1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy) (1394 OHCI-kompatibel vertskontroller (Legacy)) og til slutt vil du få meldingen Windows has successfully updated your driver software (Driverprogramvaren er oppdatert)
  • Klikk Close (Lukk) og lukk alle andre åpne vinduer.
   Start datamaskinen din på nytt. Du vil nå kunne importere video via i.LINK-/FireWire-/IEEE 1394-porten. Gå deretter til trinn 4 i alternativ 2: Bruke Windows Live Photo Gallery


  FEILSØKING

  • Fra tid til annen (f.eks. etter at du har installert oppdateringer) kan det hende at Windows 7 bytter tilbake til den originale driveren for 1394 OHCI-kompatibel vertskontroller. Hvis du oppdager at IEEE 1394-enheten overfører data sakte og/eller ikke lenger gjenkjennes, må du gjenta trinnene ovenfor og installerer (Legacy)-driveren på nytt.
  • Hvis du fortsatt ikke er i stand til å importere videoer etter at du har byttet til (Legacy)-driveren, kan det hende problemet er maskinvare-relatert. Problemet kan skyldes selve porten, videokameraet, datamaskinen eller en skadet kabel. Prøv å se om det fungerer å snu kabelen eller bruke en annen port hvis dette er mulig.