Artikkel-ID : 00202838 / Sist endret : 27.06.2019

Cashback- kampanje, Soundbar

  Innholdsfortegnelse

  1.      Hvordan fungerer dette tilbudet?. 1

  2.      Hvor lenge varer dette tilbudet?. 1

  3.      Hvor finner jeg modell- og serienummeret?. 1

  4.      Hvilke modeller kvalifiserer for dette tilbudet?. 1

  5.      Hvordan kvalifiserer jeg meg for dette tilbudet?. 1

  6.      Hva skjer når jeg mottar en bekreftelse på at jeg kvalifiserer for en form for refusjon?. 1

  7.      Hvorfor må jeg sende en kopi av kjøpsbeviset?. 2

  8.      Hvorfor må jeg sende modellnavnet og serienummeret?. 2

  9.      Jeg har oppgitt datoen på kjøpsbeviset, men nettstedet gir melding om at jeg ikke er kvalifisert for tilbudet. 2

  10.        Nettstedet gir melding om at serienummeret ikke gjenkjennes. 2

  11.        Jeg mottok en melding om at kravet mitt er ufullstendig. Hva gjør jeg nå?. 2

  12.        Jeg har kjøpt produktet i Norge, men jeg bor i et annet land. Kan jeg likevel benytte meg av dette refusjonstilbudet?. 2

  13.        Hvor lang tid tar det før jeg mottar refusjonen?. 2

  14.        Jeg har sendt kjøpsbeviset til adressen jeg fikk oppgitt av forhandleren, men jeg har ikke fått noe informasjon om refusjonskravet mitt. 3

  15.        Jeg har kjøpt to kvalifiserte produkter. Kan jeg benytte meg av tilbudet to ganger?. 3

   

   

  1.     Hvordan fungerer dette tilbudet?

  Hvis du ved samme innkjøp har kjøpt noen av de oppførte Sony 4K HDR-TVene sammen med en av de oppførte Dolby Atmos soundbarene fra en av våre autoriserte Sony forhandlere mellom 8. oktober 2018 t.o.m. 6. januar 2019, har du krav på tilbakebetaling.  Du gjør dette ved å registrere deg på nettet og godta vilkårene og betingelsene for refusjonstilbudet. Før du kan kreve refusjon for dette tilbudet, må opplysningene du oppgir, bekreftes, og du må sende oss et gyldig kjøpsbevis. Vi anbefaler at du oppbevarer kvitteringen, eller et annet kjøpsbevis, på et trygt sted. Kjøpet av begge produktene (Sony 4K HDR TV + Sony Dolby Atmos soundbar) må ha foregått på samme dag, til samme tid, i samme butikk, og synes tydelig på samme kvittering. Ditt kjøpsbevis må vise at du har kjøpt begge produktene på samme transaksjon.

   

  2.     Hvor lenge varer dette tilbudet?

  Modeller kjøpt mellom 08.10.2018 og 06.01.2019 er kvalifisert for dette tilbudet. Krav som sendes etter sluttdatoen (06.02.2019), blir ikke godkjent.

   

  3.     Hvor finner jeg modell- og serienummeret?

  Se avsnittet omhvordan du finner enhetens serienummer.

   

  4.     Hvilke modeller kvalifiserer for dette tilbudet?

  Følgende modeller omfattes av dette refusjonstilbudet:

   

  5.     Hvordan kvalifiserer jeg meg for dette tilbudet?

  Du kvalifiserer deg for tilbudet ved å gjøre følgende:

  -        Kjøp et av våre utvalgte produkter mellom 08.10.2018 og 06.01.2019

  -        Fyll ut kravskjemaet på www.sony.no/cashback/soundbar senest innen midnatt 06.02.2019

  -        Godta vilkårene og betingelsene

  -        Kontroller at du har oppgitt riktig serienummer

  -        Angi bankopplysningene dine

  -        Last opp eller send oss et gyldig kjøpsbevis

  Du finner mer informasjon i vilkårene og betingelsene.

  VIKTIG! Hvis du trenger hjelp til å kreve refusjonen, kan du kontakte oss.

   

  6.     Hva skjer når jeg mottar en bekreftelse på at jeg kvalifiserer for en form for refusjon?

  Send oss en kopi av kjøpsbeviset på en av følgende måter:

  -        Last opp et bilde av eller skann kjøpsbevisoriginalen

  -        Svar på e-posten vi sendte deg med bekreftelse på at kommer du til å motta refusjon, og legg ved kjøpsbeviset i e-postmeldingen.

  Vi kontrollerer og bekrefter kjøpsbeviset, og deretter ber vi vår bank om å utføre betalingen.Din Cashback vil bli betalt ut innen 28 dager etter vi har mottatt din fullstendige søknad i samsvar med kravene. Skulle vi ikke møte denne fristen vil pengene bli utbetalt så raskt som mulig.

   

  7.     Hvorfor må jeg sende en kopi av kjøpsbeviset?

  Vi trenger en form for kjøpsbevis for å kontrollere om kjøpet oppfyller vilkårene og betingelsene som gjelder for tilbudet.

   

  8.     Hvorfor må jeg sende modellnavnet og serienummeret?

  Ved at du oppgir serienummeret, får du mindre papirarbeid, og det gjør det mulig for oss å kontrollere om du er kvalifisert for dette tilbudet. Klikk her for informasjon om hvor du finner modellnavnet og serienummeret.

   

  9.     Jeg har oppgitt datoen på kjøpsbeviset, men nettstedet gir melding om at jeg ikke er kvalifisert for tilbudet.

  Dette tilbudet omfatter bare kvalifiserte modeller som er kjøpt mellom 08.10.2018 og 06.01.2019. Kontroller at både kjøpsdatoen og modellen oppfyller vilkårene og betingelsene for dette tilbudet.

   

  10. Nettstedet gir melding om at serienummeret ikke gjenkjennes.

  Kontroller at du har oppgitt riktig serienummer. Hvis du er sikker på at har skrevet det riktig, kan det være at modellen din ikke omfattes av dette tilbudet. Refusjonstilbudet er bare tilgjengelig for Sony-produkter som leveres og distribueres av Sony til autoriserte forhandlere i Norge.

   

  11. Jeg mottok en melding om at kravet mitt er ufullstendig. Hva gjør jeg nå?

  Send oss opplysningene du bes om i meldingen, så raskt som mulig, slik at vi kan bekrefte at du ønsker å benytte deg av tilbudet. Hvis du ikke svarer innen ti dager, kan vi ikke garantere at du mottar refusjonen.

   

  12. Jeg har kjøpt produktet i Norge, men jeg bor i et annet land. Kan jeg likevel benytte meg av dette refusjonstilbudet?

  Dessverre. Bare kunder som bor i Norge kan benytte seg av dette refusjonstilbudet.

   

  13. Hvor lang tid tar det før jeg mottar refusjonen?

  Din Cashback vil bli betalt ut innen 28 dager etter vi har mottatt din fullstendige søknad i samsvar med kravene. Skulle vi ikke møte denne fristen vil pengene bli utbetalt så raskt som mulig.

   

  14. Jeg har sendt kjøpsbeviset til adressen jeg fikk oppgitt av forhandleren, men jeg har ikke fått noe informasjon om refusjonskravet mitt.

  Kravet er dessverre ikke gyldig før du har registrert deg på nettstedet. Du kan enten legge ved kjøpsbeviset i det elektroniske skjemaet, eller svare på e-posten du fikk med bekreftelse og en deltakerkode, og legge ved kjøpsbeviset i e-postmeldingen. Krav som sendes som brev, godtas ikke.

   

  15. Jeg har kjøpt to kvalifiserte produkter. Kan jeg benytte meg av tilbudet to ganger?

  Da dette er en forbrukerkampanje kan hver forbruker maksimalt søke om 3 Cashbacks (og kun ett krav per produkt). Kampanjen gjelder bare kunder og firmaer som kjøper Sony-produkter til eget bruk, ikke med sikte på videresalg.