Artikkel-ID : 00223466 / Sist endret : 23.01.2020

[Løst] Lydproblemer på hjemmekinoanlegg via Audio Return Channel (ARC) på Android TV-er fra Sony (modeller fra 2016–2018) etter Android™ 8.0 Oreo™-oppdatering

  Vi er glade for å kunne meddele at dette problemet nå har blitt løst. Hvis du har installert fastvaren v6.5830 (Android 8.0 Oreo), kan du laste ned den nyeste fastvaren til TV-en din:

  Hvis du oppgraderer til Oreo for første gang, gir den nyeste fastvaren deg en rekke fordeler. Gå til TV-ens spesifikke produktside for å se en fullstendig liste over funksjoner og fordeler, eller for å laste ned denne programvaren.

  Vi takker for tålmodigheten, og beklager eventuelle ulemper dette medfører.

   


  Lydproblemer på hjemmekinoanlegg via Audio Return Channel (ARC) på Android TV-er fra Sony (modeller fra 2016–2018) etter Android™ 8.0 Oreo™-oppdatering

  Vi er klar over at du kanskje har lydproblemer når du slår på TV-en i standbymodus via ARC-porten som er koblet til en soundbar, en AV-mottaker eller et hjemmekinoanlegg.

  Teknikerne våre undersøker for øyeblikket årsaken til dette problemet. Gå til eller legg inn et bokmerke for denne siden for å holde deg oppdatert.

  I mellomtiden kan du prøve følgende løsninger i numerisk rekkefølge. Hvis problemet vedvarer, anbefaler vi at du bruker den neste løsningen i listen.

  MERK: Slå på [Audio system prioritisation] (Prioritering for lydanlegg) før du prøver løsningene nedenfor. 
  [HOME] (HJEM) > [Settings] (Innstillinger) > [Sound] (Lyd) > [Audio system prioritisation] (Prioritering for lydanlegg) 

  Løsning 1: 

  • Slå av lydenheten din med fjernkontrollen 
  • Slå av TV-en med TV-ens fjernkontroll
  • Slå på TV-en med TV-ens fjernkontroll

  MERK: Lydenheten slås på automatisk via BRAVIA Sync-funksjonen (HDMI CEC)

  Løsning 2:

  • Endre høyttalerinnstillingene ved å gå til [HOME] (HJEM) > [Settings] (Innstillinger) > [Sound] (Lyd) > [Speakers] (Høyttalere) > [TV speakers] (TV-høyttalere)
  • Slå av TV-en med TV-ens fjernkontroll
  • Slå på TV-en med TV-ens fjernkontroll

  MERK: Høyttalerinnstillingene endres til [Audio System] (Lydanlegg) automatisk via BRAVIA Sync-funksjonen (HDMI CEC).

  Løsning 3:

  • Slå på BRAVIA Sync-kontrollalternativet ved å gå til [HOME] (HJEM) > [Settings] (Innstillinger) > [External inputs] (Eksterne innganger) > [BRAVIA Sync settings] (BRAVIA Sync-innstillinger) > [BRAVIA Sync control] (BRAVIA Sync-kontroll) 
  • Velg [Yes] (Ja) når [Remove recognized devices from the list] (Fjern gjenkjente enheter fra listen) vises
   MERK: BRAVIA Sync-kontrollen vil være slått av.
  • Velg BRAVIA Sync-kontrollen på nytt for å slå den på
   MERK: Høyttalerinnstillingene endres til [Audio System] (Lydanlegg) automatisk.

  Løsning 4:

  • Tilbakestill TV-en
   1. Slå av TV-en.
   2. Koble TV-ens strømledning fra strømuttaket.
   3. La TV-en stå uten strøm i to minutter.
   4. Koble strømledningen til strømuttaket igjen.

  Vi takker for tålmodigheten, og beklager eventuelle ulemper dette medfører.