Artikkel-ID : 00242620 / Sist endret : 05.03.2020

Lyden under anrop er dårlig

  Hvis du opplever at lydkvaliteten er dårlig under anrop, prøv disse handlingene, den ene etter den andre. Bekreft etter å ha forsøkt hver handling om problemet ble løst før du prøver den neste.

  Tips

  Trinnene nedenfor kan være forskjellige avhengig av Android-versjon. Hvis du vil finne ut hvilken Android-versjon enheten har, kan du finne og trykke på Settings (Innstillinger) > About phone (Om telefonen) > Android version (Android-versjon). Hvis du ikke ser About phone (Om telefonen) under Settings (Innstillinger), trykker du på System.

  • Kontroller nettsignalstyrken på statuslinjen for å forsikre deg om at enheten er koblet til et mobilnett. Hvis signalet er svakt eller mangler helt, kan du flytte deg til et åpent sted uten fysiske hindringer eller gå bort til et vindu.
  • Hvis enheten bruker et deksel eller etui, fjerner du det for å se om lydkvaliteten forbedres.
  • Kontroller at hånden din ikke dekker mikrofonen på telefonen, og at det ikke er noe vann eller støv som blokkerer mikrofonen eller området rundt mikrofonen.
  • Slå av enheten og slå den deretter på igjen. Ved å gjøre dette, slår du av alle apper som kjører og frigjør minne, noe som enkelte ganger kan løse problemet automatisk.
  • Ring en annen telefon for å bekrefte at det ikke er et problem med ørehøyttaleren på telefonen du ringte når problemet oppstod. Hvis det er mulig, ring med et annet SIM-kort for å bekrefte at det ikke er et problem med at SIM-kortet er defekt eller gammelt.

  Prøv følgende tiltak hvis de foreslåtte løsningene ikke fungerer:

  • Utfør en rask test for å bekrefte at mikrofonen og ørehøyttaleren fungerer som de skal.

   Slik utfører du en test ved hjelp av Support 

  • Bruk sikker modus til å kontrollere om noen nedlastede apper forårsaker problemet. I sikker modus starter enheten bare med programvare og apper som allerede var installert da du kjøpte den. Hvis enhetens ytelse bedres i sikker modus, er det sannsynlig at én eller flere av appene du har lastet ned etter at du kjøpte den, påvirker enheten negativt. Du kan avslutte sikker modus og starte enheten på nytt for å avinstallere appen eller appene du mistenker forårsaker problemet. Hvis det er et nyere problem og du ikke er sikker på hvilken app som forårsaker problemet, kan du begynne med å avinstallere den siste nedlastede appen.

   Slik aktiverer du sikker modus 

   Slik avinstallerer du en applikasjon fra applikasjonsskjermen (Android 10) 

   Slik avinstallerer du en applikasjon fra applikasjonsskjermen (Android 9/Android 8) 

  • Oppdater enheten for å sikre at du får optimal ytelse og de nyeste forbedringene.
  • Utfør en tilbakestilling til fabrikkinnstillinger. Dette er av og til den beste løsningen hvis enheten slutter å virke som den skal, men merk at det vil slette alt personlig innhold lagret på internminnet på enheten. Sørg for å ta sikkerhetskopier data du ønsker å beholde.

   Slik sikkerhetskopierer du dataene ved hjelp av en datamaskin 

   Slik sikkerhetskopierer og synkroniserer du apper, telefoninnstillinger og anropslogg 

   For å utføre en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene (Android 10) 

   Slik utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene (Android 9) 

   Slik utfører du en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene (Android 8)