Artikkel-ID : 00249119 / Sist endret : 09.10.2020

Fastvareløsning: Slik løser du feilmeldingen [Network not connected] (Nettverk ikke tilkoblet) – oppdatert oktober 2020

  Løsning tilgjengelig for fastvare v6.6575

  Sony har gleden av å kunngjøre at den nyeste fastvarepakken v6.6575 vil løse problemet som er beskrevet nedenfor.

  Den anbefalte måten å motta denne oppdateringen på, er å kontrollere at innstillingen for automatisk nedlasting av programvare på TV-en er slått PÅ.
  Oppdateringen kommer til alle kvalifiserte TV-er i løpet av de neste ukene. 

  Du kan også laste ned fastvaren og oppdatere TV-en med en USB Flash-minneenhet.

  Sony tar alltid hensyn til tilbakemeldingene fra kundene og jobber fortløpende med å videreutvikle og forbedre den generelle produktkvaliteten.
   


  Nettverksfeilmelding eller feil klokkeslett vises

  Ser du at meldingen [network not connected] (nettverk ikke tilkoblet) vises etter at du nylig oppdaterte TV-en, og opplever ett eller flere av følgende symptomer:

  • Du ser at klokkeslettet som vises på HOME-skjermbildet, er feil.
  • Noen apper fungerer kanskje ikke, mens andre fungerer normalt.
  • Nettverksstatusen sier Connected, No Internet (Tilkoblet, ingen Internett). 

  I så fall er det ikke sikkert at klokken på TV-en samsvarer med klokken på Internett etter programvareoppdateringen som forårsaker denne nettverksfeilen.
  Du kan løse dette ved å endre klokkeinnstillingen til Network Time (Nettverkstid). 
   

  Slik stiller du klokken til nettverkstid

  Gå til [Settings] (Settings) innstillinger cog → bla ned til [System Preferences] (Systeminnstillinger) → velg [Date & time] (Dato og klokkeslett) → velg [Use Network Time] (Bruk nettverkstid) 

  Hvis du har installert TV-kanaler, kan du se på en TV-kanal i minst 30 sekunder og gå tilbake til HOME-skjermbildet for å sjekke om riktig klokkeslett vises.

   

  Hvis situasjonen ikke blir bedre etter at du har forsøkt denne løsningen, kan du kontakte oss (Storbritannia) (Irland).