Artikkel-ID : 00250622 / Sist endret : 28.10.2022Skriv ut

Refusjonskampanje

  Innholdsfortegnelse

  1. Hvordan deltar jeg i kampanjen? 

  2. Når får jeg cashback betalingen inn på min bankkonto?

  3. Hvorfor skal jeg sende mitt kjøpsbevis, modellnavn og serienummer?

  4. Hva betraktes som et godkjent kjøpsbevis? 

  5. Hvor kan jeg finne mitt produkts serienummer?

  6. Hjemmesiden sier at mitt serienummer ikke gjenkjennes, hvorfor det? 

  7. Hvilke formater kan brukes når man laster opp dokumenter som en del av registreringsprosessen og er det størrelsesbegrensninger? 

  8. Jeg har mottatt en beskjed om at mitt krav er ufullstendig. Hva skal jeg gjøre nå? 

  9. Jeg kjøpte mitt produkt noen uker før/etter kampanjedatoene. Kan Sony gjøre et unntak og godkjenne en cashback betaling for mitt kjøp?

  10. Jeg har sendt mitt kjøpsbevis og andre dokumenter med posten til adressen navnet på papiret min forhandler ga meg. Jeg har enda ikke hørt noe om min cashback enda. 

  11. Jeg har ikke mottatt emailoppdateringer angående mitt krav, hvordan kan jeg følge prosessen?

  12. Jeg opplever problemer når jeg prøver å registrere meg  på kampanjen online, hva skal jeg gjøre?

  13. Hva skjer med mine personlige opplysninger? 

   

   

  1. Hvordan deltar jeg i kampanjen? 

   

  1.Hvordan deltar jeg i kampanjen?

  Steg 1

  Kjøp en av de kvalifiserte modellene  mellom 01/11/2022 - 15/01/2023 fra en gyldig forhandler for å få din Cashback

  Steg 2

  Gå inn på kampanjenettsiden og klikk på knappen "Krev her" for å registrere deg. Kravet kan gjøres 30 dager etter innkjøpsdato til senest den 15.03. 2023

  Obs! Krav skal være registrert online senest 16.03. 2023 før midnatt. Du skal vente 30 dager etter kjøpsdatoen før du kan registrere kravet online. For eksempel: hvis du har kjøpt ditt produkt den 01.11 kan du først registrere ditt krav etter 30 dager fra kjøpsdatoen, det vil si den 01.12 inntil slutten av kampanjen (15.03.2023)

  Steg 3

  Logg inn eller opprett en My Sony-konto og utfyll kampanjeskjema med følgende detjaler:

  Din produktinformasjon: modell, serienummer, kjøpsdato og forhandler

  Personlig informasjon: Navn, Email, adresse, kontoopplysninger og telefonnummer.

  Ditt kjøpsbevis.

  Et bilde av ditt serienummer på ditt produkt

  Etter du har fylt ut denne skjema klikk på "Send inn"

  Steg 4

  Når du har sendt inn ditt skjema vil du bli omdirigert til en bekreftelsesside og en bekreftelse av din registrering vil bli sendt til din emailadresse. Din registreringskode er et 8-sifret nummer som vil vises i emailens emnefelt. Denne koden vil også fungere som et referansenummer i tilfelle du har noen spørsmål angående kampanjen.

  Steg 5

  Hvis ditt krav oppfyller kampanjens vilkår og betingelser, vil du motta din returbetaling innenfor 28 dager etter at kravet er blitt validert. Hvis du vil sjekke statusen på dit cashback-krav, kan du klikke på "Se status på krav"-linken på kampanjens hjemmeside.

  2. Når får jeg cashback betalingen inn på min bankkonto?

  Vi strever etter å overføre din returbetaling innenfor 28 dager fra valideringen av ditt krav. Hvis vi ikke har mulighet for å nå denne fristen, vil vi gjøre det så raskt som mulig etter fristen. Dette er ikke innenfor 28 dager etter din registrering, og vi kan ikke stilles til ansvar for forhandlere/selgere som har gitt kunder feilaktig opplysninger om at returbetalingen vil skje innenfor 28 dager fra kjøpstidspunktet eller annen misvisende informasjoner/tidsrammer. Vær oppmerksom på at manglende eller feilaktig informasjon, risikerer å forsinke validering og betaling, så sørg for å opplyse alle nødvendige informasjoner korrekt.  

  3. Hvorfor skal jeg sende mitt kjøpsbevis, modellnavn og serienummer?

   

  Vi trenger et kjøpsbevis for å kontrollere at ditt kjøp oppfyller kampanjens vilkår og betingelser. Dette begrenser papirarbeidet for deg, da vi kan slå serienummeret opp og sjekke dine berettigelse til kampanjen.

  4. Hva betraktes som et godkjent kjøpsbevis? 

  Et akseptert kjøpsbevis skal inneholde følgende nødvendige kriterier: 

  1. Forhandlerens navn
  2.Dato for kjøpet
  3.Produktnavn
  4.Forhandleres VAT nummer
  Bemerk at kravet kan bli avist hvis insendte dokumenter ikke oppfyller overstående kriterer. 

  5. Hvor kan jeg finne mitt produkts serienummer?

  Klikk her for en illustrasjon av hvordan du kan finne serienummeret på din enhet. 

  6. Hjemmesiden sier at mitt serienummer ikke gjenkjennes, hvorfor det? 

   

  Sjekk at du har tastet inn serienummeret korrekt. Hvis du er sikker på at informasjonen er korrekt, er det mulig at din modell ikke er inkludert i kampanjen. 

   

  7. Hvilke formater kan brukes når man laster opp dokumenter som en del av registreringsprosessen og er det størrelsesbegrensninger? 

  Dine filer kan ikke være større enn 5 MB. Du kan kun laste opp i standardformatene JPG, JPEG, PNG og PDF. 

  8. Jeg har mottatt en beskjed om at mitt krav er ufullstendig. Hva skal jeg gjøre nå? 

   

  Vennligst send oss informasjonen som er etterspurt i beskjed så raskt som mulig, så kan vi bekrefte din deltagelse i kampanjen. Hvis du ikke besvarer innenfor 14 dager, kan vi ikke garantere at du vil motta din returbetaling. 

  9. Jeg kjøpte mitt produkt noen uker før/etter kampanjedatoene. Kan Sony gjøre et unntak og godkjenne en cashback betaling for mitt kjøp?

  Vi kan bare tilgodese forbrukere som søker til denne kampanjen hvis deres produkt er kjøpt innenfor datoene nevnt i Vilkår og Betingelser.

  10. Jeg har sendt mitt kjøpsbevis og andre dokumenter med posten til adressen navnet på papiret min forhandler ga meg. Jeg har enda ikke hørt noe om min cashback enda. 

  Dessverre er ditt krav ikke gyldig før du har registrert deg på hjemmesiden, hvor du kan legge ved ditt kjøpsbevis eller hvis du har sendt ditt kjøpsbevis til oss ved å svare på vår bekreftelsesmail, som du mottok sammen med din registreringskode. Krav sendt fra posten er ikke gyldige. 

  11. Jeg har ikke mottatt emailoppdateringer angående mitt krav, hvordan kan jeg følge prosessen?

   

  En automatisk bekreftelsesmail er sendt når ditt krav er registrert og en annen email er sendt når ditt krav er akseptert. Hvis vi har bruk for ytterligere  informasjon vil vi sende en separat mail til deg. Sørg for å sjekke spam i din innboks. I tillegg kan du bruke denne linken til å følge prosessen for ditt krav ved å opplyse referansenummeret i bekreftelsesmailen.

  12. Jeg opplever problemer når jeg prøver å registrere meg på kampanjen online, hva skal jeg gjøre?

   

  Du er velkommen til å kontakte vår supportlinje gjennom denne linken for å få hjelp til å sende inn ditt krav eller for å rapportere om eventuelle problemer som oppstår. 

  13. Hva skjer med mine personlige opplysninger? 

  Du kan lese vår politikk for forbrukerinformasjoner ved å følge denne linken