Artikkel-ID : 00292161 / Sist endret : 13.11.2023Skriv ut

Kan ikke registrere en enhet i Home Entertainment Connect-appen.

  Årsak og løsninger

  • Hvis du ikke har gitt tillatelse til Bluetooth-paringsforespørselen, må du godkjenne den.
   Avhengig av smarttelefonen kan det hende at forespørselsmeldingen kun vises i varseldelen.
  • Hvis antallet enheter som er paret med smarttelefonen, har nådd det maksimale antallet, sletter du de minst nødvendige enhetene og utfører paringen på nytt.
  • Hvis du initialiserer en registrert enhet på nytt, sletter du den eksisterende paringsinformasjonen på smarttelefonen og parer på nytt.

  Slik sletter du paringsinformasjonen

  Følgende beskrivelser er kun eksempler. Du kan se mer informasjon om innstillingene på smarttelefonen i bruksanvisningen.

  • Android
   1. Sveip ned og trykk på Bluetooth-ikonet for å stille Bluetooth-funksjonen til ON.
   2. Velg Settings (Innstillinger) → Device connection (Enhetstilkobling).
   3. På listen over Previously connected devices (Tidligere tilkoblede enheter) går du til høyre for LE_xxxxx (modellnavnet du vil slette) og velger Settings-ikonet (Innstillinger).
   4. Velg Forget (Glem) → Forget device (Glem enhet).
  • iOS
   1. Velg Settings (Innstillinger) → Bluetooth for å stille Bluetooth-funksjonen til ON.
   2. Til høyre for LE_xxxxx (modellnavnet du vil slette) velger du Information-ikonet (Informasjon).
   3. Trykk på Forget This Device (Glem denne enheten).

  Tips: Hvis både LE_xxxxx (modellnavnet du vil slette) og enhetsmodellnavnet vises på listen over Previously connected devices (Tidligere tilkoblede enheter), sletter du begge.