Artikkel-ID : S700024500 / Sist endret : 30.10.2012Skriv ut

Windows 8 - Hvordan kan jeg aktivere Bluetooth

  Hvordan kan jeg aktivere Bluetooth


  1. Vis Amulettmenyen ved å plassere pekeren i øverste høyre eller nederste høyre hjørne.
  2. Velg “Settings” (innstillinger)
  3. Velg “Change PC settings” (endre datamaskinens innstillinger)
  4. Velg kategorien “Wireless” (trådløst)
  5. Klikk på bryteren for å aktivere Bluetooth