Artikkel-ID : S700024514 / Sist endret : 20.09.2012Skriv ut

Posisjonen min som indikert av nettbrettet er ikke nøyaktige, eller feil.


  Posisjonen min som indikert av nettbrettet er ikke nøyaktige, eller feil.

  Når nettbrettet ditt er i et område med dårlig mottak av GPS-signalene, kan det hende at du opplever posisjoneringsfeil. Hvis du ønsker å motta mer nøyaktig informasjon må du unngå å bruke nettbrettet på steder som:

  • Inne i bygninger og kjøretøy
  • I tuneller og under bakken
  • Under bruer og lignende
  • Mellom høye bygninger
  • I områder med tette trær
  • I daler

  Flytt så lite som mulig på nettbrettet ditt i områder med klar sikt til himmelen fram til den gjeldene plasseringen din blir vist av GPS-funksjonen. Den gjeldende plasseringen vil bli vist raskere når du står stille enn når du beveger deg. Hvis den gjeldende plasseringen ikke blir vist, eller hvis feil plassering blir vist må du forflytte deg til et område med fri sikt til himmelen.