Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende STR-modeller:

 • STR-DA2800ES

Om denne nedlastingen

Det er enkelt å oppdatere, og med den nyeste fastvareversjonen kan du få mer ut av AV-mottakeren.

 • Navn: Fastvare for AV-mottaker til versjon 1065
 • Utgivelsesdato: 29/07/2015
 • Fordeler og forbedringer:
  • Improves the playback of FLAC files
 • Begrensninger: Bare for bruk på AV-mottakere solgt i Europa. Ikke alle modeller er tilgjengelige i alle land.

Systemkrav

Fastvaren din kan allerede være oppdatert, spesielt hvis du har en ny AV-mottakermodell. Hvis versjonsnummeret er 1065 eller høyere, trenger du ikke oppdatere.

Hvis du ikke er sikker er det enkelt å se hvilken versjon av fastvaren du har:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen AV-mottakeren er koblet til er valgt. Hvis mottakeren er koblet til kontakten HDMI 2, må du velge HDMI 2 som kilde på TV-apparatet.
 2. Slå på AV-mottakeren.
 3. Trykk AMP og deretter HOME (HJEM) på fjernkontrollen og vent til hjemmenyen vises på TV-apparatet før du fortsetter.
 4. På menyen Home (Hjem) merk Settings (Innstillinger) og velg deretter ENTER med piltastene på fjernkontrollen.
 5. I menyen Settings (Innstillinger) merk System Settings (Systeminnstillinger) og velg deretter ENTER med piltastene på fjernkontrollen.
 6. Uthev System Information (systeminformasjon) og velg deretter ENTER.
 7. På TV-skjermen vises versjonsnummeret som dette:
  "Software Version 1065" - Hvis versjonsnummeret er 1065 eller høyere så har du allerede den nyeste fastvareversjonen.

Installer

Det du trenger:

 • en Ethernet-kabel for å koble AV-mottakeren til internett
 • en aktiv internettforbindelse
 • et kompatibel TV-apparat

Hvordan kan du sikre at oppdateringen går fint

Det å oppdatere er normalt veldig enkelt. Her har du noen tips slik at du kan sørge for at det fungerer den første gangen:

 • Les instruksjonene nøye, eller så kan det hende at du kan skade AV-mottakeren din.
 • Ikke slå av AV-mottakeren eller koble den fra strømnettet mens det oppdateres.
 • Ikke trykk på noen av knappene, med unntak av de som nevnes i instruksjonene.

Sett opp utstyret:

 1. Slå på TV-apparatet og kontroller at inngangen AV-mottakeren er koblet til er valgt. Hvis mottakeren er koblet til kontakten HDMI 2, må du velge HDMI 2 som kilde på TV-apparatet.
 2. Du må koble nettverkskontakten (LAN) på AV-mottakeren til internett ved hjelp av en Ethernet-kabel.
 3. Slå på AV-mottakeren.

Hent ned oppdateringen:

 1. Trykk AMP og deretter HOME (HJEM) på fjernkontrollen og vent til hjemmenyen vises på TV-apparatet før du fortsetter.
 2. På menyen Home (Hjem) merk Settings (Innstillinger) og velg deretter ENTER med piltastene på fjernkontrollen.
 3. I menyen Settings (Innstillinger) merk Network Update (Nettverksoppdatering) og velg deretter ENTER med piltastene på fjernkontrollen.
 4. Meldingen Perform version update? (Utfør versjonsoppdatering) vises på TV-apparatet.
 5. Velg OK ved hjelp av fjernkontrollen, og trykk deretter ENTER.
 6. Nedlastingen starter og du kan se nedlastingsskjermen på TV-apparatet.
 7. Under nedlastingen vil du se "*/9"på TV-skjermen. Symbolet * endres til 0 og fortsetter opp til 9 under nedlastingsprosessen.
 8. After the download is complete, the upgrade starts and ON / STANDBY light on the front panel starts blinking.
 9. Når oppgraderingen er fullført, starter AV-mottakeren automatisk på nytt. . Ikke bruk eller slå av mottakeren før oppdateringen er ferdig.
 10. Kontroller fastvareversjonen. Hvis versjonsnummeret er 1065, er fastvareoppdateringen vellykket.

Spørsmål og svar

Hva må du gjøre hvis du får problemer under oppdatering av AV-mottakerfastvaren når du bruker Internett.

Meldingen "Connection status cannot be confirmed" (Tilkoblingsstatusen kan ikke bekreftes) vises på TV-skjermen.
Det kan være et problem med nettverksforbindelsen.

 1. Kontroller at nettverkskabelen er koblet til.
 2. På nettverksinnstillingene må du kontrollere om AV-mottakeren har fått sin egen IP-adresse eller ikke. (Hvis du bruker en proxy-server, må du taste inn IP-adressen til proxy-serveren du bruker isteden for vertsnavnet til proxy-serveren i feltet "Proxy Server").
 3. Prøv oppdateringen igjen.

Strømmen forsvant mens oppdateringen var i gang.
Slå av mottakeren og prøv oppdateringen igjen.

Oppdateringsprosessen (trinn 8 under "Hent ned oppdateringen" ovenfor) har allerede tatt over 60 minutter, og er ennå ikke ferdig.

 1. Koble spilleren fra strømnettet og koble den deretter til igjen etter to/tre minutter.
 2. Slå på AV-mottakeren.
 3. Prøv oppdateringen igjen.
  Fungerer det fortsatt ikke? Ta kontakt med Sony kundeservice