Artikkel-ID : 00249416 / Sist endret : 22.01.2024Skriv ut

Hvor finner jeg modellnavnet og serienummeret?

  Modellnavnet gjør at du kan få informasjon og tjenester som er spesifikke for enheten. Modellnavnet og serienummeret finner du på flere steder, avhengig av produktet:

  • En etikett på baksiden eller undersiden av enheten
  • Originalemballasjen og den trykte brukerhåndboken i den
  • Systemmenyen i produkter med et brukergrensesnitt (f.eks. TV-er eller kameraer)

  Klikk på produktkategorien nedenfor for å få hjelp til å finne modell- og serienummeret til enheten din. Hvis enhetstypen ikke er oppført, kan du se i dokumentasjonen eller på emballasjen som fulgte med produktet.

  Hva er forskjellen på et modellnavn og et serienummer?

  • Et modellnavn er en kombinasjon av tall og bokstaver (f.eks. KD-55XG9505 eller WH-1000XM4).
  • Et serienummer består bare av tall (f.eks. 6007041). Det er en unik identifikator som henviser til en enkelt enhet.

  Velg enhetstype

  TV-er og projektorer Hodetelefoner Kameraer og videokameraer Xperia-telefoner og -nettbrett

  TV

  Modellnavnet finner du på et klistremerke på baksiden av TV-en. Hvis du ikke får sjekket serienummeret på klistremerket (f.eks. fordi TV-en er veggmontert), kan du kontrollere TV-ens innstillingsmeny eller originalemballasjen.

  Finn klistremerket på baksiden av TV-en Kontroller Settings-menyen (Innstillinger) Kontroller originalemballasjen

  Hva forteller et TV-modellnavn deg?

  Hvert TV-modellnavn er mer enn bare en tilfeldig sekvens med tall/bokstaver. Navnet inneholder modellspesifikk informasjon.

  Her er noen eksempler på riktige TV-modellnavn:

  • KDL-32WD756
  • KD-75XE9405
  • KD-65AF9
  1. Den første delen av modellnavnet (før bindestreken) angir TV-ens oppløsning: 2K (KDL) og 4K (KD).
  2. Tallene rett etter bindestreken angir skjermstørrelsen i tommer (f.eks. 32, 75 eller 65).
  3. Den siste sekvensen med bokstaver og tall (f.eks. WD756, XE9405 eller AF9) angir en bestemt produksjonsserie, som er viktig for kundestøtte- og reparasjonsformål.
   • Den siste bokstaven kan angi en fargevariant på innfatningen og rammen eller stativet.
   • Hvis den første bokstaven i den siste sekvensen med bokstaver og tall er «A», er TV-en en del av OLED-serien (f.eks. KD-48A9S eller XBR-65A9F).

  MERK: Når du søker etter informasjon på kundestøtteområdet til Sony, kan du bruke TV-ens modellnavn til å finne siden som er dedikert til modellen din.


  Projektorer

  Modellnavnet og serienummeret finner du på produktetiketten på baksiden eller undersiden av projektoren

  Det er mulig å finne modellnavnet og serienummeret til noen projektorer i menyen ved å følge trinnene nedenfor. Dette er ekstra nyttig hvis projektorens modellnavn og serienummeretikett ikke er lesbar eller ikke er tilgjengelig.

  1. Slå på projektoren.
  2. Trykk på MENU-knappen på den medfølgende fjernkontrollen.
  3. Trykk på Pil opp- eller Pil ned-knappene for å velge Information (Informasjon).
  4. Trykk på Select-knappen (Velg) for å vise modellnavnet og serienummeret.

   Bilde

  Hodetelefoner med hodebånd

  Du kan vanligvis finne modellnavnet og serienummeret på hodebåndet eller på innsiden av hodepolstringen, som vist i bildet nedenfor
  Illustrasjon av hodetelefoner med hodebånd som viser mulige plasseringer av modellnavn og serienummer

  Helt trådløse hodetelefoner

  Du finner modellnavnet og serienummeret på undersiden av ladeetuiet, som vist i illustrasjonen nedenfor.
  Illustrasjon av WF-1000X – ladeetuiets underside


  WF-1000XM3

  Illustrasjon av plassering av modellnavn og serienummer på innsiden av de trådløse WF-1000XM3-hodetelefonenes ladeetui


  WF-1000X

  Illustrasjon av plassering av modellnavn og serienummer på undersiden av de trådløse WF-1000X-hodetelefonenes ladeetui


  MERK: Noen hodetelefoner har ikke noe serienummer på seg.

  Kameraer og videokameraer

  Serienummeret og modellnavnet finner du på undersiden av kameraet eller på etiketten på originalesken.

  Kameraets underside

  Serienummeret og modellnavnet til kameraet eller videokameraet finner du på undersiden av enheten.

  1. Modellnavn (f.eks. ILCE-9, NEX-5, DSC-W270 eller DCR-SX15E)
  2. Serienummer

  Illustrasjon som viser ILCE-9-kameraets underside. Modellnavnet har «1» som viser til det. Serienummeret har «2» som viser til det.

  Digitalt stillbildekamera
  Plassering av serienummer til digitalt stillbildekamera. Serienummeret erstattes med «XXXX» i bildet.
  Videokamera
  Plassering av videokameraets serienummer. Serienummeret erstattes med XXXX i bildet.
  Det digitale speilreflekskameraet Alpha (α)
  Plassering av serienummeret til det digitale speilreflekskameraet Alpha. Serienummeret erstattes med «XXXX» i bildet

  Originaleske

  Serienummeret og modellnavnet finner du også på etiketten på originalesken. Plasseringen av serienummeret er markert med rødt i bildet nedenfor.

  Strekkodeetikett – serienummeret kommer etter «S01»

  Objektiv

  1. Modellnavn (f.eks. SEL135F18GM eller SEL2470GM)
  2. Serienummer

  Side-ved-side-illustrasjon av to eksempelobjektiv (SEL135F18GM og SEL2470GM). Modellnavnene har «1» som viser til dem. Serienumrene har «2» som viser til dem.


  Andre digitale bildebehandlingsenheter

  • Digitale skrivere og fotorammer: Modellnavnet og serienummeret er plassert på baksiden eller undersiden av enheten (f.eks. DPF-D810).
  • Digital fotolagring: Modellnavnet og serienummeret er plassert på undersiden av enheten (f.eks. VRD-MC6).

  Xperia-telefoner

  Slik finner du modellnavnet

  Følg trinnene nedenfor for å finne modellnavnet i telefonens Settings (Innstillinger).

  1. Gå til Settings (Innstillinger).
  2. Dette trinnet kan variere avhengig av Android-versjonen på telefonen. Gå til About phone (Om telefonen). Hvis du ikke ser dette alternativet, går du til SystemAbout phone (Om telefonen).
  3. Modellnavnet er vanligvis oppført blant telefoninformasjonen under «Model» (f.eks. «Model: L4113» tilsvarer Xperia 10).

  Slik finner du IMEI-nummeret

  International Mobile Equipment Identity (IMEI)-nummeret er et unikt identifikasjons- eller serienummer som mobilenheten har. Bruk en av følgende metoder nedenfor for å finne IMEI-nummeret ditt.

  1. Bruk telefonoppringingen

  Følg fremgangsmåten nedenfor for å finne IMEI-nummeret og modellnavnet ved hjelp av telefonoppringingen.

  1. startskjermen trykker du på ikonet for telefonoppringing.
  2. Finn og trykk på tastaturikonet.
  3. Skriv inn følgende kode: *#06# for å få tilgang til IMEI-informasjonen.

  Du kan se følgende video for å se hvordan du får tilgang til IMEI-nummeret ved hjelp av telefonoppringingen.


  2. Bruk Support-appen

  Følg fremgangsmåten nedenfor for å finne IMEI-nummeret og modellnavnet ved hjelp av Support-appen.

  1. startskjermen trykker du på Application-skjermikonet (Program).
  2. Finn og trykk Support-appen.
  3. Du finner IMEI-nummeret under delen Device Information (Enhetsinformasjon).

  3. Sjekk telefonens innstillinger

  Følg fremgangsmåten nedenfor for å finne IMEI-nummeret i telefonens Settings (Innstillinger).

  1. Gå til Settings (Innstillinger).
  2. Det neste trinnet avhenger av Android-versjonen på telefonen. Banen kan variere på eldre Android-versjoner.
   • System → About phone (Om telefonen).
   • About phone (Om telefonen) → Status → IMEI information (IMEI-informasjon).
  3. IMEI-nummeret er oppført blant telefoninformasjonen.

  4. Sjekk telefonens originaleske

  Du finner IMEI-nummeret og modellnavnet på etiketten på telefonens originaleske.


  Hvordan finner jeg IMEI-nummeret hvis telefonen ikke starter?

  På nyere Xperia-enheter finner du IMEI-nummeret på en etikett i SIM-kortsporet. Følg trinnene nedenfor for å kontrollere SIM-kortsporet:

  MERK: Følgende metoder kan variere blant enhetsmodeller.

  1. Fjern SIM-kortholderen for å få tilgang til etikettskuffen.
  2. På noen modeller finner du IMEI-nummeret i minnekortsporet. Bruk fingerneglen eller en ubrettet binders (eller lignende) til å dra etikettskuffen utover.
  3. På enheter med et avtakbart bakdeksel står IMEI-nummeret under bakdekselet.

  Nettbrett

  Plasseringen til modellnavnet og serienummeret vises i bildet nedenfor.
  1. Modellnavn (f.eks. SGPT121DE/S eller SGPT113BE/S)
  2. Serienummer
  Nettbrett

  Tablet S

  Tablet S

  Du finner modellnummeret på baksiden av enheten i hjørnet nederst til venstre (f.eks. SGP-T112US/S).

  Tablet P

  Tablet P

  Fjern forsiktig det nederste/bakre dekselet. Modellnavnet finner du i hjørnet øverst til venstre på innsiden av rommet (f.eks. SGP-T211US/S).

  Xperia-nettbrett

  xperia-nettbrett

  Modellnavnet finner du på baksiden av nettbrettet, som vist i bildet (f.eks. SGP-T121US/S).


  Mottakere og forsterkere Soundbarer Trådløse høyttalere Walkman, Hi-Fi og Radio

  Hi-Fi-mottakere og -forsterkere

  Modellnavnet og serienummeret finner du på forsiden eller baksiden av enheten.


  1. Modellnavn (f.eks. STR-DE597 eller STR-DN610)
  2. Serienummer

  Modellnavn, serienummer for A/V-mottaker

  Enheter for direkteavspilling av medier

  Modellnavnet er plassert foran eller på undersiden (f.eks. SMP-N100).

  Soundbar

  Modellnavnet og serienummeret finner du på undersiden eller baksiden av enheten.

  1. Modellnavn (f.eks. HT-CT790 eller HT-S350)
  2. Serienummer

  Plassering av soundbars modellnavn (1) og serienummer (2)

  Trådløse høyttalere

  Du kan vanligvis finne modellnavnet (f.eks. SRS-HG1) og serienummeret på undersiden av den trådløse høyttaleren.


  Illustrasjon av bærbare trådløse høyttalere med en pil som peker mot undersiden

  WALKMAN

  Modell- og serienummeret finnes vanligvis på baksiden av enheten, som vist i bildet nedenfor.
  WALKMAN-modellnavn (1) og -serienummer (2) på baksiden av enheten

  1. Modellnavn (f.eks. NWZ-W252, NW-E003F)
  2. Serienummer

  Vanntett WALKMAN®

  Eksempler på korrekte modellnavn: NW-WS623, NW-WS413.

  Modellnavnet og serienummeret til vanntette WALKMAN-modeller finner du vanligvis i nærheten av øreproppene på begge sider av enheten, som vist i illustrasjonen nedenfor.
  Vanntett WALKMAN: plassering av modellnavn og serienummer på hver side av enheten

  Klokkeradioer

  Modellnavnet er plassert foran på enheten (f.eks. ICF-C707)

  .

  Mini-/Micro-bokhyllesystemer

  Bilde av bokhyllesystem – plassering av modellnavn på forsiden av hovedspilleren.

  Modellnavnet (f.eks. MHC-EC68PI) er plassert på forsiden av hovedspilleren, ikke høyttalerne, siden de har sitt eget modellnavn.


  Kassettradioer

  1. Du finner modellnavnet og serienummeret på undersiden av produktet.
  2. Modellnavnet (f.eks. CFD-S70 er skrevet på utsiden.
  3. Serienummeret er plassert på innsiden av batteriromdekselet. Åpne dekselet til batterirommet for å finne serienummeret.

  Tre bilder ved siden av hverandre. Fra venstre til høyre: 1) Bilde av en kassettradio med en pil som peker mot undersiden av enheten. 2) Plassering av modellnavn på utsiden av enheten. 3) Plassering av serienummer på innsiden av batterirommet.

  Dokkingstasjoner

  Modellnavnet er plassert foran eller på undersiden (f.eks. RDP-XF100iP).


  Fjernkontroller Blu-ray Disc-spillere: Datamaskiner Bilstereoanlegg og GPS

  Fjernkontroller

  Modellnavnet er plassert nederst eller øverst foran på kontrolleren (f.eks. RM-EZ4).

  Blu-ray Disc-spiller

  Modellnavnet (f.eks. BDP-S580) er plassert foran og bak på spilleren. Serienummeret er plassert på produktetiketten på baksiden, som vist på bildet nedenfor.


  1. Modellnavn
  2. Serienummer

  blu-ray-spiller – plassering av modellnavn og serienummer foran og bak

  Blu-ray Disc-hjemmekinoanlegg

  Modellnavnet er plassert foran på hovedspilleren (f.eks. BDV-E500W).


  Internett-TV-Blu-ray Disc-spiller

  Modellnavnet er plassert foran og på undersiden (f.eks. NSZ-GT1)


  Bærbar Blu-ray Disc-spiller

  Modellnavnet er på forsiden nær eller på dekselet til platerommet (f.eks. BDP-SX1000)

  Bærbare datamaskiner

  Metoden for å finne modellnavnet avhenger av når produktet ble utgitt. Klikk på den aktuelle koblingen nedenfor.

  For bærbare datamaskiner utgitt i 2010 eller nyere For bærbare datamaskiner utgitt sommeren 2009 For bærbare datamaskiner utgitt mellom høsten 2000 og våren 2009 For bærbare datamaskiner utgitt før sommeren 2000

  VAIO® Tap 20

  Modellnavnet finner du på baksiden til høyre (f.eks. SVJ-202190X).


  VAIO® Duo

  Når datamaskinen er åpnet, er modellnavnet på høyre side på baksiden av skjermen (f.eks. SVD-11213CXB).


  Stasjonære datamaskiner

  Modellnavnene til stasjonære datamaskiner begynner med bokstavene «PCV», «VGC», «VPC» eller «SVJ», og er plassert på en liten etikett på forsiden av hoveddatamaskinenheten (kabinett eller tårn).


  • Finn det lille klistremerket på forsiden av tårnet (f.eks. VGC-RC210G).
  • På stasjonære alt-i-ett-datamaskiner er nummeret plassert på foran på høyre side av datamaskinen (f.eks. VPC-L137FX).


  MERK: «Modell»-nummeret som er oppført på det grå klistremerket på baksiden av datamaskinen, gir deg ikke riktig informasjon.


  Du kan også finne modellen din på følgende måter:

  Via (Min) datamaskin Via VAIO Care

  Lydmottakere

  Modellnavn

  Modellnavnet er plassert på frontpanelet (f.eks. CDX-GT200).

  Bilstereoanlegg

  Serienummer

  Serienummeret er plassert på bunnplaten på bilstereoenheten. Den er ikke direkte tilgjengelig, som vist på bildene nedenfor. Hvis du trenger å vite serienummeret, anbefales det at bilstereoenheten fjernes fra bilstereosporet av en spesialisert installatør.

  Plassering av serienummer på bunnplaten

  Høyttalere/tilbehør:

  Modellnavnet og serienummeret finner du på emballasjen og i håndboken (f.eks. XS-LD126P5).

  GPS

  Modellnavnet finner du på baksiden, undersiden eller i antennekammeret (f.eks. NV-U74T).  Digitale stemmeopptakere Lesere PlayStation Profesjonelle produkter

  Digitale stemmeopptakere

  Du finner modellnavnet og serienummeret til den digitale stemmeopptakeren enten på baksiden eller undersiden av enheten, avhengig av modell.

  ICD-SX2000

  1. Modellnavn (ICD-SX2000)
  2. Serienummer

  Digital stemmeopptaker ICD-SX2000 – plassering av modell- og serienummer

  ICT-TX800

  1. Modellnavn (ICT-TX800)
  2. Serienummer

  Digital stemmeopptaker ICT-TX800 – plassering av modell- og serienummer


  Reader

  Det 7-sifrede serienummeret finner du på produkt-ID-etiketten på esken. Plasseringen dens er angitt i bildet nedenfor.

  To bilder side ved side. Bildet til venstre viser en lesebretteske. Bildet til høyre viser plasseringen av serienummeret på produktetiketten som er zoomet inn. Serienummeret kommer etter «S01».


  PRS-T1, T2

  Hvis det er aktuelt, fjerner du forsiktig det valgfrie dekselet (PRSA-CL10) eller dekselet med lys (PRSA-CL22). Det 7-sifrede serienummeret finner du på bakdekselet til enheten.

  Lesebrettdeksel etter fjerning av lesebrettet (PRSA-CL10 eller PRSA-CL22)

  Plassering av serienummeret på baksiden av lesebrettet (gjelder for PRSA-CL10 eller PRSA-CL22)

  PRS-T3

  Ta forsiktig av dekselet eller det valgfrie dekselet med lys (PRSA-CL30). Se avsnittet “Fjerne/feste standarddekselet” i brukerhåndboken. Det 7-sifrede serienummeret er plassert på bakdekselet på enheten.

  Deksel etter fjerning av lesebrettet (PRSA-CL30)

  PRSA-CL30: Plassering av serienummeret på baksiden av enheten.

  Profesjonelle produkter

  Gå til Profesjonelle produkter fra Sony for å få mer informasjon om følgende kategorier:

  • Profesjonelle kameraer
  • Kringkasting og produksjon
  • Projektorer
  • Profesjonelle skjermer
  • Arkivering og innholdsstyring
  • Lyd
  • Smartsystemer
  • Medisinsk