Artikkel-ID : 00173015 / Sist endret : 30.03.2021

Slik kan du overføre DV- eller Digital8-videoer til Mac-en din

  Du kan bruke Apples iMovie-programvare for å overføre video fra et kassettbasert Handycam-kamera til Mac-en din for redigering, lagring eller deling.
  Hvis du bruker Windows, bør du lese vår veiledning for å overføre video fra videokameraet til en datamaskin.

  iMovie kan importere fra.

  • DV
  • DVCAM
  • DVCPRO
  • HDV


  Du kan overføre video til Mac via iMovie fra de fleste kassettbaserte Handycam-videokameraer. Besøk Apples webområde for å se om kameraet ditt er iMovie-kompatibelt.

  Før du starter overføringen, kan du se opptakene dine på iMovie for å bestemme hvilke klipp du vil importere.

  1. Koble Handycam-kameraet ditt til datamaskinen ved hjelp av kabelen for kameraet. Det kan hende du må justere innstillingene på kameraet. Hvis ikke datamaskinen din har en FireWire-port, kan du koble til Thunderbolt-porten i stedet. Du trenger en Apple Thunderbolt-til-FireWire-adapter eller en Apple Thunderbolt-skjerm for å kunne gjøre dette.
  2. Slå på Handycam-kameraet og still det inn på VCR eller VTR
  3. På datamaskinen klikker du Import (importer) på verktøylinjen.

   Import button on toolbar
  4. Velg Handycam-kameraet fra Cameras (kameraer)-sidemenyen på datamaskinskjermen. 
  5. Du ser bildet fra gjeldende plassering på kassetten. 
  6. Du kan nå forhåndsvise videoen din på skjermen. Plasser musepekeren over forhåndsvisningen øverst i Import (importer)-vinduet. Bruk kontrollene på skjermen for å spille av, pause eller spole tilbake. (Du kan også spille av med mellomromstasten.). 

   Image
  7. Du er nå klar til å importere. Du kan opprette en ny hendelse for disse klippene, eller legge dem til i en eksisterende hendelse. Velg eller opprett hendelse i Import to (importer til) -hurtigfeltet

   Choosing event to import
  8. Finn stedet på kassetten du vil begynne overføringen fra, og klikk Import (importer). 
  9. iMovie overfører nå videoen til du stopper overføringen ved å klikke Stop Import (stopp importeringen) eller Close (lukk). Hvis du ikke gjør noe, fortsetter importeringen helt til kassetten stopper, eller til harddisken er full. Videoen overføres ved normal avspillingshastighet.
  10. Du kan redigere hvilke deler av kassetten du vil importere, ved å stoppe og starte importeringen. Mens importeringen er stanset, kan du bruke avspillingskontrollene for å spole frem eller tilbake til delene av videoen du vil beholde.