Artikkel-ID : 00225225 / Sist endret : 27.06.2019Skriv ut

Påvirker produkter med magneter medisinsk utstyr, for eksempel pacemakere?

Jeg bruker medisinsk utstyr som pacemaker, hjertestarter eller shuntventil for behandling av trykkhydrocephalus. Hva bør jeg være oppmerksom på?

    Medisinsk utstyr, for eksempel pacemakere, hjertestartere eller shuntventiler for behandling av trykkhydrocephalus, kan bli påvirket. Dette avhenger av magnetfeltet til magneten i produktet.

    Hvis du bruker slikt medisinsk utstyr, bør du ta kontakt med legen din før du bruker et produkt fra Sony som inneholder magneter, ettersom enkelte av de nevnte produktene kan påvirke medisinsk utstyr.
    Magneten i produktet kan også påvirke medisinsk utstyr, selv når det er avslått. Oppbevar produktet unna medisinsk utstyr og personer som bruker medisinsk utstyr.

    MERK: Produkter fra Sony, for eksempel høyttalere, hodetelefoner, etuier eller åpne-/lukkedelen på produktpakker, kan inneholde magneter. Høyttalerne kan være innebygget i TV-er, kameraer eller smarttelefoner.