Hvordan du kan koble din mobile enhet til TV-apparatet via NFC

Bruk NFC til å koble dit BRAVIA TV-apparat til den mobile enheten din

Du kan koble ditt BRAVIA TV-apparat og en NFC-kompatibel mobil enhet ved å berøre enheten mot TV-apparatets fjernkontroll.

Du må sette opp NFC først. Her har du en trinnvis veiledning.

Først, finn TV-apparatets modellnummer

Du må vite dette siden forskjellige TV-apparater har forskjellige oppsettingsprosesser.

For modellnummer:

 • KDL-42W706B/32W706B
 • KDL-42W705B/32W705B
 1. Aktiver NFC (near field communication) på den mobile enheten din
 2. Hold enheten mot -merket på fjernkontrollen i 2 sekunder
 3. Du skal nå se en bekreftelsesmelding i bunnen av TV-skjermen som forteller at NFC er satt opp.

For alle andre NFC-kompatible TV-apparater fra Sony

 1. Slå på TV-apparatet og trykk HOME (hjem) på fjernkontrollen
 2. Velg Settings > One-touch Remote Control Setup > Register (Innstillinger - Ettrykksoppsett av fjernkontroll - Registrer)
 3. Følg instruksjonene på skjermen
 4. Aktiver NFC på den mobile enheten din

Nå er TV-apparatet og smarttelefonen din klare og du kan koble de sammen. Kontroller at enheten din er låst opp først.

 1. Hold baksiden av smarttelefonen din mot baksiden av fjernkontrollen til TV-apparatet
 2. En melding vil bekrefte at enheten er koblet sammen