Artikkel-ID : S700024501 / Sist endret : 30.10.2012Skriv ut

Windows 8 - Slik kan du justere innstillingene til bevegelsesstyringen

  Slik kan du justere innstillingene til bevegelsesstyringen


  Bevegelsesfunksjonene gir deg muligheten til å utføre forskjellige operasjoner med håndbevegelser som gjenkjennes av det innebygde kameraet på din VAIO.

  Merknader
  • Bevegelsesfunksjonene er deaktiverte som standard.
  • Det er mulig at kameraets bevegelsesfunksjoner ikke fungerer korrekt i følgende tilfeller:
   • Noen eller noe beveger seg bak deg når du prøver å utføre håndbevegelsene.
   • Datamaskinen er plassert i en ustabil posisjon.
   • Du bruker datamaskinen din i et mørkt rom.
   • Du utfører håndbevegelsene utenfor kameraets rekkevidde.
   • Du beveger hendene dine for raskt.
  • Når et program som støtter bevegelsesfunksjonene startes når funksjonen er aktivert, så vil indikatorlampen til det innebygde kameraet tennes.
  • Hvis det innebygde kameraet peker rett mot en lyskilde, slik som et lysstoffrør, kan det hende at håndbevegelsene dine ikke blir registrert på korrekt måte.
  • Hvis det innebygde kameraet ikke gjenkjenner håndbevegelsene dine på korrekt måte, så må du senke hånden din og prøve igjen etter en stund.

  Hvordan kan jeg aktivere dette

  1. Start Search charm (sæl amulett) fra Start-menyen ved å trykke “Windows + C”
  2. Velg Search (søk)
  3. Velg “VAIO Gesture Control” (VAIO bevegelsesstyring)
  4. Bekreft at kameraet er valgt
  5. Prøv noen av bevegelsene for: framover/tilbake, pause, volumjustering
  6. Velg Next (neste)
  7. Velg programmet som’du ønsker at skal benytte bevegelsen
  8. Velg Finish (fullfør).

  Grunnleggende oversikt over bevegelsesfunksjonaliteten

  Media Gallery
  Vink til høyre     Spill av forrige spor.
  Vink til venstre     Spill av neste spor.
  Vift ned     Paus avspillingen.
  Roter med klokken     Skru opp lydstyrken.
  Roter mot klokken     Skru ned lydstyrken.

  Windows Media Player
  Vink til høyre     Spill av forrige spor.
  Vink til venstre     Spill av neste spor.
  Vift ned     Paus avspillingen.
  Roter med klokken     Skru opp lydstyrken.
  Roter mot klokken     Skru ned lydstyrken.

  Internet Explorer
  Vift til høyre     Gå til forrige side.
  Vift til venstre     Gå til neste side.
  Roter med klokken     Skru opp lydstyrken.
  Roter mot klokken     Skru ned lydstyrken.

  PowerDVD
  Vink til høyre     Spill av forrige kapittel.
  Vink til venstre     Spill av neste kapittel.
  Vift ned     Paus avspillingen.
  Roter med klokken     Skru opp lydstyrken.
  Roter mot klokken     Skru ned lydstyrken.

  Microsoft PowerPoint
  (bevegelsesfunksjonene er bare tilgjengelige under en lysbildeframvisning).
  Vift til høyre     Gå til forrige side.
  Vift til venstre     Gå til neste side.
  Roter med klokken     Skru opp lydstyrken.
  Roter mot klokken     Skru ned lydstyrken.

  Google Chrome
  Vift til høyre     Gå til forrige side.
  Vift til venstre     Gå til neste side.
  Roter med klokken     Skru opp lydstyrken.
  Roter mot klokken     Skru ned lydstyrken.

  PlayMemories Home
  (bevegelsesfunksjonene er bare tilgjengelige under en lysbildeframvisning).
  Vift til høyre     Gå til forrige side.
  Vift til venstre     Gå til neste side.
  Roter med klokken     Skru opp lydstyrken.
  Roter mot klokken     Skru ned lydstyrken.