Artikkel-ID : S700024502 / Sist endret : 07.06.2013Skriv ut

Windows 8 - Slik kan du utføre en systemgjenoppretting

  Slik kan du utføre en systemgjenoppretting

  Merk
  -    Hvis du trykker F10 under oppstart så vil du ikke lenger bli tatt til VAIO Care Rescue Mode
  -    Hvis du trykker F2 under oppstart så vil du ikke lenger få fram BIOS-oppsettet

  Utføre en systemgjenoppretting utenfor Windows (Gjelder bare modeller hvor Windows 8 er forhåndsinstallert)
  1. Kontroller at datamaskinen er slått av
  2. Trykk på “assistanseknappen”.
   Se i brukerveiledningen for informasjon om hvor du kan finne “assistanseknappen” på din datamaskin
  3. VAIO Care Rescue Mode vil nå starte
  4. Du kan velge mellom seks alternativer:
   1. Recover or maintain your System [F10] (gjenopprett eller vedlikehold systemet)
    Dette alternativet gir deg muligheten til å utføre en systemgjenoppretting til fabrikktilstanden
   2. Start from media (USB device/optical disc) [F11] (start fra media (USB-enhet/optisk stasjon))
    Dette alternativet gir deg muligheten til å starte fra en DV/DVD eller en USB-enhet
   3. Start BIOS [F2]
    Dette alternativet gir deg tilgang til BIOS-innstillingene, slik at du kan endre innstillingene
   4. Shut down [F4] (slå av)
    Dette alternativet vil slå av datamaskinen din
   5. Start Windows [Esc]
    Dette alternativet gir deg muligheten til å starte Windows
   6. Select language [F1] (velg språk)
    Dette alternativet gir deg muligheten til å velge forskjellige språk
  5. Velg “Recover or maintain your System [F10]” (gjenopprett eller vedlikehold systemet)
  6. Velg tastaturoppsettet på menyen “Choose your keyboard layout” (velg tastaturoppsett)
  7. Velg “Troubleshooter” (feilsøking) på menyen “Choose an option” (velg et alternativ)
  8. Velg “Recovery and maintenance” (gjenopprett og vedlikehold) på menyen “Troubleshoot” (feilsøking)
  9. Velg “Windows 8” på menyen “Recovery Tool” (gjenopprettingsverktøy)
  10. Menyen til VAIO Care Rescue Mode vil nå vises
  11. Velg “Start recovery wizard” (start gjenopprettingsveiviseren)
  12. Velg “ Skip rescue” (hopp over redning)
  13. Velg “Yes, I’m sure.” (ja, jeg er sikker) og velg deretter “Start recovery" (start gjenoppretting)