Artikkel-ID : S700024503 / Sist endret : 30.10.2012Skriv ut

Windows 8 - Hvordan kan jeg sette opp flere skjermer i Windows 8

  Hvordan kan jeg sette opp flere skjermer i Windows 8

  Alternativ 1
  1. Koble den eksterne skjermen til datamaskinen din ved hjelp av en VGA- eller HDMI-kabel
   Merk:  Noen bærbare datamaskiner har ikke en HDMI-port.  Se i brukerveiledningen
  2. Vis Amulettmenyen ved å plassere pekeren i øverste høyre eller nederste høyre hjørne.
  3. Velg “Devices” (enheter)
  4. Velg “Second screen” (sekundær skjerm)
  5. Velg blant følgende alternativer:
  1. PC screen only (kun skjerm på datamaskin): Bare hovedskjermen vil vise innholdet
  2. Duplicate (dupliser): Begge skjermene vil vise det samme innholdet
  3. Extend (utvid): Den sekundære skjermen vil være en utvidelse av den primære
  4. Second screen only (bare sekundær skjerm): Bare den sekundære skjermen vil vise innholdet

  Alternativ 2
  1. Koble den eksterne skjermen til datamaskinen din ved hjelp av en VGA- eller HDMI-kabel
   Merk: Noen bærbare datamaskiner har ikke en HDMI-port.  Se i brukerveiledningen
  2. Høyreklikk på skrivebordet
  3. Velg “Screen resolution” (skjermoppløsning)
  4. Klikk på nedtrekksmenyen innenfor “Multiple displays” (flere skjermer) og velg blant følgende alternativer:
   1. Duplicate these displays (dupliser disse skjermene): Begge skjermene vil vise det samme innholdet
   2. Extend these displays (utvid disse skjermene): Den sekundære skjermen vil være en utvidelse av den primære skjermen
   3. Show desktop only on 1 (bare vis skrivebordet på 1): Bare skjerm 1 vil vise innhold
   4. Show desktop only on 2 (bare vis skrivebordet på 1): Bare skjerm 2 vil vise innhold
  5. Oppløsningen og visningsretningen kan også justeres
  6. Klikk “Apply” (Bruk), og deretter “OK”