Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • TA-ZH1ES

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer

 • Forbedrer symptomer som ikke kan kobles til datamaskinen når inngangen til TA-ZH1ES endres etter en datamaskintilkobling

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvare for hodetelefonforsterker versjon 1.0.3 (Mac)

Filversjon

 • 1.0.3

Filstørrelse

 • 1.06 MB (1 121 149 byte)

Utgivelsesdato

 • 21/03/2017

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Hvis du er usikker, er det enkelt å sjekke hvilken fastvareversjon du har for øyeblikket:

 1. Koble hovedenhetens USB-B-port til datamaskinen.
  Slå på hovedenheten og angi inngangen som PC(USB-B).
 2. Kjør det nedlastede oppdateringsprogrammet.
 3. Klikk på knappen Connect (Koble til) etter at du har kjørt oppdateringsprogrammet.
 4. Følgende skjermbilde vises etter at du har koblet til hovedenheten.
  Du kan kontrollere den gjeldende programvareversjonen.

Viktig merknad

 • Etter oppdateringen kan du ikke gå tilbake til den opprinnelige programvareversjonen.
 • Hvis enheten spiller av musikk, må du stoppe den.
 • Ikke gjør følgende under oppdateringen:
  1. Ikke slå av produktet.
  2. Ikke koble fra USB-kabelen som kobler sammen hovedenheten og datamaskinen.
  3. Ikke bruk hovedenheten og fjernkontrollen.
  4. Ikke klikk på Disconnect (Koble fra).

Installer

Trinn 1: Installer oppdateringen

 1. Last ned filen til datamaskinen.
 2. Kontroller at den nedlastede filstørrelsen er riktig.
 3. Pakk ut oppdateringsfilen.
  Dobbeltklikk på oppdateringsfilen.

  MERK: Avhengig av hvilket operativsystem du bruker, kan det hende at den dekomprimeres samtidig som den lastes ned, eller det kan hende at den ikke dekomprimeres slik det er beskrevet ovenfor.
  Bruk i så fall et dekomprimeringsverktøy.
 4. Klikk på Update (Oppdater).
 5. Når oppdateringen starter, vises følgende skjermbilde.
 6. Når oppdateringen er fullført, vises følgende skjermbilde.
  Klikk på Exit (Avslutt).
 7. Koble strømledningen fra hovedenheten.

Trinn 2: Kontroller at oppdateringen ble fullført.

 1. Kontroller at programvaren har blitt oppdatert til den nyeste versjonen.
  Du kan kontrollere programvareversjonen i Check the software version (Kontroller programvareversjonen).

  Merk: Når du klikker på Disconnect (Koble fra) under oppdateringen eller hvis oppdateringen stopper opp halvveis,
  kan du lese om prosessen Check the software version (Kontroller programvareversjonen).