Vent – les delen om nødvendige filer før du laster ned denne filen.

Obligatoriske nedlastinger

Med mindre noe annet er angitt, må filen som er oppført nedenfor, installeres FØR for at den skal fungere ordentlig. Hvis mer enn én nødvendig fil er oppført, kan du installere dem i den rekkefølgen de står i på denne siden.

Gjeldende modeller

Denne informasjonen gjelder følgende modeller:
 • DSC-RX100M5

Om denne nedlastingen

Fordeler og forbedringer sammenlignet med forrige oppdatering

 • Forbedrer bruken av undervannshuset MPK-URX100A:
  1. Legge til “Underwater Auto” (automatisk undervannsmodus) i hvitbalanseinnstillingene.
  2. Legge til “Flash off” (blits av-modus) når blitsenheten dukker opp.
 • Forbedrer den generelle stabiliteten til soundbaren.

Tidligere fordeler og forbedringer

 • Løser problemet med at enheten ikke slår seg på etter en bestemt innstilling. ([Kvalitet: RAW og JPEG] og [Soft Skin Effect: PÅ] og [Ansiktsregistrering: PÅ])
 • Forbedrer den generelle stabiliteten til soundbaren.

Filinformasjon

Filnavn

 • Systemprogramvare ver. 2.00 for DSC-RX100M5 (Mac)

Filversjon

 • 2.00

Filstørrelse

 • 278.1 MB (278 137 850 byte)

Utgivelsesdato

 • 30/03/2017

Klargjøring

Kontroller programvareversjonen

Følg instruksjonene nedenfor for å kontrollere programvareversjonen for systemet. Hvis systemprogramvaren har versjonsnummer 2.00, er det ikke nødvendig å oppdatere.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage 6 (oppsett, underside 6) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.


Systemkrav

Operativsystemer

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende Mac-versjoner:

 • Mac OS X v.10.10–10.11 / macOS 10.12 - 10.13*

  *Viktig:
  Maskiner med macOS 10.13 - 10.15 må ha DriverLoader_1015 installert før programvaren oppdateres.

  Viktig:
  Maskiner med macOS 11 – 12 må ha "System Software Update Helper" installert før programvaren oppdateres.

Maskinvare for datamaskin

Den nyeste oppdateringen av systemprogramvaren er kompatibel med følgende maskinvare:

 • Ledig harddiskplass: 600 MB eller mer
 • RAM: 512 MB eller mer
  Merk! Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.

Annen maskinvare

 • Strømkilde for kameraet
  Fulladet oppladbar batteripakke av typen NP-BX1

  Merk! Oppdateringen kan kun gjennomføres når gjenværende batterinivå er (tre merker) eller mer.
  Vi anbefaler at du bruker et fulladet batteri.

 • USB-kabel som leveres med kameraet
  Merk: Den oppdaterte funksjonaliteten kan ikke garanteres med andre USB-kabler.

Nedlasting

Viktig merknad

 • Lukk all annen programvare før du oppdaterer systemprogramvaren.
 • Når du oppdaterer systemprogramvaren, må du bruke en oppladbar batteripakke av typen NP-BX1 som er fullt oppladet.
 • Ikke fjern batteriet eller AC-adapteren under oppdateringen. Kameraet kan ellers slutte å fungere når strømforsyningen kuttes.
 • Fjern minnekortet fra kameraet på forhånd.
 • Oppdateringen av systemprogramvaren tar omtrent 15 minutter. Du bør derfor hindre at datamaskinen går i hvilemodus. Hvis datamaskinen går inn i hvilemodus og oppdateringen blir avbrutt, utfører du oppdateringen på nytt fra start av.
 • Ikke koble kameraet til andre enheter enn datamaskinen.

Slik laster du ned oppdateringen

 1. Sørg for at du er logget på som bruker med administratorrettigheter.
 2. Når du har lest ansvarsfraskrivelsen må du klikke [Download] (last ned).
 3. Nedlastingen av filen [Update_DSCRX100M5V200.dmg] vil starte.
 4. Lagre filen på datamaskinen din.

Installer

Trinn 1: Start oppdateringen

 1. Lukk alle programmer som kjører på datamaskinen.
 2. Dobbeltklikk filen [Update_DSCRX100M5V200.dmg] som du lastet ned. - Ikke koble til kameraet enda.
 3. [Update_DSCRX100M5V200] pakkes ut.
 4. Dobbeltklikk ikonet.
 5. For å laste inn en kjerneutvidelse blir du bedt om å godta at programmet gjør endringer. Skriv inn passordet til administratorkontoen. 6. Systemprogramvareoppdateringen starter. 7. Slå på kameraet.
 8. Velg Menu (Meny) --> Setup subpage 4 (Oppsett, underside 3) --> USB Connection (USB-tilkobling) på kameraet, og kontroller om Mass Storage (Masselagring) er valgt, i samsvar med instruksjonene i vinduet System Software Updater (Systemprogramvareoppdatering).
  Hvis det er valgt en annen modus enn Mass Storage (masselagring), velger du Mass Storage (masselagring). 9. Koble kameraet til datamaskinen med den medleverte USB-kabelen.
  Merk: Hvis datamaskinen ikke finner kameraet, vises meldingen Could not find the camera for this update. (Kan ikke finne kameraet denne oppdateringen er til) på dataskjermen. Prøv følgende hvis dette skjer.
  1. Koble fra USB-kabelen og koble den deretter til på nytt.
  2. Hvis datamaskinen har flere USB-kontakter, prøver du en av de andre kontaktene.

  Når kameraet er koblet til datamaskinen med en USB-kabel, kan det i enkelte tilfeller bli vist en melding om at du bør starte datamaskinen på nytt. Hvis dette skjer, tar du batteripakken ut av kameraet eller nettadapteren, starter datamaskinen på nytt og følger fremgangsmåten fra 2. Start oppdateringsprogrammet for systemprogramvare.

 10. Når du har sjekket LCD-skjermen på kameraet, klikker du på Next (Neste). Gjeldende versjon og versjonen etter oppdateringen vises nederst til venstre på skjermen. Merk: Hvis den gjeldende systemprogramvaren har versjonsnummer 2.00 eller nyere, er det ikke nødvendig å oppdatere. Hvis dette er tilfellet, må du stoppe USB-tilkoblingen og klikke Finish (Fullfør). Slå deretter av kameraet, ta ut batteripakken og/eller strømadapteren, sett inn batteriet på nytt, koble til strømadapteren, og slå deretter på kameraet.
 11. Etter at du har bekreftet at gjeldende versjon er "Ver.1.01" eller eldre, klikker du på Neste.
 12. Kameraet tilbakestilles automatisk.

  Skjermbildet nedenfor vises.

  Merk: Avhengig av OS-versjonen du bruker, er det ikke sikkert at innlastingsikonet blir vist.
 13. Start oppdateringen
  Etter automatisk tilbakestilling vises følgende skjermbilde, og oppdateringen starter. Fremdriftsindikatoren vises mens oppdateringen pågår (15 minutter).
  Merk: Ikke slå av kameraet eller koble fra USB-kabelen mens du oppdaterer.
 14. Fullfør oppdateringen
  Når du har fullført oppdateringen, vises skjermbildet nedenfor. Kameraet startes også automatisk på nytt, noe som kan ta et par minutter. Vent til samme skjermbilde på kameraets LCD-skjerm vises som ett før du starter programvareoppdateringen. Når skjermbildet vises, trykker du på knappen [Finish] (avslutt) og kobler fra USB-kabelen.


  Merk: Hvis det vises en melding om gjenoppretting av data etter at du har startet på nytt, venter du til meldingen forsvinner. Dette er ikke en feil.

Trinn 2: Bekreft at systemprogramvaren på enheten har versjonsnummer 2.00.

 1. Velg Menu (meny) --> Setup subpage 6 (oppsett underside 6) --> Version (versjon) på kameraet.
 2. Systemprogramvareversjonen blir vist slik som på illustrasjonen under.